• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Pirátů na rok 2015

Google docs s živým návrhem
Dokument s předkládaným návrhem Rozpočet předložilo Republikové Předsednictvo Pirátů Republikovému Výboru, ten jej schválil 17.ledna 2015 https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-vyboru-f578/rv-48-2014-rozpocet-strany-na-rok-2015-r-h-1-k-t27909.html#p377245

Úvodní ustanovení

(1) Tento rozpočet se schvaluje na celý kalendářní rok 2015.

(2) Rozpočet je deficitní a vychází z rozpočtového výhledu na roky 2015 až 2017. Deficit rozpočtu je financován z přebytků hospodaření z minulých let.

Výhled

Výhled vychází z předpokladu konzervativně predikovaných příjmů (členské příspěvky, dary, existující nároky na státní příspěvky). Případné navýšení příjmů od státu v případě získání krajských mandátů neuvažujeme (předpokládáme, že budou využity na podporu výkonu zastupitelské práce).
Očekáváme další větší příjmy až na konci roku 2017, z příspěvku na úhradu volebních nákladů a na činnost. Další výhled se bude odvíjet od výsledku parlamentních voleb 2017, nyní toto období proto není třeba řešit.
Ve výdajích plánujeme rezervu 3 000 000,- Kč na krajské volby 2016 a 4 000 000,- Kč na parlamentní volby 2017 (v případě předčasných voleb může být operativně přesunuto). Provozní výdaje v těchto letech předpokládáme nižší, protože bude aktivita více zaměřena na volby, než na vnitřní projekty.

Čerpání podílů ze státního podílu jsme rozložili do let 2015 - 2017 takto:

Příjmy

Celkové nové příjmy strany v roce 2015 jsou 12 740 850,- Kč. Příjmy veřejných peněz (od státu) jsou za senátorský mandát (1/3) a 4 zastupitelské mandáty v Praze. Dalšími příjmy jsou členské příspěvky, dary a úroky. Polovina členských příspěvků a 70% příspěvků za mandáty jsou rozpočtovými pravidly určeny ve prospěch příslušných krajů. 2/3 příspěvku za mandát senátora jsou dle smlouvu určeny koaličním partnerům.
Dalším příjmem budou výsledky hospodaření (kolik se narozpočtovalo a neutratilo), ty budou do rozpočtu začleněny po předložení závěrečného účtu.

Výdaje

Celkové výdaje rozpočtu vycházejí z odhadovaných potřeb a možnosti čerpání prostředků vyplývající z výhledu. Částka 600 000,-Kč na projekty bude navýšena o zbytek z roku 2014 (ten v době sestavování rozpočtu ještě není znám, některé projekty ještě budou realizovány). V roce 2015 chceme tento typ financování více rozvinout a zjednodušit (např. průběžné schvalování, přímé žádosti garantů a pod.).

Výdaje do rozpočtů krajů jsou podrobněji rozepsány zde:

Přebytky

Peníze z volebních příspěvků, které nebudou tento rok uvolněny budou přehledně „uloženy“ v samostatné výdajové části rozpočtu - přebytku - kde jsou přehledně určeny částky pro centrum i jednotlivé kraje.

Přechodná ustanovení

(1) Zůstatky na účetních kapitolách krajských sdružení k 31.12. 2014 se přenášejí do roku 2015 do stejných nebo odpovídajících rozpočtových kapitol jako zvláštní příjmové či výdajové položky, které nejsou zohledněny v tomto rozpočtu na rok 2015, ale ke kterým se přihlíží při sestavování rozpočtů krajských sdružení.

(2) Zůstatky na účetních kapitolách orgánů k 31.12. 2014 se převádějí na hlavní účet České pirátské strany jako volné peníze.

Číslování

Číslování kapitol a položek v návrhu rozpočtu přiměřeně odpovídá číselníku finančního odboru. Toto číslování má spíše orientační charakter pro schválení rozpočtu, konkrétní číslování položek může finanční odbor upravit při jejich registraci.

Související

Oprávnění ke stránce


  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.