• @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Návrh číselníku rozpočtových kapitol a položek

Toto je návrh univerzálního číselníku rozpočtových kapitol a položek pro jakékoliv rozpočty (stranický i krajské).
  • Číslo kapitoly nebo položky bude vždy 9-místné a založit kapitolu nebo položku bude mít v pravomoci pouze FO.
  • Číselník rovněž bude navazovat na seznam názvů kapitol a položek, které rovněž bude autoritativně definovat FO.
  • Díky tomu bude velmi zjednodušené jak sestavování rozpočtů, tak podávání žádostí o proplacení. Ubude slovně vyplňovaných polí a uživatel si bude převážně vybírat z rozbalovacích nabídek.
  • Číselník rovněž do budoucna umožní vytvoření rozklikávacího rozpočtu.
Význam první číslice
1 Příjmy
2 Výdaje
3 Přebytky
4 Schodky
5 nepoužito - rezerva
6 nepoužito - rezerva
7 nepoužito - rezerva
8 nepoužito - rezerva
9 nepoužito - rezerva
Význam druhé číslice
x 0 Kapitola - všechny příjmy nebo výdaje
1 Orgán
2 Oblastní sdružení
3 Projekt
4 Soudní spor
5 Fundraising
6 nepoužito - rezerva
7 nepoužito - rezerva
8 nepoužito - rezerva
9 nepoužito - rezerva
Význam třetí až šesté číslice
x 1 0000 Kapitola - všechny orgány
2100 Celostátní fórum
2200 Rozhodčí komise
2300 Kontrolní komise
2400 Republikový výbor
2500 Republikové předsednictvo
2501 :Právní tým
2600 Administrativní odbor
2700 Finanční odbor
2800 Mediální odbor
2900 Personální odbor
3000 Technický odbor
3100 Zahraniční odbor
3200 Volební štáb
3300 až 3900 - rezervováno pro další odbory
4000 až 4900 - rezervováno pro jiné komise
2 0000 Kapitola - všechna KS a MS
0100 KS Praha
0101 :MS Praha 7 a 8
0106 :MS Praha 6
0110 :MS Praha 10
0113 :MS Praha 13
0116 :MS Radotín
0200 KS Karlovarský kraj
0201 :MS Chodov
0202 :MS Valeč
0203 :MS Mariánské Lázně
0204 :MS Aš
0205 :MS Karlovy Vary
0206 :MS Sokolovsko
0207 :MS Loket
0208 :MS Chebsko
0209 :rezerva pro MS Rotava
0300 KS Olomoucký kraj
0301 :MS Pirátská Tvrz
0302 :MS Prostějov
0303 :MS Přerov
0304 :MS Jesenicko Šumpersko
0305 :MS Olomouc
0306 :MS Hranicko
0400 KS Moravskoslezský kraj
0401 :MS Ostrava
0402 :MS Havířov → MS Karvinsko
0403 :MS Opavské Slezsko
0404 :MS Moravská Ostrava a Přívoz
0500 KS Zlínský kraj
0600 KS Jihomoravský kraj
0601 :MS Znojmo
0602 :MS Slovácko
0603 :MS Lomnice
0604 :MS Brno
0605 :MS Blanensko
0700 KS Vysočina
0701 :MS Chotěboř
0702 :MS Havlíčkův Brod
0703 :MS Telčsko
0704 :MS Třebíčsko
0705 :MS Pelhřimovsko
0706 :MS Žďarsko
0800 KS Pardubický kraj
0801 : rezervováno pro Chrudim
0900 KS Královéhradecký kraj
1000 KS Ústecký kraj
1001 :MS Ústí nad Labem
1002 :MS Žatec
1003 :MS Litoměřicko
1004 :MS Děčín
1100 KS Liberecký kraj
1200 KS Jihočeský kraj
1201 :MS Piráti Písecko
1202 :MS Českobudějovicko
1203 :MS Strakonicko
1204 :MS Piráti Jindřichův Hradec
1300 KS Plzeňský kraj
1301 :MS Plzeň
1302 :MS Tachovsko
1400 KS Středočeský kraj
1401 :MS Nymburk
Význam sedmé až deváté číslice
x 1 xxxx 000 Kapitola - všechny položky orgánu
1 xxxx xxx číslo položky, unikátní pro každý název
2 xxxx 000 Kapitola - všechny položky KS/MS
2 xxxx xxx číslo položky, unikátní pro každý název
1 x xxxx 100 členské příspěvky
xxxx 200 kapitola - státní příspěvky
210 stálý příspěvek
220 Státní příspěvek na sněmovní volby
230 Státní příspěvek na evropské volby
240 krajský mandát
250 senátorský mandát
260 poslanecký mandát
270 europoslanecký mandát
xxxx 300 Hospodaření
310 Příjmy z pronájmu, pachtu a zcizení majetku strany1)
320 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí, 2)
330 Jiná bezúplatná plnění3) - typicky z volebních smluv
340 Úroky4)
350 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob5)6)
360 Půjčky a úvěry7)
380 Interní příjmy z poskytování sdílených služeb
xxxx 500 Dary
501 Dary na volby
xxxx 600 Převod výsledku
xxxx 700 Interní převody - příjmy
2 x xxxx 100 (Kapitola) - Volební výdaje
110 Volební výdaje pro sněmovní volby
120 Volební výdaje pro eurovolby
130 Volební výdaje pro senátní volby
140 Volební výdaje pro krajské volby
150 Volební výdaje pro komunální volby
160 (Volební výdaje pro místní volby)
170 Volební výdaje pro prezidentské volby
180 Volební výdaje pro referenda
xxxx 200 (Kapitola - Daně a poplatky
xxxx 300 (Kapitola) - Mzdové výdaje
xxxx 400 (Kapitola) - Provozní výdaje vedení strany
410 Výdaje v právní oblasti
420 Výdaje na prostory strany
xxxx 500 Provozní výdaje volených představitelů
510 Výdaje na činnost europoslanců
520 Výdaje na činnost poslanců
530 Výdaje na činnost senátorů
540 Výdaje na činnost krajských zastupitelů
550 Výdaje na činnost komunálních zastupitelů
xxxx 600 Ostatní provozní výdaje
610 Odvedené koaliční podíly
xxxx 700 Interní převody - výdaje
xxxx 900 Rezerva/Provizorium
Význam třetí až šesté číslice
x 3 0000 Kapitola - všechny projekty
1yyx projekty participativnho rozpočtování
2-9yyx zatín nevyužito
xyyx yy - ročník projektu
1yyx x - kolo participativního rozpočtování
Význam sedmé až deváté číslice
x 3 1yyx 000 Kapitola - všechny participativní projekty v daném kole a roce
xxx číslo položky konkrétního projektu, poslední číslice se zpravidla nechává 0,
pro případ, že by bylo třeba v projektu vést více položek
Význam třetí až deváté číslice
x 4 0000000 Kapitola - všechny soudní spory
4 xxxxxxx číslo položky konkrétního soudního sporu (VS doplněný levými nulami)
5 0000000 Kapitola - všechny fundraisingy
5 xxxxxxx číslo položky konkrétního fundraisingu (VS doplněný levými nulami)
1) § 17 odst. 8 písm. e) zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
2) § 17 odst. 8 písm. h) zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
3) § 17 odst. 8 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
4) § 17 odst. 8 písm. f) zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
5) § 17 odst. 8 písm. g) zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
6) např. 1. Pirátská s.r.o.
7) § 17 odst. 8 písm. i) zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.