• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání RP, Praha 8/9/2014

značka:
RP 1005/2014
složka:
Republikové předsednictvo
vyřizuje:
Vladislav Tobias Esner
účastníci:
rp
agendy:
Zasedání RP, Praha 8/9/2014
založeno:
2014-08-09

Pad: http://pad.pirati.cz/p/RP1005

Jednání na fóru: https://forum.pirati.cz/jednani-republikoveho-predsednictva-f525/rp-1005-2014-zruseni-stfo-t25319.html

Usnesení

 1. Republikové předsednictvo:
  • schvaluje převod 20 000,- z rozpočtu p5edsednictva kapitola 500 do rozpočtu administrativního odboru kapitola 2032.
  • schvaluje převod 20 000,- z rozpočtu AO kapitola 2032 do rozpočtu královehradeckého kraje kapitola 72090002 na kauci za kandidáta na senátora Romana Kučeru.
 2. Republikové předsednictvo schvaluje výdaj 6 990,- z rozpočtové položky 505 za účelem nákupu technického vybavení - ntb HP 255 G3 a pověřuje Tobiase Esnera provedením nákupu a všech administrativních záležitostí včetně žádosti o proplacení a pověřuje technický odbor instalací a bezpečnostním zaopatřením.

Úkoly

 • Republikové předsednictvo pověřuje předsedu Lukáše Černohorského nastavením práv vedoucího finančního odboru udělovat vedlejší dispozice ke všem bankovním účtům, zažádáním o možnost dalších běžných účtů a zrušení všech platebních karet a založení nové platební karty pro platby po Internetu.
 • Republikové předsednictvo ukládá vedoucímu finančního odboru zrušení služby PayPal a převedení pěněžních prostředků na hlavní účet strany.
 • Republikové předsednictvo ukládá vedoucímu finančního odboru zrušení všech účtů Flattr a převedení pěněžních prostředků na hlavní účet strany. Dary, které není schopný finanční odbor rozeznat, budou převedeny Ministerstvu financí v souladu se zákonem o politických stranách.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Jednání zahájil předsedající Lukáš Černohorský v 13:30 hodin. Zapisovatelem byla ustanovena Dominika Michailidu.

Pořad jednání

  1. Hmotné odpovědnosti
  2. Podepsat smlouvu s vedoucím FO viz. + plná moc k účtu
  3. Co je potřeba konkrétně provést ve FIO? viz 1.VI
  4. PayPal - Zrušit aktuální a založit nový na neziskovku.
  5. Flatter
  6. Zrušit současné platební karty a založení jediné pro Petra Viletu na platby na internetu.
  7. Smlouvy se stážisty
  8. Díla
  9. Proplacení Senátorů - Hradec Králové, Zlín
  10. Změna rozpočtu
  1. Vytvoření týmu grafiků
  2. Příprava šablon pro plakáty a letáky
  3. Vytvoření týmu písálků -
  4. Rozdělení peněz pro jednotlivé kraje v poměru 50:50 s RP.
  5. Fotograf pro jednotlivé kraje, vytvoření jejich seznamu. Proplácení nákladů na focení - konkrétně cesta - zajistí MO
  1. Nové servery - Kdo to nainstaluje + časový plán. Kdy by se vše přesouvalo.
  2. Servery pro Sledujiserialy.cz a sledujiserialy.cz
  3. Nahození webu, kde to stojí? Jak je to s administrativní činností.
  4. Hosting zdarma od Martina Brože (není to Brooch)
  5. Umístit na titulní stránku výběrová řízení, udělat formulář pro vkládání nabídek.? možnost vidět nabídky?
  6. Jak jsou na tom OVK? Jak je to s testováním.
  7. Vyosení.cz projít převod pod piráty
  1. Petr Vileta -Cesťák, toner + papír - schválit
  2. Tajemník/Vybavení/
  3. Správa OVK.
  4. Participativní rozpočtování
   1. Projít soudní spory
   2. Reverzní graffiti co s tím?
   3. Lego - Odvolání
   4. Smlouvy se stážisty - vytvořit mustr? - poslat Filipovi základ - TE
   5. NDA - vytvoření požadavků do smlouvy s STO
   6. Dohoda o provedení práce - obecná + specifikace pro Tobiasovu 3-měsíční smlouvu

Republikové předsednictvo schválilo pořad jednání všemi hlasy.

1. Probrat s FO

I. Hmotné odpovědnosti

- podepsány

II. Podepsat smlouvu s vedoucím FO

viz. + plná moc k účtu - podepsáno III. viz VI.

IV.

Usnesení: Republikové předsednictvo pověřuje předsedu Lukáše Černohorského nastavením práv vedoucího finančního odboru udělovat vedlejší dispozice ke všem bankovním účtům, zažádáním o možnost dalších běžných účtů a zrušení všech platebních karet a založení nové platební karty pro platby po Internetu.

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

V.

Usnesení:
Republikové předsednictvo ukládá vedoucímu FO zrušení služby PayPal a převedení pěněžních prostředků na hlavní účet strany

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

VI.

Usnesení:
Republikové předsednictvo ukládá vedoucímu FO zrušení všech účtů Flattr a převedení pěněžních prostředků na hlavní účet strany. Dary, které není schopný FO rozeznat, budou převedeny Ministerstvu financí v souladu se zákonem o politických stranách.

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

VII. a VIII.

Zadáno Filipu Hajnému - vytvoření obecného vzoru

IX.

Usnesení:

 • Republikové předsednictvo schvaluje převod 20 000,- z rozpočtu RP kapitola 500 do rozpočtu AO kapitola 2032.
 • Republikové předsednictvo schvaluje převod 20 000,- z rozpočtu AO kapitola 2032 do rozpočtu královehradeckého kraje kapitola 72090002 na kauci za kandidáta na senátora Romana Kučeru.
Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

X. Změna rozpočtu

Nepředpokládané příjmy: http://www.pirati.cz/fo/hospodareni2014/rozpocty/strana/002
Odhad do konce roku: cca 60 000.-
Nepředpokládané příjmy: místní….

Požadavky na změny rozpočtu: Svůj návrh představil vedoucí TO a MO, bylo jim uloženo, aby svoje požadavky sformulovali a předložili RP prostřednictvím podateny RP

2. Projednání kandidátní listiny na Praze 1 s PKS Praha

Ondřej Profant informoval o stavu na Praze 1, byo mu uloženo záležitost urychleně vyřešit

3. Probrat s MO

1. Vytvoření týmu grafiků

LČ: Stejný jako na EU
Kde?
Příprava šablon pro plakáty a letáky
- Úložiště TO: Gitlab (chybí jen PirateID login)

Vytvoření týmu písálků

Rozdělení peněz pro jednotlivé kraje v poměru 50:50 s RP. Lobbing Konečný: … LČ: Na kandidáty (VP: Podle velikosti obce + Lídr, Čelo) 150 000 RP + 150 000 MO

Fotograf pro jednotlivé kraje, vytvoření jejich seznamu. Proplácení nákladů na focení - Josef Němec za Cesťák

„Republikový předsednictvo navrhuje Republikovému výboru zrušení par 2 StFO“

Vzorec: Lídr * koeficent velikosti obce + počet čelních kandidátů * koeficient velikosti obce Černohorský pověřuje Pikala sestavením vzorce pro rozdělení prostředků.

4. Probrat s TO

Žádost o změnu rozpočtu:
Nové servery - Kdo to nainstaluje + časový plán. Kdy by se vše přesouvalo.
110 000(nákup železo) - Servery - cluster - datacentrum
- virtuálý - každý systém svůj
+ dedikovaný

→ výběrové řízení

Provoz 12 000 (4 měsíce)
Práce 60 000+ (Správce serverů 10 000 - Uptime, Lukáš Nový)
Intranet
Výdaje pro PiCe - Streamovací stroj + zamykací
Servery pro Sledujiserialy.cz a sledujiserialy.cz

Nahození webu, kde to stojí? Jak je to s administrativní činností.

Hosting zdarma od Martina Brože (není to Brooch)
- nechceme

Umístit na titulní stránku výběrová řízení, udělat formulář pro vkládání nabídek.? možnost vidět nabídky?
Málek??

Jak jsou na tom OVK? Jak je to s testováním.
- Zabít Málka

Vyosení.cz projít převod pod piráty
- převést pod MO platby a doménu

Domény - převedení kontaktů
Zastupitelnost - rp@email.cz
Administrativní - FO
Technický - TO
Žádné fyzické osoby

Plnění rozpočtu???

Skrypt na přeznačení volné peníze → skrypt TO - úkol VP

AO a TO dá podklady pro nové NDA

5. Probrat s RP

Usnesení: republikové předsednictvo schvaluje výdaj 6 990,- z rozpočtové položky 505 (http://www.pirati.cz/fo/hospodareni2014/rozpocty/strana/505) za účelem nákupu technického vybavení - ntb HP 255 G3 (http://www.alza.cz/hp-255-g3-d1775975.htm ) a pověřuje Tobiase Esnera provedením nákupu a všech admin. záležitostí včetně žádosti o proplacení FO a pověřuje TO instalací a bezpečnostního zaopatření.

Vysvětlení: stávající technika selhává a spolehlivé zařízení je nezbytné pro fungování sídla strany. Zařízení bude využívano i k dalším výkonům administrativy nezbytné pro chod strany

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

5.V. Návštěva Filipa Hajného

Jednání prohášeno za neveřejné

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Zasedání RP bylo ukončeno v 20:00 hod.

Zapsala: Dominika Michailidu, Tobias Esner

Schválili: Lukáš Černohorský, Vojtěch Pikal

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.