• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Účelové určení veřejných prostředků

značka:
CF 14/2014
složka:
Celostátní fórum
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
účastníci:
republikový výbor, administrativní odbor, republikové předsednictvo, Michal Havránek, Jakub Michálek, Jindřich Bártek
agendy:
peníze, státní příspěvek
založeno:
2014-05-06

Zápis z jednání celostátního fóra na internetu

Usnesení

Celostátní fórum ukládá republikovému výboru změnit vnitřní předpisy tak, aby

 • veřejnost měla nadále přístup k informaci o tom, které konkrétní výdaje Piráti zaplatili z veřejných prostředků,
 • veřejné prostředky byly určeny jen na politickou činnost Pirátů a byly výslovně stanoveny výdaje, jejichž platba je z veřejných prostředků zakázaná,
 • všichni představitelé Pirátů zvolení do veřejných funkcí měli v rozpočtu prostředky určené na svou politickou činnost,
 • hospodaření Pirátů i projektů, do nichž se zapojují, podléhalo účinné kontrole.

Toto usnesení provede republikový výbor po široké vnitrostranické diskusi do 3 měsíců od jeho vyhlášení.

 • 1. Celostátní fórum ukládá republikovému výboru zrušení paragrafu 3a odst. 3 rozpočtových pravidel a ukládá administrativnímu odboru, aby uvedl do souladu i související předpisy nižší síly.
 • 2. Celostátní fórum ukládá republikovému předsednictvu předložit republikovému výboru rozpočtový dodatek zahrnující změnu účelového určení peněz dle bodu 1.

Návrh skupiny členů(podnět), Navrhovatel Michal Havránek - úvodní slovo, závěrečné slovo

Text návrhu (Lukáš Nový); návrh byl stažen ve prospěch návrhu C.

Návrh skupiny členů(František Navrkal) - podnět zatím nemá podporu.

Návrh skupiny členů(Martin Shánil) - zatím nemá podporu.

Celostátní fórum ukládá republikovému výboru změnit vnitřní předpisy tak, aby

 • veřejnost měla nadále přístup k informaci o tom, které konkrétní výdaje Piráti zaplatili z veřejných prostředků,
 • veřejné prostředky byly určeny jen na politickou činnost Pirátů a byly výslovně stanoveny výdaje, jejichž platba je z veřejných prostředků zakázaná,
 • všichni představitelé Pirátů zvolení do veřejných funkcí měli v rozpočtu prostředky určené na svou politickou činnost,
 • hospodaření Pirátů i projektů, do nichž se zapojují, podléhalo účinné kontrole.

Toto usnesení provede republikový výbor po široké vnitrostranické diskusi do 3 měsíců od jeho vyhlášení.

Návrh skupiny členů(podnět), Navrhovatel Jakub Michálek - úvodní slovo, závěrečné slovo.

 • Celostátní fórum ukládá republikovému výboru zrušení paragrafu 3a odst. 3 rozpočtových pravidel a ukládá administrativnímu odboru, aby uvedl do souladu i související předpisy nižší síly.
 • Celostátní fórum ukládá republikovému výboru vytvoření předpisu umožňující hlasování každého člena o zařazení svého poměrného podílu z příjmu ze všech státních příspěvků buď do kategorie volných peněz nebo určených peněz tak, aby každý člen mohl promítnout svou vůli ohledně míry tzv. barvení či nebarvení státních příspěvků.
 • Celostátní fórum ukládá republikovému výboru aby předpis dával členům možnost hlasovat pro účelové určení toho typu, který odpovídal zrušenému odstavci 3 paragrafu 3a RoPr, případné další typy účelových určení byly zařazeny do předpisu po vnitrostranické diskuzi a poměrná částka na člena odpovídala počtu hlasujících členů.

Návrh skupiny členů(podnět), Navrhovatel Jindřich Bártek - úvodní slovo chybí, závěrečné slovo

Předložen(Ondřej Polanský) jako pozměňující návrh k návrhu E. Zatím nebyl začleněn, ani nemá podporu.

Návrh „jednání bez dalšího ukončit“(Lukáš Nový) nemá podporu.

Návrh předřadit jednání o příslušném programovém bodu Politické strany(Marcel Kolaja) má podporu, ale do svolání jednání k bodu je nepřijatelný. Potřebuje tedy podporu pro svolání příslušného jednání.

Odkázat republikovému výboru

Návrh odkázat věc republikovému výboru(Vojtěch Pikal)

Zápis

Předsedající
Vojtěch Pikal

Jednání bylo zahájeno 6.5. 2014 na základě podpořeného členského podnětu Michala Havránka.

 • Lhůta pro návrhy: do 20.5.
 • Lhůta na rozmyšlenou: do 23.5.

Rozprava, závěrečné slovo administrativního odboru.

Hlasování

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.