• virtual_user má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání celostátního fóra v Pardubicích

značka:
CF 3/2014
složka:
Celostátní fórum
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
účastníci:
Celostátní fórum, veřejnost
agendy:
volba, republikové předsednictvo, stanovy
založeno:
2014-01-18

Celostátní fórum se na zasedání konaném dne 18. 1. 2014 v Pardubicích usneslo takto:

  1. Celostátní fórum bere na vědomí výroční zprávu předsedy strany.

  2. Celostátní fórum schvaluje následující změnu stanov:

    Z čl. 3 odst. 1 stanov se vypouští text „ČR“.

  3. Celostátní fórum volí republikové předsednictvo ve složení PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. (předseda), PhDr. Lenka Wagnerová (1. místopředsedkyně), Michal Havránek (2. místopředseda), Janka Michailidu (3. místopředsedkyně), Tomáš Vymazal (4. místopředseda).

Zápis ze zasedání (zveřejněn dne 22. 1. 2014)
Listina přítomných
Registrace stanov Ministerstvem vnitra 31/1/2014
Stanovy České pirátské strany s platností od 31/1/2014

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.