• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Zápisy stranických týmů

Tento dokument byl schválen usnesením RV 63/2020

Základní vlastnosti zápisu

 • datum
 • přítomní1), hosté2), omluvení (celým jménem)
 • případní činovníci: zapisovatelé, předsedající, ověřovatelé apod. (celým jménem)
 • pořad jednání
 • základní zachycení myšlenek všech diskutujících k daným bodům
 • všechny zmíněné informace vedoucí k danému rozhodnutí (u usnesení)
 • samotné informace o usnesení (včetně informací o hlasování)

Pořizování zápisu

Tipy

 • pro tvorbu zápisu lze s výhodou využít https://codimd.pirati.cz/; zveřejnění se pak provádí na https://forum.pirati.cz/
 • více zapisovatelů, kteří se střídají a doplňují
 • předem určení ověřovatelé + jasné lhůty k ověření
 • je dobré si v zápise zvlášť vypíchnout: vyplynuvší úkoly, termíny a zodopovědné osoby
 • pokud je to možné, doporučuje se pořizovat audio(video)záznam (pro efektivnější zpětnou kontrolu)
 • ve výjimečných případech, např. při časové tísni, je možné písemný zápis dočasně nahradit audiozáznamem
 • účastníci by měli mít možnost zasahovat do zápisu ještě před zveřejněním, ověřovatel/zapisovatel by měl být informován; po ověření by do zápisu měl mít možnost zasahovat pouze ověřovatel/zapisovatel
 • ve vyjímečných případech lze za ověřovatele označit všechny účastníky jednání, pokud jsou všichni ochotni a schopni dodržet rychlost ověření
 • pro umístění uzavřených zápisů je vhodné využít uzavřené subforum daného orgánu (pokud uzavřené subforum daný orgán nemá, požádá AO o jeho vytvoření)
 • u veřejných jednání (schůze KF, MF) lze zápis zveřejnit hned a ověření řešit individuálně, když se někdo ozve s výhradou

Související předpisy

  • 8. Jednání na zasedání
   • 4. Zápis se píše již během jednání, obsahuje schválená rozhodnutí a jména jejich navrhovatelů, výsledky hlasování a stanoviska, na jejichž zapsání člen týmu trval.
  • § 26 Otevřené jednání
   • (1) Právní akty, zápisy o právním jednání a výsledky hlasování v týmu se zachycují v písemné, elektronické podobě na systémech strany a zveřejňují se, pokud nejsou důvěrné (§ 27), ty se dají na vědomí aspoň kontrolní komisi.
   • (2) Stručná odůvodnění rozhodnutí a podklady k rozhodnutím se pokud možno zpřístupňují aspoň členům a registrovaným příznivcům strany.
   • (3) Jednání všech týmů mohou přihlížet členové a registrovaní příznivci. Není-li stanoveno jinak, tým je oprávněn jednat uzavřeně či některé přihlížející vykázat, pokud k tomu uvede věcný důvod.
  • § 27 Důvěrnost informací
   • (1) Každý je povinen se zdržet zveřejňování a dalšího šíření důvěrných informací (neveřejné citlivé údaje, telefonní čísla a jiné chráněné osobní údaje, identifikace whistleblowerů, přístupové údaje, záznamy, zápisy a jiné informace z uzavřených jednání, tajné úkoly apod.), dokud nezanikne důvod utajení.
   • (2) Člověk, který administruje server nebo některý systém uchovávající důvěrné informace, může začít nakládat s důvěrnými informacemi až v okamžiku, kdy uzavře se stranou písemnou dohodu o mlčenlivosti (NDA).
   • (3) Pokud je hlasování tajné, je třeba použít maximum dostupných technických i faktických prostředků k vyloučení možnosti, aby někdo mohl zjistit, jak kdo hlasoval.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Republikový výbor
osoba:
janka_michailidu
adresát:
předsednictva, vedoucí týmů
tag:
zápis, týmová spolupráce
stav:
neaktualizovaný
aktualizace:
21.02.2020

Na tento návod odkazují tyto stránky.

1) Přítomní jsou členové orgánu/týmu (s právem hlasovat). V případě odchodu nebo příchodu v průběhu jedání je dobré tuto skutečnost zachytit v zápise včetně času.
2) Hosté jsou přítomné osoby, které nejsou členy týmu/orgánu
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rv/navody/zapis.txt · Poslední úprava: 23.09.2022 12:44 autor: vojtech.pikal