• filip_hajny has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zasedání republikového předsednictva v Praze

Hlasování bylo řádně svoláno podle odsouhlaseného plánu republikového předsednictva na den 15. 12. 2012, Dalimilova 6, Praha.

Usnesení

Dokumenty
 • Republikové předsednictvo schvaluje návrh priorit republikového předsednictva:

Priority republikového předsednictva Pirátů
Další formáty: priority.pdf (tisk), priority.pdf.zip (zdroj v Dia)

Hospodaření

 • Republikové předsednictvo souhlasí s koupí vlajek mediální odborem a pro tento účel převádí ze své rezervy do rozpočtu mediální odboru částku 15 000 Kč. Majetek z této částky bude veden na mediální odbor.

Úkoly

 • Republikové předsednictvo ukládá mediálnímu odboru předložit zadání úprav rozložení webu pirati.cz a způsobu tvorby obsahu webu do 31. ledna 2013.
 • Republikové předsednictvo ukládá Mikuláši Ferjenčíkovi informovat provozovatele baru v Hradci Králové (viz podatelna) o možnostech propagace Pirátů a domluvit zde schůzi krajského sdružení Královéhradecký kraj a jeho příznivců.

Vyjádření

 • Republikové předsednictvo vyzývá Mikuláše Ferjenčíka k plnému předání (§ 4 odst. 3 StOK) mediálního odboru Daně Kozlové do 23. 12. 2012.
 • Republikové předsednictvo vyzývá krajská sdružení, ve kterých byli za Piráty zvoleni zastupitelé, aby informovali členy strany o činnosti v obecním zastupitelstvu.

 • Pozměňovací návrhy k návrhu na změnu rozpočtu předloží členové republikového předsednictva do 23. prosince 2012 na internetovém fóru.
 • Členové republikového předsednictva předloží výhrady k plánu zasedání do 23.12.2012, jinak se považuje za schválený.

Zápis

Prezence

Přítomní členové republikového předsednictva:

 • Ivan Bartoš
 • Jakub Michálek
 • Lenka Matoušková
 • Marcel Kolaja

Omluvení členové republikového předsednictva

 • Mikuláš Ferjenčík (rodinné důvody)

Hosté:

 • Dana Kozlová (vedoucí mediálního odboru)
 • Janek Wagner

Pořad jednání

 1. 11.40 Plnění dříve uložených úkolů
 2. 11.50 Strategie mediálního odboru
 3. 12.05 Vlajka
 4. 12.10 Kauza Lego v. Česká pirátská strana
 5. 12.20 Obsah webu pirati.cz
 6. 12.25 Prezident republiky
 7. 12.30 Priority republikového předsednictva
 8. 12.45 Připravované předpisy - Senát (konopí, platy soudců atd.)
 9. 13.00 Garanti programových bodů
 10. 13.20 Pirátský program
 11. 13.30 Změna rozpočtu
 12. 13.40 Zastupitelé
 13. 13.50 Hradec Králové - Pirátský bar
 14. 13.55 Různé

Návrh pořadu jednání schválen všemi přítomnými členy republikového předsednictva.

1. Stav plnění úkolů

a) Peníze za Michálka – návrh změny rozpočtu

Zodpovědná osoba: Marcel Kolaja
Stav: splnil

b) Účetní problém – účtování spoluúčastí

Zodpovědná osoba: Petr Vileta
Stav: v řešení (nezadávat)

c) Plán cest a priorit zahraničního odboru

Zodpovědná osoba: Tomáš Vymazal
Stav: nesplněno

d) Kauza LEGO – mezinárodní tiskovka

Zodpovědná osoba: Tomáš Vymazal
Stav: splněno

e) Ivan Bartoš přestane kouřit

Zodpovědná osoba: Ivan Bartoš
Stav: v řešení – koupil si elektronickou cigaretu, dnes si koupí náboje.

f) Systém garantů

Zodpovědná osoba: Jakub Michálek
Stav: splněno

g) E-Shop

Zodpovědná osoba: Ivan Bartoš Stav: zrušeno – republikové předsednictvo změnilo plán

Vznikne rozcestník na shop.pirati.cz pro prezentaci alternativních eShopů

Zodpovědná osoba: Mikuláš Ferjenčik Stav: nesplněno

h) Migrace Pirateleaks

Zodpovědná osoba: Ivan Bartoš
Stav: Stojí na technickém odboru

2. Strategie mediálního odboru

Předání mediálního odboru neproběhlo. Podle Jakuba nejsou skončeny flashky. Podle Marcela bychom se měli vyhranit proti OSA, problémy jsou politické povahy. Ivan Bartoš zmiňuje problém monopolů (IDOS). Podle Dany je potřeba mluvit abstraktněji a při polarizaci je třeba se vyhraňovat v politické oblasti. Dana říká, že jedno z témat je rozšiřování programu. Naše témata by se měla dostat do široké pozornosti (do existujících témat). Příklad je například téma zdravotnictví a konopí. Piráti si k Vánocům nadělili program. Podle Marcela musíme být jemní ve způsobech a radikální v myšlenkách, které bychom měli vysvětlovat (výstupní uzel Toru). Dana nechce ustupovat ze základních myšlenek – jsme jediná inteligentní volba. Nechceme býti zasazeni do špatné role, z dobré role bychom neměli vystupovat, mít na to svoje šašky. Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo vyzývá Mikuláše Ferjenčíka k plnému předání (§ 4 odst. 3 StOK) mediálního odboru Daně Kozlové do 23. 12. 2012.
Pro návrh: Všichni

3. Vlajky

Kraje si objednali 42 vlajek s logotypem za své prostředky. Navrhuje, aby 26 vlajek bylo na mediální odbor koupeno krajům. Další 2 s logem. Potřebuje peníze, protože na mediálním odboru již žádné nejsou.

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo souhlasí s koupí vlajek mediální odborem a pro tento účel převádí ze své rezervy do rozpočtu mediální odboru částku 15 000 Kč. Majetek z této částky bude veden na mediální odbor.
hmac: : rp:rp_41_2012
Pro návrh: Bartoš, Michálek, Matoušková, Kolaja

4. Lego v. Česká pirátská stranan

Během příštího týdne je třeba rozhodnout, aby bylo včas předloženo vyjádření. Mikuláš ověří, zda platí termín. Zdarma se nikdo nepřihlásil. Kontaktujeme další advokáty. Jediná dosavadní nabídka činí celkem cca 50 000 Kč za první stolici. Chceme aspoň 2 nabídky.

5. Obsah webu pirati.cz

Není dostačující facebook. Nemáme dostatečné množství informací na webu. Libor Michálek nestíhá komunikaci s online veřejností, protože se zatím rozkoukává v Senátu. Chceme posílit statický web a udělat z něj informační kanál, na který se lidé budou pravidelně vracet.

Dana by chtěla přidat rubriku: Co pro vás Piráti dělají, blogy Pirátských autorů, kanál zpráviček a další nástroje pro komunikaci s příznivci, média monitoring. Je třeba zaktivizovat krajská sdružení a zprovoznit jejich weby.

Republikové předsednictvo ukládá mediálnímu odboru předložit zadání úprav rozložení webu pirati.cz a způsobu tvorby obsahu webu do 31. ledna 2013.
hmac: : rp:rp_41_2012
Pro návrh: Bartoš, Michálek, Matoušková, Kolaja

Výsledek vyjde z workshopu mediálního odboru.

6. Prezident republiky

Podpora politických stran je proti logice volby. Svého kandidáta má. Ivan navrhuje nevyjadřovat. Marcel zmiňuje možnost rozeslat dotazník. Nikdo se ale nemá k tomu ho dodělat. Mediální odbor rozešle dotazník. Okrskové volební komise byly delegovány.

7. Priority republikového předsednictva

Návrh byl diskutován na několika předchozích zasedáních a uplynula lhůta pro vyjádření na internetovém fóru.

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo schvaluje návrh priorit republikového předsednictva.
hmac: : rp:rp_41_2012
Pro návrh: Bartoš, Michálek, Matoušková, Kolaja

Marcel podává námitku, že chybně hlasoval. Hlasování bylo konsensem prohlášeno za zmatečné.

Marcel podává pozměňovací návrh na přidání bodu „Možnost remixovat propagační materiály“. Pozměňovací návrh schválen všemi přítomnými.

Hlasování o návrhu priorit republikového předsednictva ve znění pozměňovacího návrhu Marcela Kolaji.

Republikové předsednictvo schvaluje návrh priorit republikového předsednictva.
hmac: : rp:rp_41_2012
Pro návrh: Bartoš, Michálek, Matoušková, Kolaja

8. Připravované předpisy – Senát

Podle Ivana jsou materiály poslané v okamžiku, kdy je Libor dostane od organizačního výboru. Některé návrhy můžeme předpřipravit. Nebylo by od věci získat informace z organizačního výboru. Zveřejníme, že připomínkujeme všechny zákony v Senátu – jako jediná politická strana. Stanoviska jsou koncipována tak, že pokud jsou v dokumentu pozměňovací návrhy a stanovisko, je třeba předložit pozměňovací návrhy a v případě jejich neschválení hlasovat podle pokynů uvedených u stanoviska. Nyní budou na seznamu platy soudců, které zrušil Ústavní soud.

9. Garanti programových bodů

Je třeba schválit osnovu programových bodů republikovým výborem. Republikové předsednictvo definuje požadavky na garanty (publikuje, zpracovává stanoviska k návrhům v Senátu, podílí se na formulaci programových bodů a programových dokumentů, řídí pracovní skupinu, sleduje danou oblast). Republikové předsednictvo vyzve zájemce o pověření garantováním, osloví vhodné členy a příznivce. Garanta pověří výkonem nutných povinností předseda, v případě nečinnosti místopředseda.

10. Pirátský program

Jakub informoval o schůzce s doc. Ilonou Švihlíkovou, kde konzultoval některé aspekty daňového systému navrhované v Pirátském programu. Včera měl schůzku s Oldřichem Kužílkem ohledně svobodného přístupu k informacím.

11. Změna rozpočtu

Vede se diskuse o tom, v kterých konkrétních kapitolách by měly být peníze z příspěvku na mandát. Jakub označuje přirovnává připsání kolonky na rozpočtování příspěvku na mandát (který by byl použit na vše kromě mediálního odboru) za Potěmkinovu vesnici a nesouhlasí s tím, aby byly tyto prostředky vůbec použity na provozní náklady. Zdůvodňuje to tím, že byrokracie absorbuje libovolné množství peněz. Ivan s ním souhlasí a z následujícího jednání se omlouvá, neboť odchází na schůzku.

Marcelovi a Lence hrazení provozních nákladů ze státního příspěvku na mandát nevadí. Zatím není upraveno specificky účelové určení stálého příspěvku (na které věci nesmí být použit).

Návrh usnesení:

Pozměňovací návrhy k návrhu na změnu rozpočtu předloží členové republikového předsednictva do 23. prosince 2012 na internetovém fóru.
hmac: : rp:rp_41_2012
Pro návrh: Michálek, Matoušková, Kolaja

12. Zastupitelé

Spolupráce s Liborem Michálkem funguje dobře, spolupráce s místními zastupiteli poněkud pokulhává.

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo vyzývá krajská sdružení, ve kterých byli za Piráty zvoleni zastupitelé, aby informovali členy strany o činnosti v obecním zastupitelstvu.
hmac: : rp:rp_41_2012
Pro návrh: Michálek, Matoušková, Kolaja

13. Hradec Králové – Pirátský bar

Základní problém restaurací je v tom, že nejsou informováni o otázkách copyrightu. Proto platí OSA. Pokud by hráli určitý typ hudby, tak by vůbec nic platit nemuseli. Jakub připomíná vypracované Odpovědi na časté otázky, kde je provozování rádia a platby OSA a Dilia podrobně řešeno.

Marcel představuje plán – pozvat provozovatele restaurací a hospod, zjistí informace o tom, co a komu platí. Plán je takový, že seženou co nejvíce svobodné hudby a předají ho restauracím a umístíme na web ke stažení. Cílem je maximálně zjednodušit přechod na bezplatné provozování vysílání rádia v restauraci nebo čajovně.

Čajovny Shangri-la a Probuzený slon (Benki) již hrají Jamendo. V Shangri-le je dobře zpracovaná kauza neoprávněného výběru poplatku. Marcel se pokusí informovat reprezentace restaurací (Asociace hotelů a restaurací).

Je potřeba resuscitovat Hradec Králové. Napsat lidem v Hradci Králové, aby se sešli v novém baru. Do fóra nebo na facebook dát příklady, jak propagovat Piráty.

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo ukládá Mikuláši Ferjenčíkovi informovat provozovatele baru v Hradci Králové (viz podatelna) o možnostech propagace Pirátů a domluvit zde schůzi krajského sdružení Královéhradecký kraj a jeho příznivců.
hmac: : rp:rp_41_2012
Pro návrh: Michálek, Matoušková, Kolaja

14. Různé

Plán řádných zasedání republikového předsednictva na první polovinu roku 2013:

 • sobota 19.1.2013, Praha
 • pátek 8.2.2013 - republikový výbor dvoudenní, neformální a přednášková část 9.2.2013, hlasování a rozpravy 10.2.2013, místo tam, kde bude zasedání republikového výboru
 • sobota 23.3.2013, výjezdní
 • pátek 26.4.2013 (Světový den „duševního vlastnictví“)-sobota 27.4.2013, Praha
 • sobota 18.5.2013, Brno

Návrh usnesení:

Členové republikového předsednictva předloží výhrady k plánu zasedání do 23.12.2012, jinak se považuje za schválený.
hmac: : rp:rp_41_2012
Pro návrh: Michálek, Matoušková, Kolaja

Zápis byl na místě podroben kontrole. Případné detaily budou doplněny přes web.

Republikové předsednictvo schvaluje zápis ze zasedání dne 15.12.2012 v Praze.
hmac: : rp:rp_41_2012
Pro návrh: Michálek, Matoušková, Kolaja

Zasedání předsedající Jakub Michálek ukončil.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.