• filip_hajny has upload permissions
  • @cen_p has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Mimořádné zasedání republikové předsednictva v Praze

Republikové předsednictvo souhlasí se svoláním zasedání republikového vý­boru na den 10. 11. 2012 do Plzně.

Republikové předsednictvo vyhlašuje volební schůzi krajského sdružení Pirá­tů v Praze na den 25. 10. 2012 v 18:00 v baru Zulu, Bojišti 1989/8, Praha 2, stanice metra I.P. Pavlova. Na volební schůzi bude provedena volba nového krajského předsednictva.

Republikové předsednictvo bere na vědomí předložený návrh priorit republikového předsednictva a projedná ho na příštím řádném zasedání.

  1. Republikové předsednictvo vyhovuje předběžnému opatření Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2012, č. j. 2 Nc 1111/2012-13, a nařizuje zne­přístupnit volební spot pro krajské volby v roce 2012 se sloganem „Vypustíme kaprům rybník!“
  2. Republikové předsednictvo schvaluje podání odvolání rozhodnutí o předběžném opatření.
  3. Republikové předsednictvo konstatuje, že složená jistota zjevně neposta­čuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vzniká předběžným opatřením, a proto žádá předsedkyni senátu, aby vyzvala navrhovatele, aby složil doplatek jistoty. Výši požadované jistoty stanoví mediální odbor podle počtu shlédnutí spotu a obvyklé ceny jednoho kliknutí.

Přílohy

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rp/rp_30_2012.txt · Poslední úprava: 16.10.2012 19:46 autor: Jakub Michalek