• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Výzva k politickému azylu pro Edwarda Snowdena v České republice

Česká pirátská strana žádá Ministerstvo vnitra ČR o následující:

  1. Rozhodné a bezodkladné odmítnutí masivního šmírování a podobných praktik, dementování podezření ze stejného nebo podobného monitoringu českými bezpečnostními složkami. Mediální a diplomatická vystoupení by měla odpovídat závažnosti celé kauzy.
  2. Závazek nepoužívat produkty zkompromitovaných dodavatelů software, případně vyžadovat zveřejnění jejich zdrojového kódu a zohlednit tento požadavek při výběrových řízeních na dodavatele softwaru.
  3. Veřejné vyhlášení nabídky, že Česká republika je připravena udělit Edwardu Snowdenovi politický azyl a zajistit jeho osobní bezpečnost. Každý, kdo upozorní na masivní porušování lidských práv, má právo na mezinárodní ochranu. Jinak žádáme o přesvědčivé zdůvodnění, proč takový krok není možný.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.