• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rp:pid:dz [10.04.2011 23:11]
Jakub Michalek
rp:pid:dz [01.04.2020 11:31] (aktuální)
petr.vileta ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
Řádek 70: Řádek 70:
   * **Pirátský program**. \\ Pirátský program není zatím vypracován a k jeho vypracování byly pověřeny programové komise. Pirátský program je program pro celou stranu a pro všechny volby. Z jeho principů budou vycházet jednotlivé volební programy pro různé volby na všech úrovních. ​   * **Pirátský program**. \\ Pirátský program není zatím vypracován a k jeho vypracování byly pověřeny programové komise. Pirátský program je program pro celou stranu a pro všechny volby. Z jeho principů budou vycházet jednotlivé volební programy pro různé volby na všech úrovních. ​
  
-Pro dosažení plné legitimity by měly být programové dokumenty postupně předloženy celostátnímu fóru k projednání. V případech,​ kdy není v rozporu s [[kci:​desatero|Pirátským dvanácterem]],​ platí za Pirátský program dočasně druhý celostranický [[volby2010:​komplet|program ze sněmovních voleb v roce 2010]].+Pro dosažení plné legitimity by měly být programové dokumenty postupně předloženy celostátnímu fóru k projednání. V případech,​ kdy není v rozporu s [[kci:​desatero|Pirátským dvanácterem]],​ platí za Pirátský program dočasně druhý celostranický [[volby:2010:​komplet|program ze sněmovních voleb v roce 2010]].
  
 **Pirátství pro nás znamená otevřenost,​ otevřenost vůči informacím. Prostě a jednoduše, věříme ve sdílení a občanské svobody. Někteří nás proto nazývají Piráty. Dobře, v tom případě jsme Piráti a jsme na to hrdí.** **Pirátství pro nás znamená otevřenost,​ otevřenost vůči informacím. Prostě a jednoduše, věříme ve sdílení a občanské svobody. Někteří nás proto nazývají Piráty. Dobře, v tom případě jsme Piráti a jsme na to hrdí.**
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.