• filip_hajny has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Změna stanov a aktualizace údajů

Dopis

Vážená paní Vosecká,

celostátní fórum České pirátské strany schválilo na zasedání dne 25. června 2011 v Křižanově několik změn stanov. V příloze zasíláme usnesení CF 5/2011, kde jsou změny formou novelizace, zápis ze zasedání včetně výsledků hlasování, a úplné znění stanov vypracované na základě přijatých změn.

Zejména Vás informujeme, že celostátní fórum změnilo zkratku České pirátské strany z ČPS na Piráti. Zkratka se skloňuje a používá se v množném čísle.

Dále celostátní fórum v souladu s §19c(2) ObčZ změnilo specifikaci sídla ve stanovách na Praha. Upřesnění sídla přísluší podle usnesení CF 5/2011 republikovému výboru. Republikový výbor přijal dne 10. července 2011 usnesení RV 10/2011, podle něhož Česká pirátská strana sídlí na adrese U Botiče 1390/3, 140 00 Praha 4. Prosíme Vás o zapsání nového sídla strany do rejstříku politických stran a hnutí s účinností od registrace změny stanov.

Nakonec reagujeme na Vaši výzvu k doplnění čísel popisných v adresách některých členů republikového předsednictva a aktualizujeme adresu u místopředsedy Iva Vašíčka.

předseda strany
PhDr. Ivan Bartoš, narozen 20. 3. 1980, U Botiče 1390/3, 140 00 Praha 4,
1. místopředseda
Adam Šoukal, narozen 14. 2. 1985, Nedbalova 2408/17, 735 06 Karviná – Nové město,
2. místopředseda
Mikuláš Ferjenčík, narozen 19. 3. 1987,Oblouková 491/14, 101 00 Praha 10,
3. místopředseda
PaedDr. Ivo Vašíček, narozen 5. 12. 1961,Bílovická 437, 696 15 Čejkovice,
4. místopředseda
Martin Brož, narozen 4. 2. 1974, Janského 2505/109, 155 00 Praha 5.

S úctou Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany

Přílohy

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.