• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions

EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT POLYLINGUAHACK 0.0

Projekt Pirátské putovní univerzity, který zkoumá možnosti nové metodiky sebeřízeného učení cizího jazyka (samostudium i učení v hejnu) + je to současně kurz programování (tvorba aplikace otevřené učebnice pro sebeřízení studia cizího jazyka) + studenti při tom provádějí zajímavé rešerše inspirativních příkladů v zahraničí (v různých kulturních oblastech) pro využití v komunitním životě nebo právě v politice.

Jde o (samo)studium cizího jazyka/programování/zahraniční dobré praxe, jak jste si ho možná ani nedokázali představit. Zde začínáme vytvářet ojedinělou aplikaci na inovativní výuku cizího jazyka, která spojí do jednoho balíčku rešerše na poli zahraničních inovací a výzkumu (zajímavá řešení velkých aktuálních problémů, modernizace státu a služeb pro občany, teorie a praxe výuky cizích jazyků, NLP - zpracování přirozeného jazyka, OCR – optické rozpoznávání znaků, překladové softwary a algoritmy…), studium cizího jazyka a kurz programování.

S určitými prvky gamifikace.

Kandidát do Senátu ve volebním obvodě Chrudim č. 44, Roman Šemík, za jehož patronace tento projekt začíná, se zajímá hlavně o nápady týkající se problematiky: obnovy a rozvoje venkova, vody, půdy, lesů, zemědělství, udržitelné krajiny, zavádění a financování inovací i „na perferiích“, zachování a rozvoj vzdělání a dalších (např. sociálních) služeb spíše ve venkovských regionech. Zajímá se o efektivní a účinná řešení (obecně v oblasti informační, dopravní a mezigenerační komunikace).

Každý studující si může zvolit libovolnou míru zapojení - hlavně v části přípravy (podrobného popisu) a programování aplikace (třeba i nulovou). Je to nabízená možnost, nikoli povinnost.

Všechny materiály a samotná aplikace vznikají v licenci Creative Commons: Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Otevřená učebnice: O konceptu

Polylinguahack = otevřená učebnice (na principu sebeřízeného učení) umožní začít studovat odkudkoli a rozvíjet se do jakékoli úrovně… Neměla by mít omezený počet cvičení, omezený počet textů a byla unifikovaná pro všechny. Zkrátka se budeme snažit napravit slabá místa dostupných řešení a metodik. Příliš obecný popis? Zdá se to nemožné?

Pokud chcete být při tom, nenechte si rozhodně ujít. Ať už jako studující, pouhý přihlížející či skeptici, kritici nebo kibicové.

Jak rychle půjde vývoj, to samozřejmě nevíme, protože záleží na tom, kdo se jak zapojí…

KAŽDÝ DEN TU NAJDETE NĚJAKOU NOVINKU, DROBNOST, VYLEPŠENÍ. Postupujeme agilně, krůček za krůčkem. Postupně vymýšlíme, jak by celá věc měla fungovat. Kostru, základní představu (metodiky i aplikace) máme - teď jde o to ji začít realizovat a okamžitě každou úpravu ověřovat v praxi :-).

SPOJUJEME UČENÍ A NEZÁVISLÝ (ROZUMĚJ DOBROVOLNICKÝ, VONOČASOVÝ) VÝZKUM V JEDNO.

Základní prvky aplikace:

 • modul 1: ukázková cvičení (výkladové definice, opisy)
 • modul 2: hierarchický strom obecných výrazů (k opisům zatím neznámých slov)
 • výkladový slovník (cílový jazyk-cílový jazyk, bez zprostředkující češtiny)
 • frekvenční slovník
 • poslech jakéhokoli textu
 • wordcloud (klíčová slova textu)
 • databáze (s novým a neustále se rozšiřujícím obsahem od studentů) k modulu 1 a modulu 2
 • pracovní pad pro studující
 • sada výukových textů (PPU + později také to, co si budou přidávat sami studující)
 • sledování pokroku (nabídka možné cesty)
 • prvky diagnostiky
 • (prvky umělé inteligence?????) :-) ale to už jsme hooodně daleko…

Klíčová kompetence

Kromě čtyř dovedností (poslech, četba, psaní a mluvení) je pro každého studenta cizího jazyka vlastně vůbec tím nejdůležitějším trénink odolnosti, výdrže a trpělivosti v situacích ne(po)rozumění.

My sice obdivujeme děti, jak se učí rychle atd., ale nepřiznáme si zároveň, za jakých se to děje „krajních“ okolností: jsou hozeny do moře nového jazyka, s nulovou znalostí světa, bez znalosti gramatiky, obklopeny novým, neznámým… Vlastně všechno (až na pár věcí – vůně, hlas, zvuky,… maminky) je pro ně nové a cizí. Ani neumí odlišit slovo od sousloví a celé věty. Učí se holisticky. V celcích, výjevech, dojmech… Proto ta rychlost – neučí se totiž jednotlivá slova za slovem. A děti jsou dychtivé, zvědavé… nikdy to nevzdávají… chtějí tomu kolem sebe přijít na kloub.

Žádoucí postoj je:

 • nevadí, že teď nerozumím ničemu, aspoň slyším melodiku cizí řeči (beru to jako hudbu, jako pozadí)
 • baví mě ten libozvučný tok slov (něco občas chytím a tuším, co to znamená)
 • beru to jako hru, jako hádanku, jsem zvědavý, co přijde dál – jako dospělý si mohu množství cizího jazyka dávkovat podle dosažené úrovně odolnosti, podle času
 • sám zkouším, co to dá… (prostě i hádám) – a ono se uvidí
JEŠTĚ NIKDO SE NENAUČIL CIZÍ JAZYK TEORETIZOVÁNÍM V RODNÉM JAZYCE, ALE PRAKTICKÝM UŽÍVÁNÍM CÍLOVÉHO JAZYKA, ZKOUŠENÍM, OSAHÁVÁNÍM, ZVUKOVÁNÍM, PŘIZVUKOVÁNÍM, OPAKOVÁNÍM SLYŠENÉHO/ČTENÉHO (VÍCEMÉNĚ BEZ ROZUMĚNÍ, S POROZUMĚNÍM), NÁPODOBOU MLUVENÍ, AUTONOMNÍM MLUVENÍM, SMYSLUPLNÝM MLUVENÍM.

Dospělý si může tyto podmínky do značné míry simulovat, a dobrá zpráva je, že navíc může systematicky řídit a do jisté míry kontrolovat prostředí, v němž se bude učit.

Výzkumné otázky Pirátské putovní univerzity

 1. Jak může studium cizího jazyka (jazyka jako takového) přispět k rozvoji oboru NLP zpracování přirozeného jazyka (tedy postup z opačné strany)?
 2. Jaké jsou hlavní principy změny algoritmu překladače GoogleTranslate po přechodu na celé věty (už ne jednotlivá slova)?
 3. (další mohou následovat)

Další vývoj a využití aplikace

bude doplněno…

<a rel=„license“ href=„http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/“><img alt=„Licence Creative Commons“ style=„border-width:0“ src=„https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png“ /></a><br />Polylinguahack, jehož autorem je Pirátská putovní univerzita, podléhá licenci <a rel=„license“ href=„http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/“>Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní </a>.<br />Vytvořeno na základě tohoto díla: <a xmlns:dct=„http://purl.org/dc/terms/“ href=„https://wiki.pirati.cz/regiony/vysocina/senatni-kampan-chrudim_44/polylinguahack#vstup_do_vznikajici_otevrene_ucebnice“ rel=„dct:source“>https://wiki.pirati.cz/regiony/vysocina/senatni-kampan-chrudim_44/polylinguahack#vstup_do_vznikajici_otevrene_ucebnice</a>

Garanti projektu


Miluš Kotišová
Zakladatelka a kurátorka PPU .

.
Tomáš Mikulec
Programátor

„Učím programování jinak. Spousta lidí si myslí, že programování je velice složité a je na to potřeba 5 let vysoké školy – a není tomu tak. V dnešní době máme spousty nástrojů, jak počítačům vysvětlit, co od nich chceme. Například programovací jazyk Python (inspirován Monty Pythonem) je zábavný používat, dá se lehce číst, a hlavně má obrovskou a otevřenou komunitu, která ráda pomůže váš nápad uvést v realitu ve krátkém čase. A není nic lepšího, než když bude co nejvíce lidí vědět, co je v IT možné, nejen v programování, ale celkové správě počítačů/serverů, ať už Linux či Windows. Věci jako Internet of Things (IoT), cloud a další přestanou být neznámými strašáky, ale začnou být užitečnými pomocníky. Proto jsem mimo jiné spojil síly s Pirátskou putovní univerzitou, která to vidí podobně.

VSTUP DO VZNIKAJÍCÍ OTEVŘENÉ UČEBNICE

start.jpg

ŠPANĚLŠTINA
.
ANGLIČTINA
.
NĚMČINA
.
FRANCOUZŠTINA
.
RUŠTINA

BLOK PROGRAMOVÁNÍ

Technická dokumentace aplikace (7.10.)

Testovací scénáře pro kontrolu funkčnosti (zatím neaktivní)

Úkoly pro tvorbu technické dokumentace odznovu (pro nové studenty (zatím neaktivní)

Základy Pythonu (děkujeme komunitě Pyvoc a PyLadies)

Počet studentů: 3 (7.10.) Přehled plnění úkolů zde.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/vysocina/senatni-kampan-chrudim_44/polylinguahack.txt · Poslední úprava: 07.10.2018 13:56 autor: Milus.Kotisova