• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Chotěbořští Piráti mají za sebou první akci pro veřejnost. A úspěšnou.

Chotěbořští Piráti se přidali k celorepublikové akci Ukliďme Česko, která se konala v sobotu 8. dubna. Trošku jsme se báli, abychom na uklízení nebyli sami, ale nakonec nás účast mile překvapila - sešlo se celkem devět dobrovolníků, kteří se s vervou vrhli na likvidaci předem vytipované skládky v Bílku u bývalých vojenských kasáren. Jedná se o velmi starou skládku, při úklidu jsme nalezli věci ještě z dob Československa. Rozsah skládky nás nemile překvapil. Navíc byla zavezená velkým množstvím hlíny, která nám výrazně ztěžovala práci. Mezi odpadem byl bohužel i vysoce nebezpečný eternit, což je obzvláště smutné vzhledem k tomu, že se mohl dostat do vedlejšího potoka, který se vlévá do chráněného území řeky Doubravy.

Celkem jsme nasbírali odhadem více než půl tuny odpadu a téměř tak zaplnili přistavený kontejner - tímto děkujeme panu Málkovi z chotěbořských technických služeb, který nám vyšel vstříc a zajistil odvoz odpadu. Hlavní poděkování pak patří všem dobrovolníkům, kteří se naší úklidové akce zúčastnili. Vzhledem k tomu, že část skládky jsme uklidit nestihli, rádi bychom v budoucnu akci zopakovali a úklid dokončili. A tentokrát třeba i s Vámi…

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.