• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Volba 1. místopředsedy místního sdružení

Místní sdružení Žatec se dne 5.12.2013 usneslo takto:

1. místopředsedou místního sdružení České pirátské strany Žatec byl zvolen Radek Holodňák.

HLASOVÁNÍ:
Radek Holodňák: 6
zdržuji se: 1

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.