• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Kolektivní zodpovědnost předsednictva místního sdružení za VyOsení

Předsednictvo místního sdružení Žatec se dne 5.4.2013 usneslo takto:

Předsednictvo místního sdružení České pirátské strany Žatec přijímá kolektivní právní zodpovědnost za pořádání festivalu VyOsení v Žatci a uvědomuje si potenciální právní rizika (např. spor s OSA apod.) takového jednání.

PRO návrh: Holodňák, Weidisch, Konečný
PROTI návrhu: nikdo
ZDRŽEL SE: nikdo

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.