• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti oznámili černou skládku v BUFU

Dobrý den,

dovoluji si Vás jakožto zástupce tisku informovat o existenci černé skládky v přírodní lokalitě Bufo, nacházející se nedaleko Domu s pečovatelskou službou na Červeném Hrádku v Žatci (mezi ulicemi Malínská a Čeradická, v okolí nedostavěné ZŠ, zahrádkářské kolonie a bývalé pískovny; 50°19'13.068„N, 13°32'0.841“E). Neznámé osoby zde v rozporu se Zákonem o odpadech 185/2001 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů, trvalé odložily jak odpad z kategorie „ostatní“, tak odpad z kategorie „nebezpečný“. Dochází tím k poškozování životního prostředí v dané lokalitě. Při úniku nebezpečných látek do půdy popř. jezírka v této lokalitě dochází k ohrožení místních živočichů a vegetace.

V oblasti kterou hojně využívají pejskaři a lidé na procházkách se nachází doslova obludné množství rozličného odpadu od pytlů s nepořádkem přes staré spotřebiče až po nebezpečné zahozené chemikálie. Samozřejmě nechybí stovky PET láhví, pytlíky, roztrhané igelitové plachty zamotané v křoviskách apod. Dříve chráněná přírodní lokalita BUFO je v dezolátním stavu a topí se pod náporem nekončícího přílivu odpadků. Je nabíledni, že zjistit viníka černých skládek není jednoduchá záležitost a takřka vždy takové případy končí jako odložené. Skládky se pak objevují tam, kde není velká koncentrace lidí a nehrozí, že by si jich brzy všimla Policie. Právě takovouto oblastí je lokalita mezi Písečnou a Malínskou ulicí v Žatci - odlehlá a mimo pozornost městských strážníků. Možná právě zvýšený dozor strážníků - pochůzkářů v těchto problémových lokalitách by mohl vznik černých skládek zastavit, či alespoň omezit. Namátkové kontroly, časté pochůzky a dohled nad nakládáním s odpady firem mohou městu ušetřit čas i peníze, které nyní bude muset investovat k odklizení černé skládky.

Naše místní sdružení České pirátské strany má ve svém programu i zlepšení životního prostředí v Žatci a okolí. Vzhledem k četnosti výskytu černých skládek, jsme se rozhodli pomoci naší přírodě a nabízíme Městskému úřadu Žatec pomoc při úklidu těchto černých skládek v rámci dobrovolnických úklidových akcí „Piráti uklízí Žatec“. Není nám lhostejné životní prostředí v Žatci a znovu opakujeme, že se nehodláme smířit se současným stavem, kdy se hromady odpadků válejí takřka na každém rohu. Vyzýváme také občany Žatce, aby měli „oči otevřené“ a hlásili ihned každou černou skládku na Policii (ta má za povinnost věc vyšetřit) a na Městský úřad (ten má za povinnost na vlastní náklady černou skládku odstranit nebo nařídit odstranění vlastníkovi pozemku).

Černá skládka tak byla ohlášena Městskému úřadu Žatec i Městské policii. Z obou těchto institucí zazněla odpověď, že se stavem a likvidací ilegálního odpadu v BUFU i vypátráním viníků budou neodkladně zabývat. Nám nezbývá, než doufat, že tomu tak bude, a že se snad brzy dočkáme nezohyzděného životního prostředí na žateckém Jihu. Doufáme také, že případný zájem médií o katastrofální stav této lokality může zvýšit tlak veřejnosti na řešení problémů životního prostředí v Žatci a naše oznámení tak nezůstane nepovšimnuto.

S pozdravy a díky za Váš čas

Radek Holodňák
předseda místního sdružení České pirátské strany Žatec
radekholodnak@gmail.com

www.PirátiŽatec.cz
FB: Piráti Žatec

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.