• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Nezveme migranty, nevystupujeme z NATO a nejsme členové Antify; 3 největší lži o Pirátech

  Ukázka typického komentáře.

„Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“ Dle citátu Mahátmy Gándhího se Česká pirátská strana nachází v předposlední fázi. Pár dní před volbami narostla nenávist voličů extremistických stran i manipulace a lži ze strany těch tradičních do absurdní míry. Z jedné strany nám „pravice“ spílá do bolševiků a podporovatelů Kremlu, z druhé strany nás fašisté a neonacisté označují za levicové extremisty a teroristy. Vítači, sluníčkáři, antifáci, rusofilové… to vše jsme už slyšeli. A čím více je na Piráty vedeno útoků, tím blíže je strana svému historickému úspěchu. Protože se v mediálním prostoru objevují v podstatě pořád ty samé manipulace, představím vám nyní tři největší lži o Pirátech, které před volbami šíří politická konkurence.

Piráti jsou pro migraci, Piráti vítají uprchlíky

  Moc nechápeme, co se snažil pisatel říct, ale...

Nejčastější argument zaznívající ze strany voličů Tomia Okamury a různých krajně pravicových a fašizujících uskupení. Argument obvykle fanaticky obhajovaný mnohdy anonymními profily, často ale také opravdu zapálenými lidmi, kterým je společná určitá forma sociální deprivace. Piráti prý vítají uprchlíky, chtějí je vozit do České republiky, chtějí „obohatit“ český národ o nové kultury a chtějí prý v ČR uzákonit právo šaría či snad uzákonit islám jako státní náboženství.

To je samozřejmě nesmysl. Debata o tomto tématu má dvě roviny, jak o nich nedávno mluvil předseda České pirátské strany Ivan Bartoš na předvolební besedě v Žatci: co je to vůbec „být pro migraci“? Migrace je od počátku veškerého života na zemi přirozeně probíhající fenomén, který tu vždy byl a vždy bude. Určitý pohyb obyvatelstva na zeměkouli je fakt, na kterém nelze nic měnit, pokud zrovna nechcete násilím držet miliardy lidí na jednom místě, což jak jistě uznáte není úplně reálné. S tím, že migrace existuje, je třeba se smířit. Zda-li je někdo „pro“ či „proti“ migraci je stejné, jako otázka, zda-li jste „pro“ nebo „proti“ foukání větru nebo ranní mlze na podzim.

Druhá rovina debaty je rovina faktická. Piráti nikoho do ČR nezvou (snad jen kvalifikované odborníky a akademiky z celého světa), neprosazují „vítačskou“ azylovou politiku, nechtějí neomezený přístup jakýchkoliv cizinců do ČR, nejsou pro vyplácení sociálních dávek ekonomickým migrantům a ani nejsou stranou, jejíž politickým programem by byla islamizace České republiky. Myslím, že už jen fakt, že tento článek musel vzniknout, vypovídá o absurditě vyfabulovaných argumentů. Pravda je totiž zcela opačná. Už v roce 2015 jsme vydali komplexní a informované stanovisko k tzv. migrační krizi, za kterým si od té doby stabilně stojíme, a které v sobě obsahuje vše od racionální azylové politiky u nás doma, přes ochranu vnější hranice Schengenského prostoru, až po pomoc přímo v místě konfliktů, kvůli kterým se migrace dává do pohybu. Odmítli jsme také ony slavné kvóty na přerozdělování uprchlíků. Ne proto, že bychom snad nechtěli či nemohli být solidární se zbytkem Evropy, na kterou na rozdíl od ČR migrační krize opravdu dopadá, ale proto, že nám přijde nejen nefunkční, ale také nedůstojné přiřazovat lidi někam, kam vlastně sami nechtějí, a kde ve výsledku nezůstanou. Piráti chtějí pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi, a rozhodně nehodlají do kapes cizincům cpát bájné sociální dávky za to, že zde budou znásilňovat naše ženy. Piráti systematicky zdůrazňují, že není třeba žádných dalších represivních zákonů a opatření proti cizincům, stačí důsledně uplatňovat náš právní systém, a například jakékoliv projevy rasové či náboženské nenávisti či vyzývání k ní tvrdě potlačovat tak, jak umožňuje český právní systém. Ovšem naopak těm, kteří se kvůli nepřízni svého osudu dostanou do ČR, chtějí zde zůstat a mohou být přínosní pro společnost, chceme maximálně pomáhat v oblasti naučení se jazyku a kulturní i společenské integrace. Jsme zásadně proti jakémukoliv narušování státní sekularity, jinými slovy je pro nás zcela nepřípustné kodifikovat jakýkoliv náboženský zákon, tedy ano, i zákon šaría. Ústava to ani neumožňuje.

Pravda je taková, že Piráti nabídli v době, kdy ještě nepronikli do mediálního mainstreamu, racionální a pevné stanovisko, které nabízí konkrétní řešení pro naši zemi. V době svého uveřejnění bylo spíše ignorováno. V posledních dnech je však důležité, abychom jeho prostřednictvím vyvraceli manipulace o tom, že „Piráti zvou muslimy do ČR“. Ochrana rodiny, občanů, majetku, demokracie a našeho tradičního liberálního životního stylu je pro nás bytostnou součástí všeho, co prosazujeme. Na rozdíl od populistů a nahnědlých vůdců nabízíme reálná a racionální, lidská řešení. Stanovisko, za kterým si stále stojíme, si můžete přečíst zde.

Piráti chtějí vystoupit z NATO a chtějí referendum o EU

  Nekalá reklama TOP09. Koalici s Babišem jsme jako Piráti odmítli. Přesto to TOPce nebrání ve lhaní.

Tento argument naopak zaznívá nejčastěji z řad voličů TOP09, ODS a různých osob, které se označují za liberální voliče. Ani zde nemůže být pravda vzdálenější.

Tak předně: Piráti NIKDY nechtěli vystoupit z NATO. Vlastně se za celou existenci strany nenašel nikdo, kdo by jakkoliv relevantně vůbec vyvolal diskusi o tom, že bychom měli nějakým způsobem revidovat své členství v NATO. Vždy jsme o ČR uvažovali jako o integrální součásti NATO a vždycky jsme zdůrazňovali naši prozápadní zahraničně-politickou orientaci. Právě proto, že pro nás NATO nikdy nebylo horkým tématem a neměli jsme potřebu u něm uvnitř strany diskutovat, nevzniklo žádné oficiální stanovisko. Ve chvíli kdy po, přiznejme si to, vcelku nešťastném interview s předsedou strany Bartošem nastala potřeba deklarativního vymezení se ve prospěch NATO, členská základna bleskurychle a takřka jednomyslně odhlasovala deklaraci, ve které se Česká pirátská strana k NATO explicitně přihlašuje. Ano, máme vůči NATO výhrady: například se chceme více účastnit formování politiky aliance a chceme lépe plnit svoje závazky vůči spojencům. Naopak nechceme podporovat, aby se jednotky NATO účastnily misí bez dostatečného mandátu OSN. To jsou snad legitimní záležitosti. Že bychom ale kdy zpochybnili vlastní členství v NATO? Nesmysl. To prostě není pravda.

Dále slýcháme, že Piráti chtějí referendum o vystoupení z Evropské unie. Zde je znovu komické, jak jsme ze strany euroskeptiků označováni za eurohujery, vítače a přisluhovače Angely Merkelové, a naopak ze strany europozitivistů je nám spíláno do prosazovatelů „Czexitu“ a destruentů EU. Takže aby bylo jasno: s EU je to podobné jako s NATO. Můžeme mít tisíc výhrad k fungování organizací, kterých jsme členem, ale naše členství nezpochybňujeme. V roce 2014 jsme jako jediná strana v ČR kandidovali do voleb do Evropského parlamentu ne s národním, ale evropským programem. Mnozí Piráti, vím to z osobní zkušenosti, se v první řadě identifikují jako Evropané, teprve poté jako Češi.

Evropská unie je náš nejblížší obchodní i politický partner. Vystoupit z ní by bez zachování společného trhu znamenalo ekonomickou katastrofu pro Českou republiku. Vystoupit z ní a zachovat společný trh by znamenalo být i tak podřízen evropskému právu a regulím - ovšem bez možnosti se na formulacích práva a regulí aktivně podílet! Czexit není východisko, jen cesta do ekonomického zapomnění a područí východních mocností.

Pravdou ovšem je, že chceme, aby v ČR vznikl 28 let po Sametové revoluci kvalitní zákon o referendu, který garantuje Ústava. Referendum si představujeme především jako nástroj lokální a regionální změny a jako kontrolní mechanismus na různých úrovních. Nevidím způsob, jakým například iniciování zákona určitým relativné vysokým počtem občanů tak, aby jej řádně projednala Poslanecká sněmovna, může ohrožovat demokracii. Piráti nechtějí zrušit zastupitelskou demokracii. Chceme ji pouze obohatit prvky přímé demokracie tam, kde to může přispět k efektivnější a občansky přívětivější správě věcí veřejných. Pokud občané rozhodují o tom, zda-li se má v jejich městě postavit hokejový nebo fotbalový stadion, či pokud masa občanů chce jednat o zákoně, o kterém parlamentní strany nechtějí slyšet, není důvod toto občanům neumožnit. Jedním z důvodů stavu demokracie v ČR je nezájem veřejnosti o podílení se na chodu republiky. Lidé nechodí volit a mandáty přenechávají šíbrům a politickým podnikatelům. Představovat si, že cestou k oživení zájmu o politiku, je lidem upírat právo rozhodovat přímo za sebe sama, je nesmysl. Hlubší participace občanů na veřejném dění je klíčem k odpovědnější občanské společnosti. Jedním dechem však dodávám, že náš návrh zákona o referendu vynechá možnosti v referendu rozhodovat o ústavních zákonech či zahraničně-politické orientaci ČR.

Stanovisko k NATO a EU zde.

Piráti jsou levicoví extremisté

V posledních několika dnech koluje fotografie předsedy strany Ivana Bartoše s vlajkou Antifa, případně Good Night White Pride. Dezinformace a negativní vášně přiživují různé stylizované koláže, které Bartoše dávají do spojitosti například s násilím v Charlottesville. Nejlepší bude, nabídneme-li vám na tomto místě přímo slova Ivana Bartoše, předsedy Pirátů:

Jelikož se kampaň proti mé osobě neustále rozjíždí a nejen na internetu jsou sdíleny poměrně sprosté lži, dovolím si zopakovat svoji dřívější proklamaci. Jsem liberál a pacifista. Být proti fašismu mi přijde správný. A věřím, že tomu tak v ČR stále je.

Ano, byl jsem na demonstracích v Praze - stejně jako jsem stál například u ubytoven v Krupce, kde pochodovali neonacisté a hrál jsem vystrašeným dětem na harmoniku. Stejně tak ve Varnsdorfu nebo v Ústí.

GNWP je dlouhodobá kampaň hudební scény, proti nacismu. Může se to někomu nelíbit, ale je to tak. Nikdy jsem nebyl ani nejsem členem AFA ani žádné jiné ideové organizace kromě Pirátské strany.

Neuznávám násilí jako řešení problémů. Mé postupy jsou didaktika a politika. V případě nutnosti nenásilný protest.

V momentě, kdy se pánové Konvička, lidé z hnutí Úsvit , pan Okamura, antisemita Adam B. Bartoš a další výtečníci české rádoby národovecké vlny v Praze exhibovali do té míry, že na náměstích stavěli šibenice, cítil jsem jako svou morální povinnost, říci tomuto způsobu prezentace jasné ne.

V únoru 2016 v Praze probíhaly dvě velké exhibice rozdmýchávající nenávistné nálady v české společnosti - pan Okamura opakovaně na Václavském náměstí za podpory českých nacionalistů a pan Konvička před Pražským hradem, kde byl dokonce zadržen v Konvičkově táboře muž, který střílel z pistole do vzduchu při pokřikování hesel “Blaničtí rytíři jsou připraveni”.

U Bruských kasáren a na Malostranském náměstí se v té době konala dvě shromáždění vyzývající k toleranci. První pořádaný sdružením “Ne rasismu” na akce nazvané Solidarita bez hranic - pochod proti rasismu a xenofobii a druhé Shromáždění proti rasismu, které pořadatelé pojmenovali Sluníčkem a kávou proti xenofobii a kalašnikovu. Happeningů proti rasismu a xenofobii jsem se zúčastnil. Nestydím se za to.

Ve zkratce: Nejsme levicoví extremisté, nejsme ti, „kteří se v USA nazývají teroristé“, nemáme nic společného s organizací Antifa a v žádném případě neschvalujeme ani neprosazujeme jakoukoliv formu násilí. Pravdou ale je, že valná většina z nás je hrdými antifašisty. Být proti fašismu je nejen normální, ale také součástí naší historie po roce 1938. K tomuto odkazu se hrdě hlásíme.

Kudy ven?

Pozitivní energie pirátských kandidátů.

Kudy ven ze spletité sítě lží, pomluv a manipulací? Nakonec nám nezbývá, než se snažit své barvy hájit v rámci co možná nejpozitivnější kampaně. Na urážky a lži je nejlépe reagovat relevantními informacemi. Proti nim obvykle internetoví diskutéři volí buď metodu argumentů ad hominem, čímž snižují svou vlastní váhu, nebo z diskusí prchají. Důležité je, aby se nejen ti, se kterými diskutujeme, ale především ti, kteří diskuse čtou, dozvěděli pravdu. Jakkoliv může znít ono „pravdou a láskou proti lži a nenávisti“ otřepaně, jakoby to v posledních dnech bylo výsostně aktuální. Na jedné straně Piráti opírající svůj program i rétoriku o fakta a racionální argumenty, které jsou reálné v praxi, vždy pevně zakořeněni v lidskosti a mantinelech liberální demokracie; na druhé straně nenávistní vůdcové spoléhající na neinformovanost a zahořklost svých příznivců, jejichž životním smyslem je vinit za svůj neúspěch jiné. Ale právě tito lidé potřebují naši trpělivost a vysvětlování.

Tam je totiž všechno černé na bílém!

Radek Holodňák, předseda Místního sdružení České pirátské strany Žatec - Kadaň, kandidát č. 4 na ústecké kandidátce

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.