• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Eurovolby: Piráti v Ústeckém kraji na vzestupu; Žatec je Pirátskou baštou

zapojeni_obcanu.jpg Piráti v severních Čechách zaznamenali razantní nárůst voličské přízně. Ze strany na okraji zájmu se stala partaj s relevantními zisky, které je věnována pozornost veřejnosti i médií i důvěra voličů. Desítky obcí by poslaly Piráty do Europarlamentu. Přečtěte si rozbor volebních výsledků České pirátské strany v Ústeckém kraji, v Lounském okrese a v Žatci.

Těsně před branami

Česká pirátská strana v nedávno proběhlých volbách do Evropského parlamentu obdržela celkově 4,78%, což o fous nestačilo na získání historicky prvního českého pirátského mandátu europoslance. V současné době Piráti podali stížnost k ústavnímu soudu na údajnou protiústavnost pětiprocentní volební klauzule, která zamezila vstupu Ivana Bartoše do Evropského parlamentu. Nutno podotknout, že platila-li by pro eurovolby „přirozená“ hranice plynoucí z počtu volených mandátů, ne ta uměle stanovená, europoslanci by se stali Bartoš i Ondřej Liška, nyní již ex-předseda Strany Zelených. Volební lídři obou těchto stran reflektovali nedosažení pětiprocentní hranice svou rezignací, Piráti si na blížícím se sjezdu strany zvolí celé širší vedení. Nemá smysl tvrdit, že nejsme z neúspěchu zklamaní, ale na výsledek se i přesto díváme velmi pozitivně. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 jsme získali 2,66%. O osm měsíců později náš výsledek narostl o více než dvě procenta na celorepublikové úrovni. Zisk bezmála pěti procent Českou pirátskou stranu definitivně ukotvil ve vodách české politické scény jako reálnou politickou sílu s relevantním počtem voličů. Děkujeme Vám. Podstatou tohoto článku však má být hodnocení výsledku České pirátské strany v Ústeckém kraji, Lounském okrese a v Žatci. Ve volbách do Evropského parlamentu se totiž ukázalo, že severní Čechy obecně se stávají relativně více pirátským prostorem, než jsou ostatní kraje. Při analýze volebních výsledků jsem narazil na některé zajímavé postřehy, o které stojí za to se podělit. Z Ústeckého regionu se stává pirátské moře, z některých lokalit dokonce pirátské bašty.

1. Ústecký kraj

V Ústeckém kraji působí i přes omezené personální možnosti relativně silné krajské sdružení, jehož centra jsou v Kadani, Žatci, Děčíně a Varnsdorfu. To se projevilo i na regionálních výsledcích. Pirátská činnost v ulicích, úklidové akce, koncerty, přednášky – to vše se Pirátům ve svých městech vrací. Zatímco až do počátku letošního roku většinu krajských akcí představovala iniciativa Pirátů Žatec, v roce 2014 se k aktivním pirátským centrům přidal zejména Děčín. Zklamání naopak přinesl výsledek v Kadani, kde se působení místních Pirátů na procentech prakticky neprojevilo.

Celkově Piráti v Ústeckém kraji získali oproti celorepublikovým výsledkům lehce nadprůměrných 4,85%. To je ovšem o více než 2,5% více, než v předchozích parlamentních volbách. Piráti se v Ústeckém kraji etablují do mediálního i veřejného povědomí díky kampaním jako je VyOsení, Hrajeme svobodnou hudbu, Festival svobodného filmu atd. Piráti dokonce v několika desítkách měst a obcí překročili pětiprocentní hranici, z těch významnějších (130 a více odevzdaných hlasů) např. Žatec, Vejprty, Meziboří, Postoloprty, Klášterec n. Ohří, Děčín, Jirkov, Ústí n. Labem, Litoměřice, Teplice, Bílina či Most. V několika volebních okrscích, například v Čeradicích, Chřibské, ve Vysoké Peci či ve Všehrdech a Krásném Dvoře jsme hrdě překročili hranici 10%! Nejvyšší výsledek, který jsem zaznamenal, byl zisk Pirátů ve Výškově, kde obdrželi 14,63%! Z celkového hlediska jsme ve valné většině větších měst (vyjma třeba Horního Jiřetína, Terezína či Duchcova, kde se naše výsledky dají považovat za značný neúspěch) Ústeckého kraje obdrželi nejméně 3% hlasů, což považuji za skvělý výsledek potvrzující, že lidé už Piráty znají a počítají s nimi. Jako úsměvnou kuriozitu uvádím, že ve Staňkovicích na Litoměřicku získali Piráti přes 50% hlasů (což ovšem představovali tři voliči).

Piráty čeká v Ústeckém kraji budoucnost, a nepoleví-li ve své aktivitě, pořádání veřejně prospěšných a kulturních akcí, již v komunálních volbách se může lokální krajské sdružení ukázat jako jedno z klíčových pro Českou pirátskou stranu na celorepublikové úrovni. Piráti budou v komunálních volbách kandidovat v Žatci, Děčíně, Ústí nad Labem, Varnsdorfu, Bílině, Volyni a dalších obcích – všude zde mají velkou naději usednout do komunálních zastupitelstev.

2. Lounský okres

Výsledek v bývalém Lounském okrese na první pohled není tak příjemný, jako výsledek celého kraje. Připomeňme si, že Lounský okres je tradiční baštou komunistů a nejinak tomu bylo i v letošních eurovolbách. Česká pirátská strana na úrovni okresu obdržela lehce podprůměrných 4,60%. Přesto to však činí stejně jako na kraji nárůst o bezmála 2,5%, což považujeme za významný úspěch, který nás utvrzuje v tom, že Pirátská činnost má smysl a je voliči i médii vnímána.

Nyní trocha hravé okresní matematiky: Lounský okres je tvořen celkem sedmi desítkami obcí. Z toho v osmadvaceti obcích (!!!) Piráti získali více než 5% hlasů – Piráti tak nadprůměrného úspěchu dosáhli v 18,2% obcí Lounského okresu. V osmi obcích Piráti získali nad 7% hlasů, to činí 5,6% ze všem obcí. Výrazně podprůměrného výsledku (2 a méně %) jsme naopak dosáhli v jedenadvaceti převážně maličkatých obcích (tj. 14,7% ze všech obcí). Z celkové analýzy výsledků, kterou jsem provedl, vyplývá, že Piráti v Lounském okrese neuspěli hlavně v malých obcích s malým počtem voličů. Přisuzovat se to dá hlavně nižší informovanosti starších obyvatel, kteří na vesnicích žijí, jejichž hlavním zdrojem informací je televize. Určitou roli také možná sehrál fakt, že Pirátský program zdánlivě neobsahoval témata, která by se týkala malých obcí. V městech dosáhla Česká pirátská strana průměrného výsledku mezi 3,0-4,8%. Zajímavým faktem, ze kterého si Piráti mohou vzít poučení pro příště, je to, že prakticky ve všech vesnicích, kde byly před volbami vylepeny plakáty, Pirátská strana nějaké hlasy dostala, zatímco valná většina obcí, ve kterých Piráti nedosáhli ani 2%, nebyla plakátováním vůbec zasažena. Uvádím ještě nejlepší výsledky okresu Louny. Výškov: 14,63%; Zbrašín: 13,33%; Čeradice: 11,76%; Libořice: 11,11%; Krásný Dvůr: 10,66%; Líšťany: 10,44%; Blšany u Loun: 9,37%;

Z porovnání výsledků Pirátů a Svobodných, k jejichž úspěchu srdečně gratulujeme, vychází další zajímavý fakt, který se týká výlepu na plakátovacích plochách a plakátů na lampách. Kampaň Svobodných a Pirátů porovnávám zejména kvůli relevanci a podobným výsledkům a naopak odlišným nákladům na kampaň (Piráti cca 400.000 Kč, Svobodní 5.000.000 Kč). Zatímco v malých obcích Svobodní i přes rozsáhlou kampaň obsahující plakáty a billboardy nijak zvlášť neuspěli, ve větších městech kampaň zabrala více. Tento fakt přisuzuji odlišnému složení obyvatelstva měst a malých obcí. Výsledkem mého pozorování je to, že zatímco Piráti si výlepem ve větších městech, pokud vůbec proběhl, spíše nepomohli, Svobodní touto kampaní voliče získali. Naopak na vesnici mnohem lépe zafungovaly Pirátské plakáty, než dražší kampaň Svobodných. Pro pořádek uveďme, že Pirátské náklady na kampaň v Ústeckém kraji se pohybovaly odhadem kolem deseti tisíc korun. Náklady Svobodných v kraji mi nejsou známy. Ačkoliv Svobodní nakonec získali svého europoslance, v Lounském okrese této novopravicové straně pšenka spíše nekvete. To lze opět přisuzovat výrazně levicové orientaci kraje, která spíše nahrává Pirátům, kteří získávají u levicových protestních voličů body za prosazování nepodmíněného základního příjmu apod. Piráti získali ve všech čtyřech přebíracích místech (obcích s rozšířenou působností), byť vyjma Postoloprt (Piráti 6,49%, Svobodní 2,38%) jen velmi těsně.

Rád bych ještě pro korektnost uvedl, že jsem výsledkem Svobodných potěšen a budu-li se obracet na nějakého europoslance, právě Svobodný Petr Mach bude právě „ten můj“ europoslanec. Překročení pětiprocentní hranice Svobodných považuji za naději pro všechny menší strany. Druhou stranou mince jsou však náklady, které Svobodné mandát stál. Věřím, že v příštích volbách Piráti definitivně ukážou, že k volebnímu úspěchu není potřeba investovat miliony do billboardů a plakátů. Tyto peníze z veřejných zdrojů mohou být vynaloženy hospodárněji na dlouhodobé veřejně prospěšné projekty, o kterých jsem mluvil výše.

Lounský okres by sám o sobě ještě Piráty do Europarlamentu neposlal, ale čím blíže jsme Žatci, tím více se přibližujeme opravdovému Pirátskému moři.

3. Žatec

V Žatci od května roku 2013 působí jedno z nejaktivnějších a nejviditelnějších místních sdružení Pirátů v České republice. Za tu dobu zde Piráti uspořádali tři filmové festivaly, festival svobodné hudby VyOsení (a na 28. června se chystá další!), úklidové akce, při kterých vyzvali ke spolupráci spoluobčany, či několik přednášek na rozličná témata. Významně také přispívají oživení žatecké synagogy, která začala žít novým kulturním životem. Pirátům se v Žatci daří získávat mediální pozornost, vyšlo o nich kolem třicítky článků a pozvánek, stejně jako pozornost občanů. Mezi Pirátskými příznivci zde dominují nejmladší voliči, mnoho příznivců však tvoří také deziluzí z většinové politiky zhrzení příslušníci střední generace. Setkáváme se také s velmi kladným přístupem seniorů, kteří si nás váží za dobrovolnickou činnost a aktivismus. Piráti také v Žatci navázali dobré vztahy se současným vedením radnice, které spolufinancuje některé Pirátské kulturní akce pro veřejnost či zajišťuje technické zázemí při pořádání úklidových akcí „Piráti uklízí Žatec“. Ze zkušeností valné většiny členů Pirátské strany, kteří participují na komunální politice, víme, že je to vcelku ojediněle vstřícný přístup. Často se na radnicích střetávají s kategorickým odmítnutím.

Voliči žatecké Piráty odměnili nejlepším výsledkem z větších měst Ústeckého kraje. Česká pirátská strana získala 6,16%, což je výsledek, který nás významně motivuje do podzimního komunálního klání. Od posledních voleb na podzim 2013 se v Žatci Pirátský výsledek raketově zlepšil o 3,14%! Přesto můžeme s klidným srdcem říct, že to není kvůli statisícům nalitých do kampaně, rozdávání koblih či ovládnutí mainstreamových médií. Náš úspěch přisuzujeme dlouhodobé aktivitě v Žatci a tomu, že skrze Piráty pořádané kulturní akce se nám voličům daří sdělovat pirátský program, ideje pirátského hnutí a odkazovat na další pirátská témata. V Žatci kromě minimálního výlepu plakátů a krátké kontaktní kampaně, kdy Žatec navštívil expředseda Pirátů a lídr kandidátky Ivan Bartoš (který mimochodem ZE VŠECH kandidátů všech stran získal dvanáctý nejvyšší počet preferenčních hlasů!), žádná předvolební kampaň neproběhla. Mobilizace voličů probíhala přednostně přes sociální sítě. Pozitivně se také projevila kandidatura Žatečana Tomáše Weidische, který z 25. místa kandidátky poskočil díky preferenčním hlasům o čtyři příčky výše.

Největší pozitivum nedávno proběhlých voleb pro mě představuje fakt, že si Piráti své voliče nemuseli kupovat ani je uplácet. Celé místní sdružení Žatec bylo potěšeno tím, že voliči ocenili to, že Piráti nejsou zdaleka aktivní pouze před volbami, ale že jsou ve své aktivitě i názorech konzistentní a pirátské ideje prosazují jako dlouhodobou investici pro budoucnost. Piráti nedělají politický byznys. V tom také chceme pokračovat. I nadále pro občany chystáme poutavé a výjimečné akce, zajímavé přednášky a další zážitky. Chceme být v ulicích vidět po celý rok, ne jen když se blíží volby. Zatím se nám to dařilo a nepolevíme. Třešničkou na dortu je, že pořádáním Pirátských akcí pro veřejnost se nám daří motivovat k podobné činnosti, která se dotýká voličů i nevoličů, ostatní strany (třeba žateckou ČSSD). Pro komunální volby chystáme unikátní aplikaci pirátských myšlenek na obecní úroveň: právě s Piráty do komunálu vstupuje šance na opravdu transparentní výběrová řízení, zeštíhlení byrokracie, e-government, jednání s úředníky přes Internet, racionální bezpečnostní politiku, kontrolu městských příjmů a výdajů do poslední koruny a další témata, která jsou pro regionální úroveň politiky relevantní. Ze Žatce se tak po letošních volbách do Evropského parlamentu definitivně stala Pirátská zátoka či bašta, jak sami Piráti rádi říkají. Věříme, že po podzimních komunálních volbách zavlaje Pirátská vlajka nejen nad žateckou synagogou, která se pro Piráty stala takřka domovským prostorem k pořádání kulturních akcí, ale také nad žateckou radnicí. Nejdůležitějším faktem však je, že lidé v Žatci berou Piráty vážně, počítají s nimi do budoucna, věří jim a nebojí se jim, na rozdíl od předchozích voleb do českého Parlamentu, dát svůj has. Ze strany, kterou znala pouze hrstka nadšenců (zisk Pirátů ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010: 0,57% na okrese Louny) vznikla politická síla, ke které se hlásí tisíce občanů České republiky. Piráti si po roce a půl tvrdé práce v Žatci vysloužili od voličů důvěru. Je to pro nás obrovský závazek, který nehodláme brát na lehkou váhu. Piráti jsou zde pro Vás.

Děkujeme každému jednomu z Vás za Váš hlas a podporu a těšíme se na shledanou na jedné z pirátských akcí (nejbližší je již zmiňované VyOsení 1010 28. června na Chmelu v Žatci) či u volebních uren na podzim letošního roku.„Pirátství je cool. Žatec je životní styl.“

Radek Holodňák, 1. místopředseda místního sdružení České pirátské strany Žatec

Článek byl původně publikován 9. června 2014 na serveru parlamentnilisty.cz.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.