• @ulk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Transparentní účty nestačí, navíc porušují zákon; je třeba zavést kompletní transparentní hospodaření MÚ

Transparentní hospodaření

23. března přijala Rada města Žatce usnesení č. 262/15, ve kterém schvaluje vyjmutí příjmového účtu ze skupiny transparentních účtů. Důvodem pro zrušení transparentního účtu bylo porušování zákona o ochraně osobních údajů, neboť k identifikaci plateb byly používány soukromé údaje (jako je např. rodné číslo). Výzvu ke zrušení tohoto účtu Městskému úřadu předložil nadřazený orgán s tím, že nebude-li sjednána náprava, město může očekávat pokuty. Na první pohled se může zrušení jednoho z městských transparentních účtů jevit jako krok zpět od trendu zprůhledňování úřadu, radnice však zrušením pouze splnila zákonnou povinnost. Celý problém transparentních účtů žatecké radnice je mnohem komplexnější a rozhodně se nedá říct, že transparentní účet rovná se transparentnímu chodu úřadu. Aby mohly fungovat transparentní účty, je třeba nejprve celý systém radniční správy uvést do režimu transparentního hospodaření. Představíme-li si transparentní účet jako průhlednou cihlu z křišťálu, která je vložena do základů z běžných pálených cihel (tedy netransparentních prvků), nemůže to skončit jinak, než kolapsem celé stavby, která stojí na křehkých základech. Jaké je východisko této situace? Zavedení komplexního a zavčasu připraveného systému transparentního hospodaření.

~~READMORE~~

Řešení? Systém.

Začněme tím, že samotné transparentní účty k zprůhlednění chodu úřadu nestačí. Základní chybou, kterou MÚ při zavádění transparentních účtů udělal, byl zvolený systém. Ten neanonymizoval potřebné osobní údaje, docházelo tak k porušování zákona o ochraně osobních údajů. I kdyby však systém zveřejňování výdajů a příjmů fungoval, jak má, nestačí to. Samotné transparentní účty občanům neřeknou o nic více, než kdy a na který účet odešlo kolik peněz. Občan se už ale nedozví nic o tom, za co jsou peníze vyplaceny, v rámci které rozpočtové položky byly vynaloženy, jaká proplacení peněz předcházela historie, jaké se k transakci vážou smlouvy a kdo je za ně odpovědný.

K tomu, aby se občan tyto záležitosti dozvěděl a úřad tak hospodařil opravdu transparentně (tedy v režimu, kdy si občan může dopodrobna zkontrolovat každou vynaloženou a přijatou korunu pomocí rozklikávacího rozpočtu), je třeba zavést systém, který vše zmíněné umožní. Klíčovými faktory pro úspěch takového systému je zákonem daná anonymizace údajů a provázanost s každým sektorem úřadu. V principu transparentní hospodaření zveřejňuje každou podepsanou smlouvu, každou přijatou či vydanou fakturu na Internetu. Teprve ve chvíli, kdy bude transparentní účet provázán s jednoduše a přehledně vytvořenou databází smluv a faktur, bude se jednat o opravdu transparentní hospodaření. K zavedení takového systému vyzýváme. Doposud šlo jen o výčet nic neříkajících čísel, který navíc porušoval zákon.

Exempla trahunt

Transparentní hospodaření Komplexní transparentní hospodaření je reálné, a argumenty, které říkají, že to není kvůli ochraně osobních údajů či kvůli složité radniční byrokracii možné, nejsou validní. Dokazuje to např. Nové Město na Moravě, které provozuje jak transparentní účty, tak i uživatelsky velmi příjemný rozklikávací rozpočet. Zveřejňování smluv a faktur jako předzvěst transparentního hospodaření v nedávné době zavedli např. v Ústí nad Labem. Systémy transparentního hospodaření se v současnosti zavádí také v Brně, některých městských částech Prahy či v Mariánských Lázních. Zcela transparentně také funguje přímo Česká pirátská strana, jejíž systém veřejného vykazování příjmů a výdajů patří mezi příklady úspěšného a efektivního transparentního hospodaření, které zamezuje plýtvání a nehospodárným rozhodnutím. Každá koruna, se kterou strana hospodaří, je dohledatelná do posledního detailu včetně osoby zodpovědné za její vynaložení. Stejně tak mohou hospodařit obce a jejich organizace či společnosti s městským podílem.

Jedině systém, který je od počátku budován jako transparentní, může transparentně fungovat a neporušovat zároveň zákon. Zavedení transparentních účtů v Žatci v lednu 2015 právě z tohoto důvodu bylo uspěchané a nesystémové. Zpětně se nezbývá než domnívat, že si bývalé vedení města, tehdy v čele s Alešem Jelínkem (ex-Svobodní) a Miroslavem Šramotou (ex-ČSSD), chtělo pouze snadno odškrtnout jeden z programových bodů, aniž by jakkoliv přemýšlelo o následcích svého rozhodnutí. Jednalo se o nefunkční výstřel do tmy.

Na cestě k transparentnímu hospodaření?

Co se zavedení opravdu transparentního hospodaření týče, k čemuž lze jako prvním krokem směřovat zavedením zveřejňování smluv a faktur, oslovili jsme s několika dotazy Ing. Petra Vajdu, tajemníka MÚ Žatec. „Mohu Vám sdělit, že se tímto podnětem zabýváme a zvažujeme, zda smlouvy zveřejňovat. Zveřejňování smluv je v kompetenci rady města, která o této záležitosti bude jednat. Určitě by se však jednalo o smlouvy nové, tedy ne do minulosti,“ uvedl Vajda a dodává: „S problematikou počítá i celá Česká republika a to zavedením Centrálního registru smluv. Dle posledního návrhu by se měly zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc Kč.“

Dodáváme pouze, že požadujeme zveřejňování všech smluv, nejen těch nad 50 000 Kč. V dobře nastaveném systému, kdy nebude docházet ke zbytečnému opakovanému tisknutí a překopírovávání dokumentů, to nebude pro úředníky představovat zátěž navíc. Navíc se tak zabrání účelovému dělení zakázek a nákupů na menší dílčí celky v hodnotě „49 999 Kč“, které by se zveřejňovat dle Centrálního registru smluv nemusely. V současné době obce a městské části, kde se na vládě podílí Piráti, zakládají volný spolek „Otevřená města“, který si za cíl klade připravit pro české úřady vytvořený a snadno pro lokální potřeby modifikovatelný open-source software, který umožní efektivní a zákonné zveřejňování městské agendy a účetnictví. Poprvé tak v ČR vzniká systém, který budou moct úřady nasadit bezplatně a bez omezení, která skýtají licence komerčního software. Více o Otevřených městech naleznete zde.

"Je to jen dočasné. Transparentnost chceme," říká vedení města

Hamousová, Špička Stručně na náš dotaz ohledně vůle začít se zaváděním komplexního transparentního hospodaření odpověděla i starostka Žatce a senátorka Mgr. Zdeňka Hamousová (VPM): „Sama se zveřejňováním smluv nemám problém, v září 2014 jsem se přihlásila k iniciativě Rekonstrukce státu, která se mj. hlásí ke zveřejňování (smluv a faktur).“

„Transparentní účet byl opravdu zrušen, a troufám si říct, že pouze dočasně, z toho důvodu, že porušuje zákon o ochraně osobních údajů,“ sdělil Jaroslav Špička (VPM), místostarosta Žatce. „Máme vůli k prosazení transparentního účetnictví a zavedení takového systému, který umožní transparentní hospodaření radnice jak v rovině transparentních účtů, tak v rovině zveřejňování přijatých a vydaných faktur a smluv s městem. Budeme se tím v blízké době zabývat v radě,“ dodal.

Z pozice Místního sdružení České pirátské strany tak budeme dále bedlivě sledovat činnost městské rady a vyvíjet možnými prostředky tlak na zavedení takového systému nakládání s veřejnými prostředky, které bude vyhovovat jak zákonu, tak i současnému trendu zavádění transparentního nakládání s penězi úřadů a veřejných institucí. Příklady z celého světa i z našich domácích vod dokazují, že je to možné. O zkušenosti z této oblasti se budou v polovině května dělit pirátští zastupitelé z celého světa na konferenci „PirateCon“, kterou pořádá Česká a Německá pirátská strana, v Mariánských Lázních. Pozvánku na mezinárodní konferenci jsme předali také vedení Města Žatce, které by zde mohlo načerpat inspiraci a zkušenosti z měst, kde se již transparentně hospodaří. Zavedení transparentního hospodaření v Žatci je stále klíčovým prvkem našeho programu. O vývoji vás budeme informovat.

Za místní sdružení České pirátské strany Žatec - Kadaň

Radek Holodňák

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.