• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Stanovisko Pirátů k nové radě Města Žatce

Piráti Žatec

Žatečtí Piráti vydali stanovisko k nové radě Města Žatce. Pozitivně hodnotí pád ex-starosty Jelínka a jeho na zradě voličů postavené koalice, varují naopak před koalici s komunisty, které se nevyhla ani nová rada. Tu vyzývají, aby se stala pouze přechodným řešením a směřovala Město Žatec k předčasným volbám. Mezitím se Piráti chtějí stát konstruktivní opozicí, která široké koalici chybí na radnici. Kompletní stanovisko čtěte v tomto článku.

Stanovisko místního sdružení České pirátské strany Žatec k nové radě Města Žatce

Místní sdružení České pirátské strany Žatec bere na vědomí vznik nové rady Města Žatce, která reflektuje vůli voličů a volební výsledek. Vítáme zažehnání potenciální krize ve vedení města a s povděkem kvitujeme znovuobsazení Mgr. Zdeny Hamousové na pozici starostky města. Zásadní úspěch spatřujeme v sesazení Ing. Aleše Jelínka z funkce starosty města a považujeme za klíčovou změnu k lepšímu, že se nebude účastnit vlády v Žatci, kterou zneužíval k naplnění svých osobních zájmů. Nově vzniklou radu, která sestává z většiny politických subjektů a představuje tak tzv. „širokou koalici“, ve které mají převahu menší a spíše pravicová uskupení, považujeme na rozdíl od té předchozí za politicky legitimní. Z morálního hlediska se s ní však nemůžeme ztotožnit. Spolupráce s KSČM je pro nás nepřijatelná a stejně, jako se vymstila ex-starostovi Jelínkovi, může se kdykoliv vymstít i nové radě. Nepřijatelný je pro nás vzestup komunistů a zisk křesla druhého místostarosty pro JUDr. Karla Krčmárika. Široké koalice se také vyznačují tím, že ve snaze hledat kompromisy se obě části politického spektra uchylují k tomu, že se vzdávají svého volebního programu a zaštiťujíce se potřebou zajistit chod úřadu odstupují od svých politických přesvědčení a stávají se pouhými úředníky a lobbisty zároveň. Volby také považujeme za institut, který má rozhodnout o směřování města určitým směrem - po volbách se tak sdružují strany, které mají podobný program, aby jej účinně prosadily. Ve chvíli, kdy se sdružují strany, které jsou nejen programově, ale zejména personálně na hony vzdálené, koalice se stává beztvarým tělesem, ve kterém více než volební program za bernou minci platí zákulisní dohody, tajná vyjednávání, intriky a politický handl. Nestabilitu nové radniční vlády odráží také stav v zastupitelstvu, kde má pravice jen těsnou většinu, o kterou může kdykoliv snadno přijít. Je tak možné, že zatímco v radě mají pravicové subjekty většinu čtyř ze sedmi radních (což se dá považovat za pohodlnou většinu), zastupitelstvem nemusí projít klíčová rozhodnutí a oba orgány se můžou vzájemně negovat a zneakceschopnit.

Z výše uvedených důvodů považujeme nově vzniklou širokou koalici za pouze přechodný systém a vyzýváme zastupitele i radní k tomu, aby se vydali na cestu uspořádání předčasných komunálních voleb, které jsou jediným stoprocentně legitimním řešením, které může rozetnout politickou situaci v Žatci a nastavit městu směr, kterým se má ubírat. Nepředpokládáme také, že by současná koalice přežila až do konce volebního období, proto považujeme za moudré připravit město na předčasné volby dříve, než tak učiní zákonná nutnost.

Do té doby se Piráti stávají konstruktivní opozicí nového vedení města, která bude sledovat kroky nové radnice stejně bedlivě, jako sledovala kroky radnice pod vedením ex-starosty Jelínka, a která na radu i zastupitelstvo bude působit v duchu prosazování pirátského volebního programu, dlouhodobého programu strany, myšlenek transparence a otevřené radnice. K tomu nabízíme své vlastní síly a schopnosti.

Toto stanovisko schválilo místní sdružení České pirátské strany Žatec v jednání se značkou MF Žatec 3/15.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.