• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti odmítají „Jelínkovy“ ulice; varují před dalšími ústupky.

Tady je Jelínkovo

Žatecké zastupitelstvo schválilo třinácti hlasy na svém jednání 25. 3. 2015 pojmenování dosud bezejmenných ulic na Flóře podle blízkých ex-starosty Ing. Aleše Jelínka. Učinili tak nejen navzdory odborným stanoviskům historiků, kteří v roce 2013 nedoporučili pojmenovat ulice po relativně neznámých lidech, ale také navzdory svému předchozímu jednání. V době, kdy na radnici Aleš Jelínek seděl jako starosta, mnozí z těch, kteří nyní pro Robovu ulici a ulici Ladislava Škvrny zvedli ruku, proti Jelínkovu návrhu protestovali. A konečně – pro návrh hlasoval i sám Aleš Jelínek, který se nachází v jasném střetu zájmů.

František Rob ani Stanislav Škvrna nepatří mezi světové či národní osobnosti, nebo osoby, které by byly s Žatcem významně spojené a jejichž význam přesáhl hranice regionu. Při nejlepším se jedná o jména, která jsou známá úzkému okruhu lidí zabývajících se sklářstvím (v případě Roba) či vojenskou historií (v případě Škvrny). Můžeme se dnes již pouze domnívat, zda-li by si svou vlastní ulici nezasloužily opravdu významné žatecké osobnosti, které se výrazně podílely na formování podoby a historie města; namátkou můžeme jmenovat třeba významné továrníky Moritze Lüdersdorfa či Antona Drehera. Mezi osobnosti svým významem dalece přesahující hranice regionu patří také například fotograf Josef Wara či historik MUDr. Adolf Seifert. Namísto toho, abychom se tak procházeli po ulicích, které nám budou připomínat bohatou historii Žatce a to, že máme být na co pyšní, nyní budeme kráčet ulicemi, které zůstanou věčným památníkem Jelínkových lží, ze kterých byl mnohokrát usvědčen. Naposledy tehdy, když se nechal na jednání zastupitelstva slyšet, že Škvrna ani Rob nejsou jeho příbuzní, přitom pro Žatecký a Lounský deník v minulosti přiznal: „Byli to příbuzní naší rodiny, oba již zemřeli.„

Jména ulic nejsou ničím, co se změní za měsíc. Jména ulic s námi zůstávají po desítky i stovky let a jejich pojmenování by mělo splňovat určitá kritéria. Po Sametové revoluci byla v Žatci sestavena odborná komise, která měla za úkol přejmenovat ulice nesoucí jména po komunistických funkcionářích atp. Proč nebyla obdobná komise přizvána k rozhodování o názvech nových ulic i nyní? Proč nebyla vedená širší diskuse, do které by se mohla zapojit i veřejnost či obyvatelé nově pojmenovaných i přilehlých ulic, kterých se změna nejvíce dotýká?

Dle našeho názoru je třeba si uvědomit, že ulice je veřejný prostor, ať už ji postavil kdokoliv. Proto je zcela nelegitimní argument Ing. Jelínka i dalších, že ten, kdo pozemky na Flóře zastavěl, má právo si je také pojmenovat. Dokážeme si představit, že by o jménech nových ulic v Praze rozhodovali developeři, kteří pozemky zastavují? Brzy bychom se tak dočkali ulic pojmenovaných třeba po oblíbených závodních koních majitele stavební firmy.

Ulice je veřejným prostranstvím, název ulice je pak doslova veřejným vlastnictvím, neboť přetrvává i poté, co se ulice promění jak vizuálně, tak i co se jejich vlastnických poměrů týče. Je záležitostí každého občana města Žatce, jak se jmenuje kus obce, které je součástí. O podobných záležitostech nelze rozhodovat bez diskuse s odborníky i širokou veřejností. Uvědomme si také, že Aleš Jelínek ulice nevystavěl ze svého dobrého přesvědčení a z touhy udělat svět lepší, ale z důvodu zbohatnutí na prodeji parcel právě v těchto ulicích. Sám sobě tak staví pomník vlastního byznysu. A to za přispění těch, kteří ještě nedávno stáli v čele protestů proti Jelínkovi jako starostovi: pro přejmenování na Robovu a Škvrnovu ulici byli starostka Hamousová, místostarosta Špička i radní Hladký.

Nezbývá tak tedy, než se podivovat nad tím, co se za posledních pár týdnů, kdy na radnici funguje křehká široká koalice, změnilo. Můžeme od současného vedení města očekávat stejné změny názorů, které předváděl v minulém vedení ex-starosta Jelínek a ex-místostarosta Šramota? Pozastavme se také nad tím, že ačkoliv byl Ing. Aleš Jelínek z funkce starosty s velkou slávou odvolán a s ještě větší slávou byla starostkou znovu zvolena Zdena Hamousová, reálně se dosud moc věcí nezměnilo. Ve správní radě Žatecké teplárenské stále sedí Jelínkem dosazení lidé, ředitel Městské policie stále chybí, a podle interních informací se na podobných klíčových bodech koalice nemůže dohodnout. Problémy, které se neřešily už za Jelínka, se tak neřeší dál a nové vedení města je bezmocně hrne před sebou. O tom, že koalice nebude schopna prosadit klíčové programové body a bude se potýkat s vnitřním politikařením jsme psali již ve Stanovisku k nové radě města 12. 2. 2015.

Závěrem důrazně varujeme před dalšími ústupky ze strany současného vedení města, které by nemělo zapomínat, že by se pravděpodobně vedení nikdy neujalo, kdyby se v Žatci nevzedmula vlna všeobecného odporu namířeného právě proti Aleši Jelínkovi, jeho koalici s KSČM a ekonomickým záměrům. Nejsme jediní, komu se zdá, že lidé na náměstí 17. listopadu 2014 posloužili jako „užiteční idioti“ a jejich volání po změně zůstává nevyslyšeno. I my těžce snášíme, že Aleš Jelínek se současně vládnoucí koalici hodil jako nepřítel číslo jedna, když bylo potřeba jej na místě starosty vyměnit, ale nyní stejní lidé, kteří o jeho odvolání usilovali, posvěcují pojmenování ulic v našem městě po jeho příbuzných.

Volené zástupce tak na žatecké radnici vyzýváme k revokování přijatého usnesení o přejmenování ulic a k vytvoření široké diskuse o názvech nových ulic v Žatci, která by měla pojmenovávání vždy předcházet.

Místní sdružení České pirátské strany Žatec - Kadaň

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.