• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Lídři Pirátů: Nehodláme se nikomu zaprodat

Volte Piráty

Zítra a pozítří probíhají komunální volby. Přinášíme vám tedy rozhovor s lídry pirátské kandidátky v Žatci, Michalem Schmidtem a Radkem Holodňákem, na témata týkající se právě těchto voleb. Co Piráti dosud udělali? Co prosazují? Jak se budou na radnici chovat? Přikloní se tam či jinam? To vše se můžete dočíst v obsáhlém rozhovoru s číslem 1 a 2 na kandidátce České pirátské strany v Žatci.

Kde se vůbec vzali Piráti? Kdo vůbec jste a co prosazujete?

Čeští Piráti navazují na mezinárodní pirátské hnutí, které vzniklo za účelem ochrany svobody informací, proti cenzuře Internetu a potlačování lidských práv. V roce 2009 vznikla Česká pirátská strana, která již několikrát aktivizovala občany v boji proti smlouvám typu ACTA, které by umožnily neomezené sledování internetové komunikace. Od té doby se však programové ohnisko Pirátů výrazně rozšířilo.

Jaká jsou vaše témata do komunálních voleb? Čeho chcete dosáhnout?

Všechny strany vám odpoví, že chtějí hezké, čisté, bezpečné a kulturní město. To samozřejmě chceme i my. Na rozdíl od ostatních stran ale také odpovídáme na otázku, kde na to vzít peníze. Zavedením transparentního chodu radnice a průhledných výběrových řízení organizovaných pomocí on-line aukcí může město ušetřit řádově stovky tisíc korun ročně. Tyto peníze, které se ušetří na plýtvání, drobné korupci či manipulacích zakázkami, se mohou konečně použít na to, co zde chybí. Proto je pro nás transparentnost radnice prioritou a budeme ji prosazovat za každou cenu. Pak budeme mít peníze na podporu kultury, opravy chodníků nebo lepší spojení se světem. Toho, čeho chceme dosáhnout, je však mnohem více a nevešlo by se to do formátu tohoto článku. Vše ale přehledně najdete na http://www.zatecvolipiraty.cz.

Kdo za vás kandiduje?

Při skládání pirátské kandidátky pro komunální volby v Žatci jsme kladli důraz na to, aby byly zastoupeny především nové tváře, kterým není lhostejné dění v našem městě. V rámci primárních voleb tak vznikl unikátní soubor lidí různých profesí a věkových kategorií, které dohromady zahrnují v podstatě dvě celé navazující generace. Na kandidátní listině tedy nefigurují pouze studenti vysokých škol různých zaměření, jak by se od Pirátů dalo očekávat, ale můžeme se pochlubit pedagogy, výpravčí, hospodským, elektrikářem, živnostníky a nebo techniky v odvětví nejmodernější komunikační technologie. Jsme pyšní na to, že se nám kandidátku podařilo sestavit a ručíme za odhodlání a čisté úmysly každého člena pirátské kandidátky.

Co vaše kampaň? Jakým způsobem ji realizujete a kolik stála?

Rozhodli jsme se, že nebudeme utrácet desítky tisíc korun za billboardy a masovou reklamu, kterou stejně nikdo nečte a hned v sobotu večer po volbách se vyhodí do koše. Prosazujeme hospodárné využívání peněz a praktikujeme to i u sebe. Za peníze, které jiní dali na svou propagaci, jsme podpořili nezávislou scénu Dočesné s názvem SkateČesná nebo jsme nechali vyrobit houpačky, které byly věnovány např. Dětskému domovu v Žatci. Samozřejmě, máme pár plakátů na výlepových plochách, ale naší největší značkou je, doufáme, naše práce, která za námi stojí. Nemáme žádného viditelného či tichého sponzora, který by si financemi na kampaň koupil místo na kandidátce či vliv. Ať už volby dopadnou jakkoliv, nebudeme nikomu zavázáni a odejdeme s čistým štítem.

Vaše práce? Co už jste pro Žatec udělali? Nejsou to jen plané sliby?

Za rok a půl, co jsou Piráti v Žatci aktivní, jsme společnými silami a z valné části na vlastní náklady uspořádali dva velmi úspěšné festivaly alternativní hudby, několik přednášek a úklidových akcí, při kterých výrazně prokoukly zejména břehy Ohře. Nastartovali jsme také oživení žatecké synagogy, která i díky Pirátům získala naději na nový život. V synagoze jsme uspořádali magický koncert MIB Quartet a několik nočních filmových promítání. V takových aktivitách chceme i nadále pokračovat a získat pro ně větší podporu. Podpora alternativní kultury a občanského aktivismu je potřeba, pokud má město vzkvétat odspoda, tak, aby si toho lidé sami vážili. Chceme oslovit lidi s otázkou: „Co tu chcete? Co byste si představovali?“ Konkrétní návrhy pak budeme řešit. Za relativně nízké sumy (víme to, děláme to tak) se dají sjednat úžasné koncerty, které mohou každý víkend oživit žatecké náměstí. Peníze na to můžeme ušetřit třeba zavedením otevřeného hospodaření radnice.

Nemyslíte si, že v případě zvolení vás reálná politika tzv. „semele“?

Semele? My jdeme do komunální politiky s čistými úmysly. V případě zisku mandátu v zastupitelstvu chceme v první řadě v rámci možností plnit programové body, s kterými do voleb jdeme. Nenecháme se opít rohlíkem a budeme hodně obezřetní v rámci hlasování. Přestože známe politické podnebí v našem městě, jsem přesvědčen o tom, že jakýkoliv kandidát České pirátské strany v Žatci je schopný obstát se ctí. Neslevíme ze svých ideálů.

Jakým směrem může volič očekávat, že se Pirát bude přiklánět? Vlevo? Vpravo?

Piráti neřeší pravici a levici jako takovou. Zejména v komunální politice je takové rozlišování zbytečné. Mnohem více je to o lidech, než o stranách. Piráti Žatec však vzhledem ke špatným zkušenostem let minulých deklarují odmítavý postoj a spolupráci především s KSČM. S totalitními stranami se prostě nebavíme. Pasé je pro nás také spolupráce se stranami, které dlouhodobě kritizujeme na vládní úrovni, především pak ČSSD nebo ODS.

Jak budete reagovat na nabídky případných zájmových skupin, které budou chtít získat po volbách vliv?

Na nabídky můžeme reagovat až ve chvíli, kdy bude jasné rozložení sil, nicméně priorita bude společný průsečík volebního programu. Přijde-li případně na lámání chleba, jasně stanovíme body, které jsou pro nás klíčové a přes které nejede vlak (transparentní chod radnice, otevřenost úřadu, zveřejňování informací, podpora kultury). Nehodláme se nikomu zaprodat. Do voleb jdeme s jasnými cíli, ty budeme prosazovat i po volbách.

Přesvědčte nás stručně, pár větami, o tom, proč volit Piráty.

Svou volební základnu budujeme skutečně déle jak 18 měsíců. Přesvědčit tedy v pěti větách nerozhodnutého voliče je velmi těžké, ale pokusím se jako správný Pirát o nemožné. Do voleb jdeme s heslem „Ukaž co je v tobě“ a pro mnohé představuje volba Pirátů něco nepředstavitelného. Nechte nás tedy dokázat, že volit Piráty neznamená žádné riziko. Nejde nám o koryta, jsme parta nadšených lidí. Jde nám o město a lidi v něm žijící. A na závěr mi dovolte rovněž řečnickou otázku: Řeknete mi jediný rozumný důvod, proč Piráty nevolit?

10. a 11. října volte Piráty!

otázky zodpovídali

Michal Schmidt, lídr Pirátů v Žatci, schmidt.michal@seznam.cz

Radek Holodňák, kandidát č. 2, radek.holodnak@pirati.cz

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.