• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Jak správně volit Piráty?

Jak volit Piráty?

Proč volit Piráty už víte. Nyní vyvstává otázka: Jak správně volit Piráty, pokud opravdu chci, aby se dostali do zastupitelstva? Všechny odpovědi ohledně voleb, které proběhnou 10. a 11. října 2014, naleznete v tomto článku.

Kdy
 • pátek 10. října 2014 od 14 do 22 hodin
 • sobota 11. října 2014 od 8 do 14 hodin
Kdo
 • občan České republiky starší 18 let (aspoň v druhý den voleb) s trvalým pobytem v Praze
 • občan státu EU starší 18 let s trvalým nebo přechodným pobytem v Praze, který požádá úřad příslušné městské části o zápis do dodatku seznamu voličů do 8. 10. 2014, 16.00 (stačí ústně, viz zde)
Kde
 • v místě blízko bydliště uvedeném u hlasovacích lístků, které vám přijdou domů poštou (nebo si je vyzvednete na místě)
 • vezměte si s sebou občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad o totožnosti a občanství
Jak
 • Stačí jeden křížek pro Piráty! Křížkem dáváte Pirátům všech 65 hlasů, které potřebují k překonání 5 % hranice vstupu do zastupitelstva. Pokud Piráty chcete na radnici, volte celou kandidátku.

Jak volit Piráty?

Nemůžu do volební místnosti, co máme dělat?
 • Pokud ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůžete přijít do volební místnosti, můžete požádat úřad městské části a v den voleb i okrskovou volební komisi, aby k vám vyslala dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Tajnost hlasování přitom bude zachována.
Nebudu v Žatci. Můžu volit?
 • Nemůžete. Pro komunální volby nelze použít voličský průkaz.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.