• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Radek Holodňák: Evropa je naše moře

1. místopředseda žateckých Pirátů odpovídal na otázky studentky Metropolitní univerzity v Praze. Rozhovor se točil kolem jeho působení v Pirátské straně, kde je nejmladším členem předsednictva regionálního sdružení. Zodpověděl také otázky týkající se nadcházejících voleb do Evropského parlamentu či o dobrovolnickém nasazení Pirátů.

Jste jedním z nejmladších členů Pirátské strany, jakou funkci zastáváte?

„V současnosti jsem první místopředseda místního sdružení Žatec. Plus jsem členem mediálního odboru a nyní také působím jako krajský manažer eurovolební kampaně pro Ústecký kraj. Z čehož nejdůležitější je pro mě to, že jsem zakládajícím členem místního sdružení Žatec, které se za více než rok své působnosti rozrostlo na jedno z nejvýznamnějších pirátských sdružení v republice.“

To je působivé! Jak jste se k Pirátské straně dostal a jak dlouho v ní působíte?

„V roce 2012 jsme v Žatci, v mém rodném městě, tehdy ještě studujíce na gymnáziu, organizovali antifašistickou petici Žatec proti neonacistům. Při tom se dala dohromady parta lidí s podobnými politickými názory a kladným postojem k dobrovolnictví. Dali jsme hlavy dohromady a začali jsme uvažovat o tom, jak se možné se podílet na veřejném životě. Kromě zájmu o takzvanou velkou politiku na republikové úrovni jsme hledali i vhodné zázemí pro participaci na komunálním dění. Pro piráty jsme se rozhodli, protože po získání informací a přečtení pirátského programu jsme zjistili, že už vlastně Piráti už dávno jsme. Byl pouze čas si to uvědomit. K pirátům jsem vstoupil na sklonku roku 2012. V květnu následujícího roku jsme založili s Tomášem Weidischem a Vítem konečným místní sdružení České pirátské strany Žatec se kterým letos na podzim jedeme do komunálních voleb v Žatci.“

Před námi jsou volby do Evropského parlamentu, s čím Pirátská strana vstupuje do tohoto kolbiště?

„Na Evropu útočíme s heslem „Evropa je naše moře“ společně s mnoha dalšími evropskými pirátskými stranami. Společný pirátský europrogram prosazuje přiblížení evropské politiky občanům, transparentní chod úřadů, používání open-source-softwaru, průhledná výběrová řízení, reformu autorských a patentových zákonů či zrušení nesmyslných opatření, které z Bruselu přicházejí. Narozdíl od euroskeptických stran ale chceme ukázat i pozitivní stránku Evropské unie. Pirátská Evropa by měla fungovat na principu kulturní výměny, svobodného sdílení, volného trhu a měla by zastávat pozici garanta demokracie a transparentního chodu svých úřadů i správy členských zemí. Chceme také Evropskou unii přiblížit občanům České republiky na povzbudit občany k tomu, aby využívali všechny prostředky, které EU poskytuje, k připomínkování zákonů, o kterých je jednáno v Evropském parlamentu. Naším želízkem v ohni je Tomáš Weidisch, současný předseda žateckého sdružení, který kandiduje na symbolickém 25. místě kandidátky.“

Jak si představujete reformu patentových a autorských zákonů?

„Naším cílem je na evropské úrovni prosadit zrušení informačních monopolů a vytvořit tak prostředí, kde motivace tvořit půjde ruku v ruce se svobodou informací. Není možné dále akceptovat současný stav, kdy z monopolů na výrobky či informace těží vybrané, mnohdy lobbysticky propojené s politikou, korporace, zatímco trh jako celek v důsledku tohoto upadá. Komerční monopol, který stát uděluje a zaručuje, by měl být zkrácen na rozumnou dobu, tj. v řádu let, ne desítek let, jak je tomu v současnosti. Stát by zároveň měl zaručit podporu a chránit tvorbu veřejných statků jako je open software, svobodná hudba, otevřené patentové fondy či otevřené vzdělávání.“

Vaše strana se účastní různých dobrovolnických akcí. Jakou byla ta poslední?

„Účastníme se tradičně akcí jako Million Mairuhana March, Prague Pride, různých demonstrací (např. proti ACTA) apod. Důležité ale je, že sami akce také pořádáme. Narozdíl od ostatních stran, které státní příspěvek za volební výsledek prošustrují za nákladné a brainwashingové kampaně, se Piráti zavázali, že tyto veřejné peníze využijí na různé veřejně prospěšné, kulturní a vzdělávací aktivity. Pirátská strana tak po celé ČR, včetně Žatce, organizuje přednášky s politiky a kulturními osobnostmi, putovní festival svobodné hudby VyOsení, festivaly nezávislého filmu, tzv. Cryptoparty a další.“

Mezi zájmy Pirátské strany patří i legalizace marihuany. Jak se k této otázce stavíte?

„Piráti otevřeně podporují legalizaci marihuany pro zdravotní i relaxační účely. Důležité je pro nás zejména prosazení legálního samopěstitelství. Také současný stav, kdy polovina republiky porušuje zákon tím, že si opatří a vykouří jointa, je dále neúnosný. Je potřeba upravit zákony tak, aby odpovídaly reálnému stavu. Perzekuce ze strany Policie je nesmyslná a stojí stát zbytečně vynaložené peníze. Ostře odsuzujeme zásah Policie ČR proti growshopům vloni.“

autorka: Kristýna Bártová

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.