• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Kontakt: Místní sdružení České pirátské strany Žatec - Kadaň

Lípová 2727

438 01 Žatec


Radek Holodňák, předseda místního sdružení radek.holodnak@pirati.cz, tel.: 721 285 481

neobsazeno

Tomáš Weidisch, 2. místopředseda místního sdružení tomas.weidisch@pirati.cz, tel.: 606 347 951


Příspěvky místnímu sdružení můžete zasílat na transparentní účet České pirátské strany:

číslo účtu: 2100048174/2010

Dar místnímu sdružení - variabilní symbol: 111002 (dar místnímu sdružení Žatec)Kontakt na stranické centrum:

Česká pirátská strana

Řehořova 943/19

130 00 Praha 3

IČO 71339698

Transparentní účet 2100048174/2010

Stránky České pirátské strany - https://www.pirati.cz

Stránky Místního sdružení České pirátské strany Žatec - http://www.piratizatec.cz

Facebook - http://www.fb.com/piratizatec

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.