• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pražští Piráti na Pride 2014: Opět podpořili politiku sexuální rovnoprávnosti

Piráti na Prague Pride 2014 Praha, 16. srpna 2014

Piráti se dnes již tradičně přidali k průvodu Prague Pride, který vyzývá k plnému přijetí rozmanitosti LGBT komunit. Pro přechodu přes Čechův most Piráti zakotvili na Letné, kde ve stáncích rozdávali populární odznáčky a šířili petici sdružení PROUD za zrušení zákazu osvojení dětí druhého partnera v registrovaném partnerství.

Bohužel stále žijeme v prostředí, které kvůli sexuální orientaci děti žene k sebevraždám a mimo naši zemi dokonce postihuje veřejné i soukromé projevy odlišné sexuální orientace. Hlavním letošním tématem Prague Pride proto byla podpora LGBT komunit z východních zemí, které pochody hrdosti a podobné veřejné akce mít nemohou.

„Zrovnoprávnění a společenské přijetí LGBT komunit je srovnatelně důležitý politický mezník jako bylo v historii odstranění otroctví, zrovnoprávnění žen a černochů. Jde o odstranění překážek, které stát klade lidem do cesty, na které hledají své štěstí. To by mělo být společné všem částem politického spektra. Proto se Piráti účastní akcí jako je průvod Prague Pride a jsou připraveni je podporovat i v pražském zastupitelstvu,“ komentuje lídr Pirátů ve volbách do zastupitelstva Prahy Jakub Michálek, proč se jako v předchozích letech přidal do průvodu.

„Akce byla úplně super. V průvodu jsme ze začátku byli asi jenom čtyři s vlajkami, ke konci průvodu se k nám ale přidali tři francouzští Piráti. Nejlepší byl stánek, který jsme měli na Letné. Lidi chodili, zastavovali se, a brali si buttonky a náramky,“ říká další z účastníků akce Adam Zábranský, trojka na pražské kandidátce Pirátů. Velkou zásluhu na zdařilé akci má Tobias Esner, garant programového bodu Rovnoprávnost, který účast Pirátů zorganizoval, a dále pořadatelé akce, kteří zajistili její bezproblémový průběh.

Autorkou použité fotografie je Helena Zrůstová, která nám dala souhlas k libovolnému užití fotografie.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.