• @Volebni stab Praha má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Usedlost Malovanka

Mnoho desítek let se o tuto usedlost nikdo nestaral, a tak se z památkově chráněného objektu stala smutná zřícenina prorostlá stromy a vegetací, se zřícenými stropy a propadlými podlahami. Už v minulém volebním období měl být tento velký zarostlý pozemek v tichosti prodán developerovi k zastavění. Rozhodla o tom tehdejší rada a zastupitelstvo to mělo jen schválit. Naštěstí se okolo rozpoutala široká debata. V té době byl odlišný vlastník pozemku (obec) a předmětné zříceniny, kterou vlastnil developer. V územně plánovací dokumentaci tento pozemek nebyl určen jako stavební parcela, ale jako zeleň. Po nějaké době došlo k vynětí zdevastované stavby z památkové ochrany a developer pak objekt i s nabytým pozemkem prodal dalšímu. Ten již v současném volebním období začal vytvářet studie na stále se zvětšující novou stavbu v daném místě. V Komisi územního rozvoje JUDr. Hrůza poukázal na to, že podle platné judikatury a jeho osobního názoru již stavba zanikla a není tedy možno v zeleni bez změny územního plánu zřizovat zamýšlenou novou stavbu. K tomuto názoru se přiklonil i vedoucí stavebního odboru. Zatím ještě ke změně územního plánu nedošlo, ale je třeba to pečlivě sledovat. V této chvíli tam začíná být problém s bezdomovci, kteří tam občasně přebývají. Zřícenina je pro ně ale životu nebezpečná a akutní situace by měla být řešena na bezpečnostní komisi. Havarijní stav je teď takový, že by zbývající část stavby měla být vlastníkem odstraněna. Překážky již nejsou, protože památková ochrana byla ze stavby sejmuta. Teoreticky je podle právního stavu možná rekonstrukce stávajícího objektu, to ale žádný developer neudělá, protože by se mu to v současném objemu stavby nevyplatilo a projekt by byl velmi ztrátový. Nejlepším řešením by bylo na tomto místě zachovat zeleň a vybudovat nenáročný malý park, který je v této lokalitě vzhledem k silné automobilové dopravě (vyústění ze Strahovského tunelu) nanejvýš třeba.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.