• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání krajského fóra v Plzni

Zápis z jednání krajského fóra v Plzni dne 14. října 2014.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:
Přítomní členové:
  • Petr Vileta
  • Jan Hutter
  • Petr Jarolímek
  • Libor Špaček
Přítomní hosté:
  • Lenka Vitásková (tajmenice kraje)

Jednání zahájil předsedající Lukáš Bartoň v 18:00 hodin. Zapisovatelem byla ustanovena Lenka Vitásková.

Pořad jednání

  1. Zhodnocení voleb
  2. Další

1. Zhodnocení voleb

Jediný úspěšný kandidát v komunálních volbách byl Jaroslav Hais ve Stříbře. Z tohoto důvodu se bude příští krajská schůze konat ve Stříbře.

Libor Špaček v senátních volbách získal necelých 6%. V rozpočtu je proto třeba vyhradit 5000 za spoluúčast na senátora.

Mediální odbor poslal 38000 Kč. Z nich se zaplatily se letáky pro kampaň v Černicích. Kampaň v Plzni stála celkově 25 000, dalších 25 000 členové vybrali sami. Největší položka rozpočtu byly samolepy na autobusu – zpětně se projevilo jako neefektivní. Největším úspěchem byly volební noviny, proto mělo být více peněz investováno do nich. Agentura ale noviny roznesla špatně. Příště raději zvolit Českou Poštu. Dobré nápady byly piano u branky a noviny. Špatné nápady – procházky městem, debata s Táňou Fišerovou a koncert. Proběhla spousta jednání ohledně volebních novin, ale žádný článek od pirátu nebyl vydán.

Navrhnuto už nevstupovat do koalice se Zelenýma, pokud ano, upravit lépe koaliční smlouvu. Krutina, Hais mají požadavky na proplacení nákladů.

2. Další

Místní sdružení Plzeň je nefunkční. Proto podána výzva na MS, aby podalo rezignaci, nebo bude podán členský podnět na odvolání.

Fanda Ulč dříve žádal o zrušení členství, nyní o tom bude hlasováno na internetu.

Návrh, vypovědět smlouvu na Artefactu kvůli nedostatečnému využívání místnosti z naší strany a zachránit ještě 2000 z rozpočtu. Alternativou – možnost využívat prostory na Masarykově náměstí, příspěvek by byl maximálně 1000 kč/rok.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.