• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání krajského fóra v Plzni

Zápis z jednání krajského fóra v Plzni dne 6.května 2014.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:
Přítomní členové:
 • Helena Jarolímková
 • Jan Hutter
 • Petr Jarolímek
 • Jaroslav Pešek
 • Jaroslav Hais
Přítomní příznivci:
 • Josef Jarolímek
 • Robert Magni

Jednání zahájil předsedající Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D..

Zapisovatelem byl ustanoven Bc. Jan Hutter.

Pořad jednání

 1. Ukončení členství v kraji - 15 min. (zpravodaj: Lukáš Bartoň)
 2. Krajský volební štáb pro eurovolby - 60 min. (zpravodaj: Lukáš Bartoň)
 3. Zhodnocení činnosti všech krajských funkcionářů a pověřených dobrovolníků - max. 20 min (zpravodaj: Helena Jarolímková)
 4. Technické vybavení - názorový průzkum - 15 min (zpravodaj: Helena Jarolímková)
 5. Anketa - 5 min (zpravodaj: Petr Vileta)

1. Ukončení členství v kraji

Návrh usnesení: PKS Plzeňského kraje bere na vědomí ukončení členství níže uvedených členů z důvodu nezaplacení členského příspěvku a marně uplynulé lhůty dle stanov, která počala běžet 28/3/2014, kdy byla zaslána upomínka.

Karel Hovorka; členem od 17/1/13; členství pokryto čl.př. do 17/1/2014, od té doby v prodlení.

Milan Dunghubel; členem od 22/3/2010; členství pokryto čl.př. do 22/3/2013, od té doby v prodlení.

Hlasování PKS o usnesení.

Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. pro

Pavel Kašík pro

Josef Němec pro

František Ulč pro

Usnesení bylo schváleno.

Josef Němec projevil vůli zaplatit členský poplatek 500 Kč za rok 2013 a poslal cca 480 Kč hned na schůzi a slíbil uhradit i zbývajících 20 Kč a 200 Kč členský poplatek za 2014 do konce června. Zůstává členem.

Petr Jarolímek slíbil uhradit 200 Kč do konce týdne. Zůstává členem.

2. Krajský volební štáb pro eurovolby

Nebudeme rozesílat plakáty za peníze kraje. Budeme je předávat zájemcům v pondělí 12.5. od 16:00 do 18:00 v ateliéru Artefacta.

3. Zhodnocení činnosti všech krajských funkcionářů a pověřených dobrovolníků

Proběhla vášnivá debata s Helenou o činnosti PKS a strany jako celku.

4. Technické vybavení - názorový průzkum

Proběhla diskuse o technickém vybavení KS.

5. Anketa

Anketa s kamerou je zajímavý nápad, ale realizace je dosti obtížná.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.