• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání krajského fóra v Plzni

Zápis z jednání krajského fóra v Plzni dne 1.dubna 2014.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:
Přítomní členové:
 • Helena Jarolímková (Skype)
 • Jan Hutter
 • Petr Vileta
 • Petr Jarolímek
 • Martin Beránek
 • Jaroslav Pešek
 • Jaroslav Hajs
 • Petr Kopač
 • Libor Špaček
Přítomní příznivci:
 • Josef Jarolímek
 • Andrea Mašková
 • Petr Helebrant
 • Michal Vokurka

Jednání zahájil předsedající Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D..

Zapisovatelem byl ustanoven Bc. Jan Hutter.

Pořad jednání

 1. Komunitní centrum - 10 min. (zpravodaj: Josef Němec)
 2. Financování komunálních voleb v Plzni - 20 min. (zpravodaj: Lukáš Bartoň)
 3. Krajský volební štáb pro eurovolby - 60 min. (zpravodaj: Lukáš Bartoň)
 4. Další

1. Komunitní centrum

Josef Němec za celý měsíc neudělal nic.

Rezervace komunitního centra v galerii Art e Facta mailem na Helenu Jarolímkovou.

Pro odemčení galerie volat Josefovi Jarolímkovi mobil: 739 155 255

Pravidelné termíny schůzí pirátů v galerii Art e Facta jsou zamluvené v kalendáři.

2. Financování komunálních voleb v Plzni

Komunální volby v Plzni: Koalice Piráti + Zelení + Změna pro Plzeň + Plzeňská aliance vstup do koalice 50 000 Kč

Kraj nemůže finančně pomoci.

Finance se budou zajišťovat fundraisingem.

Návrh usnesení: Krajské fórum Plzeňského kraje schvaluje změnu rozpočtu. Z kapitoly 72130020 převádí 49 999 Kč a zakládá novou položku 72130021 s názvem Platby v rámci komunálních voleb v Plzni.

Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. informoval krajské fórum, že nelze z veřejných peněz financovat volební kampaň.

Hlasování krajského fóra o usnesení.

 • 10 pro
 • 0 proti
 • 1 zdržel

Usnesení bylo schváleno.

3. Krajský volební štáb pro eurovolby

Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. referoval o kampani pro eurovolby.

15.5. přijede lídr na předvolební tůr po Plzni.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.