• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Otevřené hospodaření

Česká pirátská strana má v programu zavedení transparentního nakládání s veřejnými prostředky ve všech organizacích státní správy a samosprávy, kraj z toho nevyjímaje.

Zdroj: Budovanistatu.cz, licence CC-BY

Vycházíme ze studie Transparency International, která říká, že až 25 % z veřejných rozpočtů je neúčelně vynakládáno na nadbytečné výdaje a korupci. Tedy i v našem kraji je velmi pravděpodobně prostor k nezanedbatelným úsporám. Plánované výdaje kraje na rok 2012 jsou 4 756 646 000, tudíž až 1,2 miliardy je teoreticky možné ušetřit nasazením transparentních postupů.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.