• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Efektivní využití veřejných prostředků

1. Hromadné nákupy

V případech, kde je možné nakupovat hromadně za nižších ceny je potřeba posílit spolupráci mezi jednotlivými odděleními krajského úřadu a mezi jednotlivými kraji navzájem. Portál veřejných zakázek by měl umožňovat automatické sdružování podobných poptávek.

2. Veřejné instituce pod dohledem občanů

Pro všechny úřady, orgány, nemocnice a další zařízení pod správou kraje a společnosti, ve kterých je majoritním vlastníkem Plzeňský kraj nebo jeho obce musejí platit stejné povinnosti ve všech bodech otevřeného hospodaření, jako pro kraj samotný.

3. Evropské dotace

Prosazujeme důslednější využití evropských dotací a informování všech příjemců, kteří připadají v úvahu. Krajské úřady rozdělují značnou část evropských dotací. Evropské dotace však často nejsou plně využity, protože se pro ně nenajdou vhodné projekty nebo spolufinancování. Kraj by měl vystupovat proaktivně a informovat o možnostech získání dotací všechny projekty ve svém kraji.

4. Přebujelá byrokracie

Restruktulizace krajských orgánů a úřadů je nezbytná. Ne všichni úředníci budou automaticky nezaměstnaní, jak je vždy předkládáno občanům v momentě, kdy se hovoří o propouštění. Řada úředníků najde uplatnění v soukromém sektoru. Udržování zaměstnanosti na úkor přebujelé byrokracie je neefektivní a finančně náročné. Dáváme přednost investicím do rekvalifikace a malému ale efektivnímu krajskému aparátu.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.