• Adam Cernoch má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proč Plzeň potřebuje léčbu piráty?

Pavel Bosák, Lídr pro Komunální volby 2018

1. Osm let absolutní moci “socdéesky”: Někdejší ideologičtí oponenti, ODS a ČSSD v Plzni takřka splynuli v jednu virtuální stranu s neomezenou mocí. Podezření na střety zájmů a na lobbistické vazby se množí. Systém ve stylu toho předlistopadového odměňuje své věrné a blokuje ostatní. Léčba: Piráti jsou transparentní strana bez velkých sponzorů a bez vztahů se zákulisními hráči. Naše takřka posedlost bojem s korupcí vylučuje vliv kmotrů a lobbistů.

2. Plzeň ráj montoven, agentur a ubytoven: Krátkozraká politika rozvoje nahrává růstu agenturního zaměstnávání a devastaci krajiny. Žák prvního stupně si to spočítá. V Plzni je omezený počet lidí v produktivním věku a témeř každý již někde pracuje. Kolik průmyslových hal Plzeň ještě potřebuje? ŽÁDNOU!!! Přesto se dál betonuje krajina a rostou výrobní kapacity. To logicky vyvolá nutnost dovézt další stovky pracovníků odjinud. Agenturní zaměstnávání a ubytovny jsou velký byznys, na kterém jeho provozovatelé bohatnou, zatímco veřejný sektor řeší negativní dopady. Léčba: Piráti nemají vazby na majitele ubytoven nebo agentur, proto se nebojí konfrontace s nimi, bude-li nutná. Město sice nemůže změnit zákony, ale má nástroje, jak vytvářet tlak na jednotlivé subjekty.

3. Rozhodování o nás, bez nás: Občané nepromlouvají do zásadních strategických rozhodnutí. Ať je to stavba kontroverzního depa za 1.9 miliardy, odflinknuté divadlo za 880 milionů či zamýšlená privatizace Plzeňské Teplárenské, veřejnost se rozhodování neúčastní, byť je dlouhodobá prospěšnost těchto projektů zpochybnitelná a důsledky nevratné. Přístup města až komicky ilustruje veřejné projednání územní studie Americká – Sirková (oblast bývalého kulturáku) dne 10. 1. 2018. Občané sice mohli vyjádřit své názory. Smutné je, že v té době už byla studie schválená a v platnosti. Léčba: Piráti prosadí maximální otevřenost města k občanům a využívání prvků přímé demokracie v rozhodování o klíčových místních tématech.

4. Bez vize, bez srdce: Většina projektů rozvoje města zatím probíhá formou “zaplácnutí” potřeby rádoby levným a nenáročným řešením. Výsledkem bývá to, co se lidově nazývá “z nouze ctnost.” Od kašen na náměstí po nové divadlo, naše novodobé výtvory budí spíše rozpaky. Dál se pyšníme vymazlenými skvosty minulosti, které vybudovali naši hrdí předkové, ač se jim zdaleka nevedlo tak dobře, jako nám dnes. Léčba: Piráti podpoří vznik funkce městského architekta a zapojí veřejnost do rozhodování v architektonických soutěžích na veřejné projekty.

5. Údržba zeleně není péče o přírodu: Hlavní a nenahraditelnou hodnotou Plzně je její pohádkové zasazení do krajiny “pěti řek”. Divočina tu prostupuje až do centra a lemuje obytné čtvrti. Moudří předkové navíc vysázeli parky a aleje v ulicích. Proč likvidovat toto stoleté bohatství bezmyšlenkovitým kácením jen proto, že kořen místy nadzdvihne dlažbu? I lesy na území města zaslouží citlivější přístup než mýcení a následnou výsadbu stejnověkého “pole na dřevo.” Léčba: Piráti budou prosazovat citlivější přístup při rozhodování o městké zeleni a při tvorbě lesního hospodářského plánu.

Uzdravení Naším hlavním cílem je přeprogramovat myšlení města ve vztahu k občanům - “nevládneme”, pouze “spravujeme.” Navrácení důvěry v poctivost a schopnosti vedení umožní občanům vzít toto město skutečně za své. Tak, aby místo čekání, že město něco vyřeší, sami navrhli řešení a podíleli se na něm.

Škola základ ... všeho

Mgr. Magdaléna Daňková, Garant pro vzdělávání, sociální věci a zdraví

Pirátská strana prosazuje co nejdostupnější vzdělání, které podporuje svobodné myšlení a vychovává k demokracii. Vzdělaný člověk je obtížněji manipulovatelný, má lepší předpoklady orientovat se v médiích, politice a životě vůbec. Chceme zvýšit samostatnost ředitelů po finanční i provozní stránce. Vedení školy by mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok nebo vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. Do přípravy a projednávání těchto dokumentů by měli být zapojeni i starší žáci a veřejnost. Více dialog, méně pyramida.

Chceme podpořit propojování škol a firem prostřednictvím stáží a stipendijních programů. Klást větší důraz na jazyky s navázáním spolupráce se zahraničními ZŠ a SŠ (viz. výměnné pobyty). Chceme zavést předmět Etiketa. Znalost zdvořilého slušného chování by mělo být samozřejmostí pro kohokoliv, zvláště při studiu. Hlavní nástroj k rozetnutí bludného kruhu častého “ mentálnímu vyhoření“ pedagogů je vize mentální hygieny (dostupný psycholog a výživový poradce v každé škole) a ve zlepšování předkariérního i celoživotního vzdělávání učitelů. A samozřejmě zvýšení platu.

Dobrý zdravý jídelníček tvoří dobrou náladu, dobrá nálada přináší dobrou pracovní atmosféru, dobrá atmosféra dává vzniknout dobré poctivé práci. Chceme, aby každý učitel měl možnost učební materiály aktualizovat, upravovat, pokud uvede původní autory (princip wiki). Digitální technologie usnadní práci s informacemi, umožňují použití dříve nevídaných metod práce s textem, obrazem a zvukem. Jsme razantně proti narůstající byrokracii ve školství. V době moderních technologií by mělo administrativy ubývat.

Aktuální verze školské inkluze vede ke konkluzi (konci) českého školství Chceme úpravu vzdělávaní asistentek pedagoga a nové školení pro pedagogy. Dále úpravu, pro které děti s výchovnými opatřeními již není přínosné navštěvovat klasickou ZŠ ale byla by přínosnější speciální škola a zároveň svobodu volby dané školy tyto děti odmítnout. Je třeba si uvědomit, že učitel může být psychologem a mnohdy je, ale není to psychiatr. V současné době inkluze se učitelé dostávají do bezvýchodných situací, které vyhláška o inkluzi vytváří. Ve valné většině jde o děti s výchovnými opatřeními 3 nebo 4, kteří mají agresivní chování, často jsou medikované. Dítě natolik výuku ruší, že takřka není možné učit, záchvaty zlosti, napadáním spolužáků či dokonce učitele. Speciální třídy s vyškoleným personálem by byly alespoň přechodně dobrým řešením. Co se týká dětí s fyzickým postižením, mentálně postižené, děti s výchovnými opatřeními 1 a 2 pokládáme inkluzi za úspěšnou.

Škola by měla být inspirující přátelské příjemné místo pro všechny zúčastněné, neměla by být o kontrole, ale o podpoře, jak je tomu ve státech hodnocených nejlépe podle OECD v rámci vědomostí či přírodovědné gramotnosti ( Finsko, Estonsko, Japonsko, či Singapur).

Transparentnost

Pavel Šrámek, Předseda místního sdružení Plzeň

Transparentnost je nejlepším lékem na všudypřítomnou korupci a plýtvání. Zvlášť Plzni by to hodně prospělo. Moderní technologie nám daly jedinečnou možnost městké hospodaření dokonale zprůhlednit. Piráti prosazují bezodkladné nasazení modelu transparentního hospodaření, který sami úspěšně používají a který vrací do veřejného života důvěru. Chci, aby Plzeň hospodařila výlučně přes transparentní bankovní účet, který zveřejňuje banka okamžitě na Internetu. Tímto bude mít každý občan možnost vidět, jak město investuje jeho peníze. Město tu má být pro svoje občany, ne naopak.

Chceme opravdové univerzitní město

Ing. Jiří Rezek, Ph.D., Garant pro kulturu, cestovní ruch a evropské záležitosti

„Plzeň není univerzitní město, ale město s univerzitou“ slýchám občas od svých kolegů na Západočeské univerzitě. Není to žádné slovíčkaření, skutečně je v tom rozdíl.

Stačí například pohled na oficiální stránky města Plzně (www.plzen.eu). Sport, kultura, občan turista – to jsou hlavní kategorie, kam může návštěvník stránek zabrousit. O tom, že město má na svém území jakousi univerzitu, se čtenář dozví až po usilovném hledání (hádáte správně, malým písmem úplně dole). Ačkoliv se tato kategorie jmenuje „Univerzitní město“, nedozvíte se zde nic více, než jak se univerzita jmenuje a jaké má DIČ. Žádná zmínka o spolupráci, vizi…

Zaměstnanci například nelibě nesou tradiční prázdninové osekání jízdních řádů autobusů, spojujících Bory a Borská pole – k vedení PMDP (tedy akciové společnosti zřízené a spravované městem) se zřejmě stále nedoneslo, že vědečtí a akademičtí pracovníci nemají dva měsíce prázdnin, a že v kampusu na Zeleném trojúhelníku se pracuje i o prázdninách. Toto se snad vyřeší po několik dekád odkládaným prodloužením tramvajové linky až na Borská pole. Ke své smůle současné vedení města nestihne na této stavbě přestřihnout pásku, což by se obzvlášť ve volebním roce velice hodilo. Ostatně, je to spravedlivé, neboť vedení města (tedy již odnepaměti jeden z tandemu ODS-ČSSD) za uplynulých 20 let dávalo jasně najevo, že toto není priorita. Troufám si tvrdit, že kdyby nedošlo k přidělení evropského projektu ITI (Integrated Territorial Investments), z něhož bude více než 80% hrazeno, k této stavbě by nedošlo nikdy.

Co a jak je tedy potřeba zlepšit? Je třeba především, aby vedení města změnilo pohled na univerzitu a její roli. Univerzita nemá být jen generátorem inženýrů pro montovny na Borských polí. Ačkoliv jsou univerzity ze své podstaty instituce přesahující hranice regionů i států, je třeba si uvědomit, že zhruba čtvrtina studentů a absolventů (u zaměstnanců je toto číslo ještě mnohem vyšší) jsou občany města Plzně. Všichni tito mohou výrazně přispět k rozvoji města, a to i během studia.

Překvapivě to není o penězích. Není primárně nutné, aby město nalévalo do univerzity desítky milionů (jako třeba do profesionálních sportovních klubů). I když se už objevují první vlaštovky, jak by to asi mělo vypadat (například portál http://smartedu.plzen.eu/, který se zaměřuje na technické vzdělávání v Plzni ), největší problém je, že běžný občan o tom neví a nemá příliš šancí se dozvědět. Žalostný stav propagace ukazuje i fakt, že zatímco čas od času se i v mainstreamových, celorepublikových médiích objeví zpráva o významném vědeckém počinu na ZČU, městské informační kanály o tom mlčí.

Pojďme z Plzně udělat univerzitní město, kde si jsou jeho představitelé vědomi důležitosti univerzity pro jeho rozvoj. Vytvořme stálou pracovní skupinu ze zástupců města i univerzity namísto občasného podepisování memorand. Chlubme se úspěšnými vědeckými týmy i nadanými studenty. To je totiž to pravé rodinné stříbro, nikoliv pivovar či Viktorka (i když existenci obojího vítám). Piráti, v případě své účasti v Radě města Plzně, ale i z pozic zastupitelů pro to budou dělat maximum.

Plzeň by měla podporovat startupy

Mgr. Daniel Kůs, Garant pro finanční, ekonomické a majetkové záležitosti

Rozhodnutí podnikat je sice motivované soukromým ziskem, nicméně jeho případný úspěch prospívá i občanům města nebo země. Téměř vždy je nutná odvaha, pracovitost a obrovské nasazení. To platí dvojnásob u tzv. startupů.

Startup je podnikání na zelené louce, často jen ve fázi podnikatelského záměru a s vysokým rizikem neúspěchu. V rukou je drží většinou mladí lidé bez prostředků. Jsou pak závislí na finanční podpoře. Pokud do projektu kapitálově vstoupí investor, šance na úspěch se značně zvýší.

Piráti by rádi zapojili město do podpory těchto odvážných mladých lidí a jejich startupů. Vytvořme pro ně dostatečné možnosti k rozvoji, třeba formou pronájmu kanceláří za symbolickou cenu, formou bezplatných právních nebo daňových konzultací. Formou propagace na investorských platformách. Toto jsou často velké překážky, které zabrání startupu, aby se rozjel a stal firmou a realitou.

Zanechme v těchto odvážných podnikavých lidech dojem, že to bylo právě jejich město, které je podpořilo a tím přispělo k jejich úspěchu. Jejich úspěch bude pak i naším. Přinesou nám všem více peněz na daních, přitáhnou nové byznysmeny do Plzně.

Každý z nás zná nejúspěšnější zahraniční startupy, které používáme, jako Facebook, Google nebo Instagram, ale jsou i nějaké české? Ano, nejúspěšnějším je kiwi.com nebo Socialbakers ale i další jako epojisteni.cz nebo menší usetreno.cz nebo spendee.

Proč neudělat rozumně vynaloženou podporou těchto mladých odvážných startuperů z Plzně takové malé Silicon Valley. Může se to zdát přemrštěné, ale pojďme to pojmout jako náš společný startup, který věří v nadšení, schopnosti a nápady mladé generace a v naše město.

Parkování - “Level Up”

Mgr. Tomáš Pastirčák, Garant pro rozvoj města, životní prostředí a dopravu

“Dejme prostor lidem i automobilům. Není nutné stavět vysoké parkovací domy ani rozpínat parkoviště do šířky na úkor zeleně - na mnoha místech je možné postavit druhé parkovací patro, se zachováním volných parkovacích míst v horním patře a s garážovými místy v patře spodním. Na své si tak přijdou i ti, pro něž je auto více, než jen spotřební zboží.”

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.