• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Schůze KS OLK ve středu 26.10.2011

Schůze byla řádně svolána na fóru. Byla svolána pouze 5 dní předem, takže není usnášení schopná. Jednání proběhlo osobně v Ponorce.

 1. zahájení schůze
 2. vyjádření přítomných k programu, schválení programu a odhad délky schůze
 3. seznámení s novými členy
 4. projednání naší další činnosti
  1. krajské systémy – zodpovědnosti a úkoly:
   1. web
   2. FB
   3. wiki
   4. fórum
  2. zápisy ze schůzí – doplnění starších zápisů na wiki
  3. pirátská hospoda – navrhujte prosím varianty ke zvážení a pamatujte, že se tam nescházíme ani kvůli pivu ani kvůli Wifi
  4. kandidáti do RV - zájemci ať si připraví pár slov, proč bychom je měli podporovat
 5. projednání tištěné verze Pirátských novin (forma, obsah, rubriky aj.)
 6. volná diskuze + podněty pro příští schůzi
 7. závěr - ukončení schůze v…….

Zápis průběhu jednání schůze

Zahájení schůze v 16:35

 • P. Bajgar navrhl na předsedání schůze V. Pikala
 • Zapisovatelem pověřen Radim Nenál, ověřovatelem Petr Bajgar.

Schválení programu

 • Program byl bez připomínek schválen, trvání schůze odhadnuto do 18:00

Seznámení s novými členy

 • Všichni přítomní představili svou motivaci pro vstup do politiky a do strany

Technická poznámka, nesrovnalosti v programu, přerušení (16:50 - 17:00)

Projednání naší další činnosti

Krajské systémy - zodpovědnosti a úkoly:

 1. Web: M. Bartovič
  • probírána možnost dalších zodpovědných osob
  • téma spolupráce a celkové otázky kolem vývoje webu
  • M. Pitter se hlásí k práci na webu
  • diskuze o postupném vývoji - nejdřív funkční, pak plnit obsahem
  • Michal Lupečka se hlásí ke spolupráci
  • vytvořit uživatelský manuál
  • propojení webu s FB (tzv. like button)
  • o nastavení redaktorských práv žádají také Radim Nenál a Ondřej Unzeitig (až jakmile bude web přepracován)
 2. Komunikace
  • možnosti jiné, efektivnější než forum? IRC, mumble… pro vnější komunikaci SKYPE
  • prostředek pro rychlou odezvu - SMS upozornění na důležité dění
  • společná priorita - všichni potřebujeme být v kontaktu a spolupracovat na zlepšování našich komunikačních možností a schopností
 3. FB: P. Bajgar
  • Funguje,
  • žádost P. Bajgara o oživení, spolupracovníky pro mladší skupiny zájemců o naši činnost
  • Radim Nenál se hlásí o práva bez námitek P. Bajgar mu přidělí práva
 4. Wiki: V. Pikal
  • představení dalšího vývoje
  • důraz na přehlednost
 5. Fórum: V. Pikal
  • nezobrazování zamčených témat?
  • čištění třídění je dočasné řešení, bude potřeba vymyslet něco lepšího
  • uložit lidem, aby si ve fóru vyplnily kontaktní údaje
  • zabránit zobrazení kontaktních údajů RegP i členů lidem mimo stranu
 6. Skype (P. Bajgar)
  • jako krajský instantní komunikační prostředek (Obecný souhlas)
  • Mario Pitter zorganizuje předání kontaktů

Zápisy - doplnění starších zápisů na wiki

 • zápisy částečně dodány P. Bajgarem, V. Pikal zapracuje na wiki
 • o další zápisy žádat bývalé předsedy

Pirátská hospoda

 • Důležitá kritéria
  • wifi je podstatným kritériem
  • potřebujeme klid na jednání, nepřekřikovat se s hudbou
  • salónek, oddělený prostor
  • dopravní dostupnost
 • Další požadavky
  • nekuřácká (pokud možno)
  • studentská (případně)
  • známost (všichni ví, kde to je)
  • vstřícná atmosfera k naší činnosti
 • Udělat vlákno výběr hospody + anketa (více možností)

Kandidáti do RV

 • nikdo se nehlásí

Nesrovnalost ohledně místopředsedů

 • V oficiálním výpisu na fóru chybí místopředsedkyně KS Věra Magdonová. Pouze administrativní chyba bude neprodleně opravena.

Projednání tištěné verze Pirátských novin

 • možnosti prodeje - PB doporučuje raději distribuci zájemcům tisk-množení podle počtu zájemců 
 • účel - oslovovat naše potenciální příznivce s informací, že existujeme a jakou činnost vyvíjíme
 • vydávání zhruba 1x za 2 měsíce
 • naplnitelnost
 • sázení - dohoda na formátu A3
 • nejdříve řešit formou newsletter
 • Radim Nenál zahájí vlákno na fóru

Podněty pro příští schůzi

 • Dropbox pro sdílení dokumentů

Závěr

 • ukončení schůze v 19:05

Prezenční listina:

Členové:

 • Michal Lupečka
 • Petr Bajgar
 • Radim Nenál

Příznivci:

 • Vojtěch Pikal
 • Mário Pittner
 • Ondřej Unzeitig

Hosté:

Děkuji zapisovateli Radimovi Nenálovi za perfektně zpracovaný zápis a po ověření souhlasím s jeho zveřejněním.

Ověřovatel a předseda KS Ol Petr Bajgar

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.