• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Schůze KS OLK v sobotu 8.10.2011

Schůze byla řádně svolána na fóru. Byla svolána pouze 4 dny předem, takže není usnášení schopná. Jednání proběhlo osobně v Ponorce.

Program

 1. zahájení schůze
 2. schválení programu
 3. seznámení s novými členy a zájemci o činnost a práci pro Piráty
 4. příprava na volby v příštím roce - přípravy kandidátek a zástupců do volebních komisí (zpravodajové V.Pikal a P.Bajgar)
 5. jednání o koordinaci činnosti jednotlivců, tedy jak efektivně spolupracovat
 6. rozvoj KS, aneb návrh/příprava plánu práce: co, jak a kdy.
 7. propagace - zviditelňování Pirátů a našich programových priorit (proč i jednoduchý program přináší velké výsledky)
 8. podněty ke zvážení účastníky a případnému projednání na příští schůzi

Zápis

1) zahájení schůze 12:30

- navržení zapisovatelů Mário Pittner a Radim Nenál, vzhledem k problémům s konektivitou byl funkcí zapisovatele pověřen Martin Švadlenka

2) schválení programu schůze

- SCHVÁLENO, bez připomínek

3) seznámení

s novými členy a zájemci o činnost a práci pro Piráty;

Představili se:

 • Radomír Navrátil
 • Petr Kolísek

4) příprava na volby v příštím roce

- přípravy kandidátek a zástupců do volebních komisí (bod pro V.Pikala a P.Bajgara)

 • Zmíněny argumenty pro a proti co se sestavení kandidátek z pouhých neaktivních příznivců týče.

5) jednání o koordinaci činnosti

jednání o koordinaci jednotlivců, tedy jak efektivně spolupracovat

6) rozvoj KS

návrh/příprava plánu práce.

7) propagace

- zviditelňování Pirátů a našich programových priorit. Proč i jednoduchý program přináší velké výsledky.

 • Prodiskutována možnost propagace pirátských novin a jejich šíření tištěnou formou (na lokální úrovni). Možno ve spolupráci Ostravskými Piráty.
 • Zhotoven seznam propagačních materiálů pro jednotlivé členy a příznivce.

Soupis požadavků na samolepky:

 • 10×10 za 10kč barevná s bílým podkladem - 20x M.Švadlenkovi
 • a s černým podkladem
 • 5×5 cm za 5kč barevná s bílým podkladem - 20x M.Švadlenkovi
 • a s černým podkladem
 • 5×5 čb
  • 40x Radimovi
  • 20x Navrátilovi
  • 100x Bartoň
  • 100x Vl.Holík
  • 10x Karlík
  • 100x Mário

8) různé

podněty ke zvážení účastníky a případnému projednání na příští schůzi

 • Zmíněna ACTA a poslední dění kolem ní.
 • Návrh na termín příštího setkání za 14 dní
 • Možnost přijetí nového člena Radomíra Navrátila, v případě že podá přihlášku a zaplatí členský poplatek.

Uskutečněn telemost s Vojtou „Fafrinem“ Pikalem, neuskutečněn plánovaný Skype hovor s ním - v Ponorce klekla WiFi

Album ze schůze je zde.

Prezenční listina

Členové:

 • Petr Bajgar
 • Miro Bartovič
 • Vlastimil Holík
 • Radim Nenál

Příznivci:

 • Mário Pittner
 • Petr Karlík
 • Radek Navrátil

Hosté:

 • Martin Švadlenka (KS ZLK)
 • Robert Adámek (KS MSK)
 • Karel Fuzik (KS MSK)
 • Miloslav Jahoda z TSO
 • Věra Bierová
 • Petr Kolísek

Hlasovací právo přísluší 4 přítomným členům KS, návrhy lze přijmout prostou většinou 3 hlasů.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.