• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • lukas_novy has no permissions

Primární volby na kandidátku do sněmovny

Zápis ze primárních voleb olomouckého krajského fóra na kandidátky do poslanecké sněmovny pro předčasné volby 2013.

Usnesení

 • Krajské fórum volí na lídra kandidátky Petra Bajgara.
 • Krajský fórum volí na čelní pozice Martina Šmídu, Vojtěcha Pikala a Radima Studeného v tomto pořadí.
 • Krajské fórum dále volí na čelní pozici Vlastimila Holíka.

Zápis z jednání

Jednání zahájil 15.8. předsedající Vojtěch Pikal na internetovém fóru.

Volba probíhala v souladu se schválenými pravidly.

Pořad jednání

Internetové jednání

Od 15.8. probíhalo internetové jednání primárních voleb, během nějž se přihlásili kandidáti a probíhala rozprava.

Volební zasedání

31.8. proběhlo volební zasedání k volbě lídra čelních pozic v souladu s oznámením a usnesením.

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského fóra:
 • Petr Bajgar
 • Martin Šmída
 • Vojtěch Pikal
 • Radim Studený
Přítomní hosté:
 • Martin Švadlenka
Předsedající:
 • Vojtěch Pikal
 • Martin Šmída
Členové volební komise:
 • Vojtěch Pikal
 • Radim Studený
 • Martin Švadlenka

1. Volba lídra

Z jednání na fóru byly jako kandidáti známi Martin Švadlenka a Petr Bajgar.

Jako první se prezentoval Petr Bajgar, po něm následoval Martin Švadlenka. Po každé prezentaci následovali otázky na kandidáty.

Po prezentaci obou kandidátů se ke kandidatuře přihlásil Martin Šmída. Prezentoval se a odpověděl na otázky.

Poté vysvětlil Vojtěch Pikal pravidla voleb a rozdal hlasovací lístky.

Volba lídra kandidátky - 1. kolo

Petr Bajgar:
4+0
Martin Švadlenka:
2+1
Martin Šmída:
2+1
zdrželo se
0+0

Jako jediný postupuje a zvolen tady byl Petr Bajgar.

2. Volba čelních kandidátů

Z internetového fóra byly jako kandidáti známi Martin Šmída, Vojtěch Pikal, vlastimil Holík, Radim Studený. Martin Švadlenka se ke kandidatuře do čelních pozic nepřihlásil.

Na volbu čelních kandidátů se do komise přidává Martin Švadlenka.

Všichni noví přítomní kandidáti se prezentovali a čelili otázkám.

Volba čelních kandidátů - 1. kolo

Martin Šmída:
3+1
Vojtěch Pikal:
3+1
Vlastimil Holík:
1+1
Radim Studený:
3+0
zdrželo se
0+0

Nadpoloviční většinu hlasů získali a do druhého kola postupují: Martin Šmída, Vojtěch Pikal, Radim Studený.

Volba čelních kandidátů - 2. kolo

Martin Šmída:
3+0
Vojtěch Pikal:
2+1
Radim Studený:
1+0
zdrželo se
0+0

Postoupivší kandidáti jsou zvoleni v pořadí Martin Šmída, Vojtěch Pikal, Radim Studený.

Stále je jedna volná pozice čelního kandidáta a máme jednoho přihlášeného na tuto pozici, Vojtěch Pikal tedy navrhuje ve volbě pokračovat. Nikdo není proti.

Druhá volba čelních kandidátů

Jediným kandidátem na poslední volnou čelní pozici je Vlastimil Holík.

Není zde, aby se prezentoval a nikdo se tohoto úkolu neujme. Padne několik otázek a poznámek ke kandidátovi.

Druhá volba čelních kandidátů - 1. kolo

Vlastimil Holík:
3+1
zdrželo se
1+0

Nadpoloviční většinu hlasů získal a do druhého kola postupuje Vlastimil Holík.

Vojtěch Pikal navrhuje vzhledem k jednoznačnosti a zbytečnosti nepořádat druhé kolo. Nikdo není proti.

Vlastimil Holík je zvolen na poslední čelní (5.) pozici na kandidátce.

Zasedání k primární volbě je vyčerpáno a ukončeno. Volební komise zkontroluje lístky a protokol, vše řádně uloží, podepíše a zapečetí.

Pokračování Internetového jednání

Vojtěch Pikal znovu zahájil Internetové jednání 1.9.

Volba dalších pozic

Martin Švadlenka se přihlásil ke kandidatuře na další pozice, tuto však později stáhl.

Dále se ke kandidatuře na další pozice postupně přihlásili nebo byli získáni Vladimír Hlavinka, René Kolář, Petr Kapounek, Martin Foltýn a Kateřina Mátlová.

René Kolář bohužel nedodal prohlášení kandidáta.

20.9. bylo vyhlášeno hlasování.

Volba dalších kandidátů - 1. kolo

Vladimír Hlavinka:
4
Petr Kapounek:
4
Kateřina Mátlová:
5
Martin Foltýn:
6
zdrželo se
0

Celkem hlasovalo 6 členů.

Nadpoloviční většinu hlasů získali a do druhého kola postupují všichni kandidáti.

Volba dalších kandidátů - 2. kolo

Vladimír Hlavinka:
1
Petr Kapounek:
2
Kateřina Mátlová:
3
Martin Foltýn:
3
zdrželo se
0

Celkem hlasovali 4 členové. Kandidáti jsou na kandidátku zvoleni v pořadí Martin Foltýn, Kateřina Mátlová, Petr Kapounek, Vladimír Hlavinka.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.