• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
regiony:olomoucko:kf:olk_6_2012 [09.09.2012 23:32]
Vojtech Pikal
regiony:olomoucko:kf:olk_6_2012 [09.09.2012 23:36] (aktuální)
Vojtech Pikal
Řádek 24: Řádek 24:
 [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=11378|Volba]] [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=11378|Volba]]
  
-|Krajské fórum **volí** Vojtěcha Pikala k 14.4. krajským předsedou. +>Krajské fórum **volí** Vojtěcha Pikala k 14.4. krajským předsedou. 
-  ..Vojtěch Pikal byl **zvolen** nadpoloviční většinou již v prvním kole. (Vojtěch Pikal 5, Petr Bajgar 2, zdržel se 1)+Vojtěch Pikal byl **zvolen** nadpoloviční většinou již v prvním kole. (Vojtěch Pikal 5, Petr Bajgar 2, zdržel se 1)
  
 ===== Volba 1. místopředsedy ===== ===== Volba 1. místopředsedy =====
Řádek 32: Řádek 32:
 [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=11407|Volba]] [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=11407|Volba]]
  
-  ..Krajské fórum **volí** Vlastimila Holíka k 17.4. 1. místopředsedou.+Krajské fórum **volí** Vlastimila Holíka k 17.4. 1. místopředsedou.
 Vlastimil Holík byl zvolen nadpoloviční většinou již v prvním kole. (Vlastimil Holík 6, zdrželi se 2) Vlastimil Holík byl zvolen nadpoloviční většinou již v prvním kole. (Vlastimil Holík 6, zdrželi se 2)
  
Řádek 41: Řádek 41:
 V tomto termínu již [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=11540|volba]] proběhla. V tomto termínu již [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=11540|volba]] proběhla.
  
-  ..Krajské fórum **volí** Miroslava Bartoviče k 29.4. 2. místopředsedou.+Krajské fórum **volí** Miroslava Bartoviče k 29.4. 2. místopředsedou.
 Miroslav Bartovič byl zvolen nadpoloviční většinou již v prvním kole. (Miroslav Bartovič 4, zdrželi se 3) Miroslav Bartovič byl zvolen nadpoloviční většinou již v prvním kole. (Miroslav Bartovič 4, zdrželi se 3)
  
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.