• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Volba předsednictva

Jednání o volbě předsednictva probíhalo na fóru.

Předsedal V. Pikal z pozice vedoucího krajského AO, zapisovatelem byl V. Holík, ověřovatelem V. Bajgar. Funkci volební komise vykonával Radim Nenál.

Svolání, Veškerá rozprava

Hlasování o počtu členů předsednictva

Byly navrženy dvě velikosti předsednictva:

Hlasování

8.4. byl Oznámen termín hlasování na 11.4. Hlasování bylo zahájeno 11.4., vybrán byl návrh na 2. místopředsedy.

Volba předsedy

Do volby se přihlásili dva kandidáti:

Volba

Volba

Krajské fórum volí Vojtěcha Pikala k 14.4. krajským předsedou.

Vojtěch Pikal byl zvolen nadpoloviční většinou již v prvním kole. (Vojtěch Pikal 5, Petr Bajgar 2, zdržel se 1)

Volba 1. místopředsedy

Jediným kandidátem byl Vlastimil Holík.

Volba

Volba

Krajské fórum volí Vlastimila Holíka k 17.4. 1. místopředsedou.

Vlastimil Holík byl zvolen nadpoloviční většinou již v prvním kole. (Vlastimil Holík 6, zdrželi se 2)

Volba 2. místopředsedy

Jediným kandidátem byl Mirolsav Bartovič.

Volba

Volba byla původně vyhlášena na 19.4. kvůli opomenutí však nebyla zahájena. Poté byla opakovaně vyhlášena na 26.4. V tomto termínu již volba proběhla.

Krajské fórum volí Miroslava Bartoviče k 29.4. 2. místopředsedou.

Miroslav Bartovič byl zvolen nadpoloviční většinou již v prvním kole. (Miroslav Bartovič 4, zdrželi se 3)

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.