• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Nominace do RV a RP

Zápis z jednání olomouckého krajského fóra na internetovém fóru ve dnech 22.5. - 19.7. 2013.

Usnesení

  • Krajské fórum nominuje Petra Bajgara pro dovolbu do republikového předsednictva.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Předsedající:
  • Vojtěch Pikal
  • Martin Kučera
Tento zápis provedl:
  • Vojtěch Pikal

Jednání zahájil předsedající Vojtěch Pikal.

Pořad jednání

Fórum schválilo pořad jednání konsensem.

1. nominace do RP

Bod byl otevřen 23.5. Následně se o nominaci přihlásil Petr Bajgar.

Kandidátskou řeč Petr Bajgar přednesl 25.5.

30.5. vyhlásil Vojtěch Pikal termín ukončení rozpravy a zahájení hlasování na 5.6.

16.6. přebral předsedání Martin Kučera z pověření Vojtěcha Pikala. Následně vyhlásil nový termín hlasování na 19.6. v 18:00.

Hlasování

Hlasování bylo řádně zahájeno v termínu s pár hodinovým zpožděním.

Hlasování se zúčastnili 4 členové, 2 byly PRO a se zdrželi a nikdo tak nebyl nominován.

Z důvodů zmatku, omylu jednoho ze členů a nízké účasti požádál 12.7. Petr Bajgar o opakování hlasování. 13.7. se k žádosti připojil Martin Foltýn.

Martin Kučera následně vyhlásil termín procedurálního hlasování o opakování na 14.7. v 12:00 a případného opakovaného hlasování o nominaci na 17.7. v 9:00.

Hlasování o opakování skončilo výsledkem 6-0-0 pro opakování.

V opakovaném hlasování získal Petr Bajgar 5 hlasů PRO ze 7 a byl nominován. (1 PROTI, 1 se zdržel)

Tím bul bod vyčerpán a uzavřen.

2. Nominace do RV

Bod byl otevřen Martinem Kučerou 23.6.

25.6. navrhl Vojtěch Pikal bod ukončit, vzhledem k tomu, že celostátní fórum se dříve rozhodlo dovolbu ukončit bez dalšího.

Návrh na ukončení byl přijat konsensem a bod byl ukončen.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.