• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Schůze KS OLK v sobotu 7.4.2012

Schůze byla řádně svolána na fóru. Byla svolána 10 dní předem a je tedy usnášeníschopná.

Před zasedáním proběhlo neformální setkání v Bristolu, schůze se poté přesunula do restaurace Nirvána.

Během zasedáním fóra proběhlo paralelně jednání krajského předsednictva o přijetí členů.

Schválený program jednání

Za jednotlivými body jsou uvedeni zpravodajové kurzívou.

 1. zahájení 13:00 předsednictvo
  1. určení předsedajícího (spolupředsedajícího), zapisovatele, ověřovatele, (volební komise?
  2. doplnění programu
  3. hlasování o programu
 2. Pohled zpět: - zásadní zprávy a usnesení
  1. Holešovská výzva Vojtěch Pikal
  2. Odstoupení Dobeše
  3. Tykadla (Olomoucký řidič Smetana)
  4. Odchod VV z vlády
  5. Výzva „Vraťte nám stát!“ Ondřej Malý
  6. další
   PŘESTÁVKA - kouřová (10 minut)
 3. Zprávy z orgánů
  1. předsednictvo: P. Bajgar
   1. přijímání členů
   2. vyjednávání o volební spolupráci
  2. MO: P. Kapounek
   1. z pracovní schůze k volbám
   2. systém: FB
   3. projekt: Pirátské noviny
  3. AO: V. Pikal
   1. volby vedoucích odborů
   2. zřízení odborů, fórum
   3. systém: forum
   4. systém: wiki
   5. systém: evidence členů a kontaktů
  4. TO: R. Nenál
   1. systém: web
   2. systém: capsa
  5. PO: P. Bajgar
   1. fungování odboru
   2. nábor členů
  6. FO: předsednictvo
   1. fungování odboru
 4. Krajský rozpočet a finanční situace FO, předsednictvo
 5. Další činnost
  1. Příprava na výjezd do Jeseníku nebo Šumperka
   termín, místo, propagace, organizátor
  2. ACTA - podpisy, demonstrace
  3. Referendum
  4. nábor příznivců, nábor dobrovolníků
  5. nábor kandidátů
  6. šíření do Prostějova a Přerova
  7. piznam a pirátská mapa
  8. další
   PŘESTÁVKA (15 minut), pokračování cca 17:00
 6. Příprava do krajských volebPO, AO, FO, předsednictvo
  1. volební řád: AO
  2. volební profily: AO, MO
  3. kandidáti: PO
  4. program: předsednictvo
  5. propagace: MO
  6. rozpočet: FO
  7. další
 7. (h)různé:
  1. Předsedova stížnost na slovní výpad 1. místopředsedy: P. Bajgar
  2. domluvit schůzi na příště
 8. ukončení cca 18:00

VOLNÁ DISKUZE


Program byl sestaven na padu a upravován na místě.

Zápis ze zasedání

Zápis vychází z padu

Zahájení

Jednání zahájeno 13:28.
Jako předsedající je ustanoven Vojtěch Pikal, spolupředsedající Vlastimil Holík, zapisovatel Petr Kapounek, ověřovatel Petr Bajgar.

doplnění programu

Vojtěch Pikal navrhuje úpravu programu (sloučení dvou bodů a posun přestávky), která je přijata.
Následně je program schválen.

Pohled zpět

Holešovská výzva

 • národovlastnecké rysy (subjektivní)
 • jeden z proudů všeobecné nasranosti

13:45 přišel Radim Nenál

 • zmíněn evropský monetární pakt (či jak se jmenuje) - svinstvo
 • zmíněna nezorganizovaná akce holešovské výzvy v Olomouci - ujalo se jich Occupy
 • Bajgar: nebýt na ně zlí víc než je nutné
 • Malý: Holešovská výzva si prý dovezla islanďana - vysvětluje prý zkušenosti jak najali právníky a odsoudili lidi z parlamentu místo bojů s okolními hnutími jim poradit a podporovat
1) vítáme občanský vzdor obsažený v Holešovské výzvě
2) sdílíme mnohé z požadavků holešovské výzvy a vnímáme je jako součást probouzející se občanské společnosti
3) nesouhlasíme se snahou holešovské výzvy centralizovat moc, mluvit za celý národ a prohlašovat se Národní radou
4) nelíbí se nám, že účastníky své demonstrace v Olomouci ponechali osudu a děkujeme hnutí Occupy Olomouc, že se jich ujalo a dalo jim možnost promluvit

Schváleno 7:0:0 (pro/proti/zdrženo)

Odstoupení Dobeše

Vítáme dvojnásobný odchod Josefa Dobeše z ministerstva školství a doufáme že dojde k přepracování věcných záměrů vysokoškolské reformy

Schváleno 7:0:0

Tykadla

Chápeme, že se paní Langerová cítí nepodjatá, přesto měla z principu z případu odstoupit.
Vzhledem k tomu, že Roman Smetana uhradil škodu, odmítl finanční pomoc a celou dobu na rovinu komunikoval s veřejností i justicí, chápeme jeho čin jako občanskou neposlušnost a vítáme nenásilnou formu jeho protestu.

Schváleno 7:0:0

 • záměr kampaně: plakáty vyzývající k vandalismu: dokreslete nám tykadla a napište co si o nás myslíte
 • poznámka pod čarou: Piráti koukněte na kapelu Žamboši. Zkusit je pozvat na naši akci

Odcházení VV z vlády

Připojujeme se k výzvě grégmia Věcí Veřejných, jejich poslaneckého klubu a regionů k rezignaci ministrů VV a jejich odchodu z vlády.
Sdílíme názor Miroslava Kalouska, že s VV nemá význam dále jednat.
Sdílíme názor premiéra Nečase na předčasné volby. Také se jich nebojíme.
To že jsou uvedení politici naši rivalové nás neodradí od toho, abychom podporovali jejich výborné nápady.

Schváleno 6:0:1

Výzva "Vraťte nám stát"

záměr dopracování stanoviska a vydání TZ schválen 6:0:1

Stop vládě

 • podpora celostátní demonstrace - týden protestu 16-21.4.2012
 • Bajgar dodal plakáty a nálepky
 • zřídit petiční stánky

Zprávy z orgánů

Předsednictvo

Volební spolupráce

Bajgar Jednal s předsedou olomouckých SZ(Jiří Roubík)

 • že budeme kandidovat samostatně
 • vzájemné seznámení s programem
Hlasování o přijetí členů

Volební komise ve složení Pikal, Malý. Žadatelé o členství Jiří Kosek a Martin Foltýn. Oba jednohlasně přijati v tajném hlasování. (3-0-0)

Zmíněno napistejim.cz, kohovolit.eu

Mediální odbor

Ze schůze MO v Praze:
 • piznam - udělat krajský web, kandidátky, profily
 • lampiony štěstí
 • předvolební schůze
Hudební akce
 • zjistit u Ivana, jak řešil parukářku a Osu
 • Vyosení řešil Vileťák
 • sbírka na Osu?
Pirátské noviny
 • 100ks, 6/2 na 4 listech A3, cena 1400,-
 • budou se prodávat za dobrovolný příspěvek na petičních stáncích
 • bude se hlasovat na příští schůzi nebo fóru
 • nutno zjistit stav krajské pokladny
Další
 • Martin Foltýn má twitter
 • Drobek pověřen hlásit akce ze škol, které by nás mohly zaujmout

Administrativní odbor

 • V. Pikal přetřídil fórum, dupe na Michálka na zřízení sekcí na fóru
 • Wiki: V. Pikal rozpracoval stránku OLK a odborů, převedl na piznam,
 • V. Pikal na základě auditu AO OLK konstatuje, že předsednictvo není legitimní (asi rok a půl)
 • V. Pikal navrhuje místní jednací řád - zkrácené lhůty pro vyhlášení hlasování. 3 dny včetně dvoudeního hlasování.
evidence clenu

Finanční odbor

 • zřízený krajský FO se prozatím ignoruje
 • informace o stavu krajských financí nutno zjistit u centrálního FO

Další činnost

výjezdní schůze Jeseník

 • případné naplánování se odročuje na příští schůzi
 • Bajgar kritizuje, že nemá smysl koncipovat jako náborovou schůzi
 • nutno mít lidi, které navštívíme

acta

 • podpisy, demonstrace
 • petiční stánky se spojí se s týdnem protestů
 • demonstrace zatím ne? nebo v rámci týdne protestů?
 • navrženo předběžně ČT 19.4.2012

referendum

 • stávající zákon k ničemu
 • vypracovat celopirátské stanovisko

Příprava krajských voleb

kde vzít kandidáty?

 • za 3 týdny mají být kandidátky
 • V.Pikal osloví stranu pro otevřenou společnost
 • Bajgar osloví iniciativy

na program se čekat nebude - není čas

(h)Různé

stížnost P. Bajgara na slovní výpad V.Holíka

 • navrženo vzájemně si říkat „Zmrdi“
 • požaduje administrativně řešit
 • AO udělilo oběma aktérům napomenutí, ale nepomohlo
 • Bajgar považuje piráty za dospělé lidi
 • Drobkovi je nepříjemné, že se naši lidi hádají
 • V.Pikal: není to dobré pro stranu
 • Bajgar to prý nevířil
 • flame, flame, flame
 • blablabla
 • konečně zametno pod koberec

Závěr

Volba nového předsednictva

 • Předsednictvo se neprodleně zvolí na fóru

Termín příští schůze

 • buď neděle 15. nebo čtvrtek 19.
 • nikdo nic neví
 • PB navrhuje telekonferenci 12. a schůzi 19.
 • nevím ocházím - Zápis přebírá V. Pikal
 • do tydne (15.4.) svolat schuzi pro:
  • a) zvoleni predsednictva
  • b) zarizeni voleb, kandidatu
  • c) piratské noviny?

Různé

 • Padla nabídka možnosti využívat Konferenční sál (PB zapisovateli-naznačit lokaci)

Ukončení

Prezence

Členové

 • Petr Bajgar
 • Vlastimil Holík
 • Miroslav Bartovič
 • Petr Kapounek
 • Vojtěch Pikal
 • Radim Nenál
 • Ondřej Malý

Hosté

 • Jiří Kosek
 • Martin Foltýn

Usnesení

Holešovská výzva

 1. vítáme občanský vzdor obsažený v Holešovské výzvě
 2. sdílíme mnohé z požadavků holešovské výzvy a vnímáme je jako součást probouzející se občanské společnosti
 3. nesouhlasíme se snahou holešovské výzvy centralizovat moc, mluvit za celý národ a prohlašovat se za Národní radu
 4. nelíbí se nám, že účastníky své demonstrace v Olomouci ponechali osudu a děkujeme hnutí Occupy Olomouc, že se jich ujalo a dalo jim možnost promluvit

Odchod Josefa Dobeše

Vítáme dvojnásobný odchod Josefa Dobeše z ministerstva školství a doufáme že dojde k přepracování věcných záměrů vysokoškolské reformy

Kauza Tykadla

Chápeme, že se paní Langerová cítí nepodjatá, přesto měla z principu z případu odstoupit.
Vzhledem k tomu, že Roman Smetana uhradil škodu, odmítl finanční pomoc a celou dobu komunikoval na rovinu s veřejností i justicí, vnímáme jeho čin jako občanskou neposlušnost a vítáme nenásilnou formu jeho protestu.

Odchod VV z vlády

 1. Připojujeme se k výzvě grémia Věcí Veřejných, jejich poslaneckého klubu a regionů k rezignaci ministrů VV a jejich odchodu z vlády.
 2. Sdílíme názor Miroslava Kalouska, že s VV nemá význam dále jednat.
 3. Sdílíme názor premiéra Nečase na předčasné volby. Také se voleb nebojíme.

To že jsou uvedení politici naši rivalové nás neodradí od toho, abychom podporovali jejich výborné nápady.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.