• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Schůze KS OLK 27. 5. 2011

Schůze byla řádně svolána na fóru v 10ti denním předstihu, a byla tedy usnášeníschopná. Schůze měla proběhnout formou osobního jednání na zahrádce restaurace César.

Program

 1. zahájení schůze
 2. Vzájemné seznámení s činností dle stanov ČPS čl.2 Poslání a programové cíle
 3. Jednání o účasti na společných akcích aby byly tlumočeny na RV
 4. Volba třetího místopředsedy KS

Zápis

1) zahájení schůze

Schůze byla zahájena v 17:05hod předsedou KSOL, Petrem Bajgarem.

2) Vzájemné seznámení s činností

Proběhla všeobecná diskuze.

3) volba třetího místopředsedy KS

Byla zvolena Věra Magdonová řádným hlasováním.

4) informace o průběhu příprav otevření soukromé knihovny

Informace o průběhu příprav otevření soukromé knihovny našeho kolegy piráta a obecního zatupitele v Praze Průhonicích – Vít Prax, otevření 30. 6. 2011, možnost půjčování si „elektronických knih“.

5) informace o jednáních předsedy

Informace o jednáních předsedy několika dalšími předsedy KS – Čejkovice a Protestfest.

6) Informace jednání s předsedou ČPS

Informace jednání s předsedou ČPS; příslib spolupráce s jinými KS

7) informace o navazování kontaktů s občanskými iniciativami

8) informace o neformálním setkání pirátů ze tří KS 6.5. v Pardubicích

9) Soupis reklamních materiálů

Které máme případně k dispozici k propagaci ČPS:

 • 2 x vlajka (jedna je u Dušana Dvořáka)
 • čb letáky z akcí z minulého roku a barevné letáky z voleb – u Petra Hireše

10) pirátské noviny

Bylo by vhodné se více zapojit do témat a příspěvků v PN, info z jednání zastupitelstva (Přerov, Prostějov a Olomouc)

11) Uložené úkoly

 • Věra Magdonová – vyzvednout letáky od P. Hireše
 • Petr Bajgar – vlajka od Dušana Dvořáka
 • Miroslav Bartovič – úprava webu – aktualizace vedení KSOL

Prezenční listina

Členové:

 • Věra Magdonová
 • Miroslav Bartovič
 • Petr Bajgar

Příznivci:

Hosté:

 • Martin Švadlenka

Hlasovací právo přísluší 3 přítomným členům KS, návrhy lze přijmout prostou většinou 2 hlasů.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.