• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pracovní schůze 10.3.2012

místo: restaurace Bristol, Olomouc

čas zahájení: 13:15

Schůze byla svolána na fóru 5 dní předem, tedy není usnášeníschopná.

Program

 1. Zahájení jednání
 2. Přivítání případných hostů a zájemců o naši činnost
 3. Doplnění programu jednání
 4. Schválení programu jednání
 5. Reflexe nedávného jednání RV v Pardubicích (přednese P.Bajgar)
 6. Jednání o přípravě na blížící se volby
 7. Informovat se návzájem o průběhů a výsledcích „Týdne neklidu“ na ÚP a celostátně a aktuálním dění okolo MŠMT a navrhované reformy školství
 8. Konzultace způsobu využití nového kontaktního systému KS pirati.capsa.cz
 9. Informace o Filmovém klubu jeden svět s následnou diskuzí s místopředsedou M.Ferjenčíkem z 22.2.2012 v Prostějově
 10. Informace o přípravě tištěné verze PN
 11. Závěr

Zápis z jednání

Doplnění programu jednání

Program doplněn o bod 8: Konzultace způsobu využití nového kontaktního systému KS pirati.capsa.cz

Schválení programu jednání

Program byl schválen.

Jednání o přípravě na blížící se volby

Diskuse nad možnými způsoby propagace a volebním systémem.

 • Propagace prodejem chystaných tištěných Pirátských novin.
 • Pořádání diskuzí a besed na určitá témata - př. ekonomie, soukromí exekutoři.
 • Další způsoby propagace…

Konzultace způsobu využití nového kontaktního systému KS pirati.capsa.cz

Využití systému spočívá především ve shromažďování kontaktů na členy, příznivce i další spolupracující osoby a možnost rozesílání hromadných emailů. Lze též využít todo-listu a kalendáře na události.

Návrh: Do systému budou mít přístup jen členové.

Informace o přípravě tištěné verze PN

Formát:

 • listy A3 spojené z boku sešívačkou
 • vybrané stránky barevně, jinak černobíle

Distribuce:

 • tisknout budeme jen pro KS
 • kde a za kolik to necháme vytisknout je stále v jednání (Petr Kapounek)
 • prodej: známým a formou pouličního prodeje ve městech

Závěr

Ukončení schůze v 16:30.

Presence

Členové:

 • Petr Bajgar
 • Petr Kapounek
 • Radim Nenál

Reg. příznivci:

Hosté:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.