• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Schůze KS OLK 3. 3. 2011

Schůze byla řádně svolána na fóru původně na 17. 02. 2011. Jelikož v daném datu se nemohl téměř nikdo dostavit, bylo na krajském fóru navrženo přesunutí na 3.3., které bylo přijato. Je sporné, jestli je to možno považovat za vyhlášení a kdy přesně k němu došlo, nicméně jistě ve více než 10ti denním předstihu, schůzi lze tedy považovat za usnášeníschopnou.

Schůze proběhla formou osobního jednání v restauraci v přízemí hotelu Sigma.

Program

 1. SEFO v Olomouci
 2. založení místních sdružení v Prostějově a řešení Radima K.
 3. debata o volbě nového předsedy
 4. volná diskuse

Zápis

Při sestavování zápisu bylo čerpáno z fóra

1) SEFO v Olomouci

Protest proti postavení betonových oblud v Olomouci budeme aplikovat až jak dopadne jednání radních o stavbě SEFA.

2) Demonstrace proti plánovanému zvyšování DPH

Bod vložen. O demonstraci se bude dále jednat.

3) Rozpočet KSOL

O rozpočtu proběhla rozprava.

4) Ukončení členství Radima K.

Členství ukončeno, dnes je Registrovaným příznivcem.

5) Uložené úkoly

 • V. Magdonová zjistí, jaká povolení bude potřeba k plánované akci
 • P. Hireš zajistí povolení vjezdu vozidla

Příští schůze je plánovaná na duben 2011.

Prezenční listina

Členové:

 • Věra Magdonová
 • Miroslav Bartovič
 • Petr Hireš
 • Vlastimil Holík

Příznivci:

Hosté:

 • V. Hándlová

Hlasovací právo přísluší 4 přítomným členům KS, návrhy lze přijmout prostou většinou 3 hlasů.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.