• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_2_2012 [03.04.2012 15:45] (aktuální)
Vojtech Pikal vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Schůze KS OLK v sobotu 11.2.2012======
  
 +Schůze byla řádně svolána na [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=80&​t=10583|fóru]]. Byla svolána 10 dní předem a je tedy usnášeníschopná. Zasedání proběhlo v Bristolu v Olomouci.
 +
 +Před zasedáním fóra proběhlo zasedání krajského předsednictva.
 +
 +===== Program jednání =====
 +  - zahájení
 +  - seznámení s novým členem
 +  - pohled do minulosti
 +  - návrh krajských odborů
 +  - návrh autonomní správy fóra
 +  - krajské systémy
 +  - reflexe demonstrací proti ACTA
 +  - nabídka DSSS
 +  - plánované události
 +Program byl sestavován na místě.
 +===== Zápis ze zasedání =====
 +
 +==== Zahájení ====
 +  * čas zahájení formálního jednání: 17:30
 +  * předsedající:​ Vlastimil Holík
 +  * zapisovatel:​ Radim Nenál
 +  * Sestavení programu
 +
 +==== Seznámení s novým členem ====
 +=== Ondřej Drobek Malý ===
 +  * student informatiky
 +  * programátor (Java, Lips, PHP, aj.)
 +  * možná spolupráce na rozkradeno.cz
 +
 +==== Pohled do minulosti ====
 +  * účast 2.2. na pražské demonstraci proti ACTA
 +  * napsat TZ o demonstracích proti ACTA (Petr Kapounek)
 +
 +  * zhodnocení používaných systémů: web, facebook, politické stránky členů na facebooku
 +  * projekt rozkradeno.cz - práce pokračuje
 +  * //pro média musí být téma//
 +
 +==== Návrh krajských odborů ====
 +
 +=== Usnesení ===
 +>​Krajské fórum zřizuje krajské odbory.
 +//Usnesení bylo schváleno, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.//​
 +
 +=== Kraj zřizuje tyto odbory: ===
 +  * personální
 +  * technický
 +  * mediální
 +  * administrativní
 +  * finanční
 +//​Zřízení odborů bylo schváleno, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.//​
 +=== Pověření vedoucích a členů odborů (vedoucí vyznačeni tučně): ===
 +  * mediální: **Petr Kapounek**, Vojtěch Pikal, Ondřej Malý
 +  * personální:​ **Petr Bajgar**, Mario Pittner
 +  * technický: **Radim Nenál**, Ondřej Malý
 +  * administrativní:​ **Vojtěch Pikal**
 +  * finanční: **Věra Magdonová**
 +
 +
 +==== Návrh autonomní správy fóra ====
 +=== Usnesení ===
 +>​Krajské fórum se usneslo, že si chce spravovat strukturu internetového krajské fóra Olomouckého kraje.
 +//Usnesení bylo schváleno: 6 pro, 1 se zdržel, nikdo nebyl proti.//
 +
 +**Poznámka**:​ autor příspěvku na fóru do prvního příspěvku aktualizuje vývoj situace ve vlákně.
 +
 +==== Krajské systémy ====
 +=== Dropbox ===
 +  * seznam úkolů a prostředků (kdo je co schopen obstarat)
 +
 +=== Další krajské systémy ===
 +  * Skype
 +  * Web
 +  * Facebook
 +  * Mumble (asi polovina členů se nepřipojí,​ zatím neaktivní; [[https://​www.ceskapiratskastrana.cz/​wiki/​to:​navody#​murmur_mumble|návod zde]])
 +
 +=== Facebook ===
 +  * pročistit, politické stránky členů
 +
 +=== Web KS OLK ===
 +  * banner: doplňujeme posádky
 +  * kategorizace příspěvků:​ TZ, Psali o nás, ...
 +  * like button
 +  * získání plného přístupu k editaci webu (Radim Nenál)
 +  * odkazy na FB pirátské stránky
 +
 +Zřízení adresy poštovní schránky KS OLK. (PB zapisovateli-doplnit prosím přijatou adresu)
 +
 +**//Část členů odchází na vlak, novým zapisovatelem je určen Vojtěch Pikal//**
 +==== Reflexe demonstrací proti ACTA ====
 +  * MO: TZ k demonstracím 2.2., 9.2., 11.2.
 +
 +==== Nabídka DSSS ====
 +  * zasedání se celkově vyjádřilo proti účasti členů na kandidátce či akcích DSSS
 +  * nabídka však bude dál předložena celému krajskému fóru - viz. [[#​internetove_jednani|níže]]
 +  * je třeba nahlédnout do stanov a předpisů, jestli je něco takového vůbec možné.
 +
 +==== Plánované události ====
 +  * volba vedoucích krajských odborů
 +  * beseda Média a informační zdroje - 22.2. Prostějov
 +  * sledování Kauzy SEFO (MO)
 +  * Autorský monopol na Horní náměstí (PB zapisovateli-nejsem si vědom že bychom se k této věci při jednání dostali)
 +==== Různé ====
 +  * Padla nabídka možnosti využívat Konferenční sál (PB zapisovateli-naznačit lokaci)
 +===== Prezence =====
 +**Členové**
 +  * Petr Bajgar
 +  * Vlastimil Holík
 +  * Miroslav Bartovič
 +  * Petr Kapounek
 +  * Vojtěch Pikal
 +  * Radim Nenál
 +  * Mario Pitter
 +**Hosté**
 +   * Ondřej Malý
 +   * Jan Hrubý
 +
 +===== Internetové jednání =====
 +==== Nabídka DSSS ====
 +Podrobnější jednání o nabídce DSSS bylo odročeno na internetové jednání fóra.
 +Po diskuzi se objevili [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=10766&​start=20#​p131834|dva]] [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=10766&​start=20#​p132143|návrhy]] usnesení. Po [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=11134|schválení]] [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=10766&​start=30#​p132946|pozměňovacího návrhu]] byl [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=11146|přijat]] ten druhý.
 +
 +**[[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=10766|Rozprava]]**
 +=== Návrh usnesení ===
 +Návrh usnesení byl [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=10766&​start=20#​p132143|předložen]] P. Kapounkem.
 +>​Krajské fórum Olomouckého kraje se **usneslo**,​ že:
 +>1) **Odmítá** jakoukoliv formu volební spolupráce s DSSS pro zásadní ideové rozdíly.
 +>2) Obecně se nebrání diskuzi s DSSS na '​**nezávislé půdě**',​ nikoliv však na mítincích DSSS, neboť by tato účast mohla být dezinterpretována.
 +>3) Z bodu 2 může být v **odůvodněných případech** učiněna výjimka, pouze však po předchozí souhlasu centrálního mediálního odboru Pirátů.
 +
 +>​Krajské fórum dále **ukládá** krajskému předsednictvu sdělit tato stanoviska zástupcům DSSS v kraji.
 +=== Pozměňovací návrh ===
 +Pozměňovací návrh byl [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=10766&​start=30#​p132946|předložen]] R. Nenálem.
 +
 +>Text ", pouze však po předchozí souhlasu centrálního mediálního odboru Pirátů"​ v bodu 3) usnesení **se ruší**.
 +
 +Pozměňovací návrh byl **přijat**. (7 PRO - 0 PROTI - 1 se zdržel)
 +
 +**[[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=11134|Hlasování]]**
 +=== Usnesení ===
 +>​Krajské fórum Olomouckého kraje se **usneslo**,​ že:
 +>1) **Odmítá** jakoukoliv formu volební spolupráce s DSSS pro zásadní ideové rozdíly.
 +>2) Obecně se nebrání diskuzi s DSSS na '​**nezávislé půdě**',​ nikoliv však na mítincích DSSS, neboť by tato účast mohla být dezinterpretována.
 +>3) Z bodu 2 může být v **odůvodněných případech** učiněna výjimka.
 +
 +>​Krajské fórum dále **ukládá** krajskému předsednictvu sdělit tato stanoviska zástupcům DSSS v kraji.
 +
 +Usnesení v pozměněném znění bylo **schváleno** 23.3. 2012 (7 PRO - 0 PROTI - nikdo se nezdržel)
 +
 +**[[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=413&​t=11146|Hlasování]]**
 +===== Usnesení =====
 +==== Zřízení krajských odborů ====
 +>​Krajské fórum **zřizuje** krajské odbory.
 +
 +>Kraj **zřizuje** tyto odbory: personální,​ technický, mediální, administrativní,​ finanční.
 +==== Autonomní správa fóra ====
 +>​Krajské fórum se **usneslo**,​ že si chce spravovat strukturu internetového krajské fóra Olomouckého kraje.
 +==== Nabídka DSSS ====
 +>​Krajské fórum Olomouckého kraje se **usneslo**,​ že:
 +>1) **Odmítá** jakoukoliv formu volební spolupráce s DSSS pro zásadní ideové rozdíly.
 +>2) Obecně se nebrání diskuzi s DSSS na '​**nezávislé půdě**',​ nikoliv však na mítincích DSSS, neboť by tato účast mohla být dezinterpretována.
 +>3) Z bodu 2 může být v **odůvodněných případech** učiněna výjimka.
 +
 +>​Krajské fórum dále **ukládá** krajskému předsednictvu sdělit tato stanoviska zástupcům DSSS v kraji.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.