• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Schůze KS OLK v sobotu 11.2.2012

Schůze byla řádně svolána na fóru. Byla svolána 10 dní předem a je tedy usnášeníschopná. Zasedání proběhlo v Bristolu v Olomouci.

Před zasedáním fóra proběhlo zasedání krajského předsednictva.

Program jednání

 1. zahájení
 2. seznámení s novým členem
 3. pohled do minulosti
 4. návrh krajských odborů
 5. návrh autonomní správy fóra
 6. krajské systémy
 7. reflexe demonstrací proti ACTA
 8. nabídka DSSS
 9. plánované události

Program byl sestavován na místě.

Zápis ze zasedání

Zahájení

 • čas zahájení formálního jednání: 17:30
 • předsedající: Vlastimil Holík
 • zapisovatel: Radim Nenál
 • Sestavení programu

Seznámení s novým členem

Ondřej Drobek Malý

 • student informatiky
 • programátor (Java, Lips, PHP, aj.)
 • možná spolupráce na rozkradeno.cz

Pohled do minulosti

 • účast 2.2. na pražské demonstraci proti ACTA
 • napsat TZ o demonstracích proti ACTA (Petr Kapounek)
 • zhodnocení používaných systémů: web, facebook, politické stránky členů na facebooku
 • projekt rozkradeno.cz - práce pokračuje
 • pro média musí být téma

Usnesení

Krajské fórum zřizuje krajské odbory.

Usnesení bylo schváleno, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Kraj zřizuje tyto odbory:

 • personální
 • technický
 • mediální
 • administrativní
 • finanční

Zřízení odborů bylo schváleno, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Pověření vedoucích a členů odborů (vedoucí vyznačeni tučně):

 • mediální: Petr Kapounek, Vojtěch Pikal, Ondřej Malý
 • personální: Petr Bajgar, Mario Pittner
 • technický: Radim Nenál, Ondřej Malý
 • administrativní: Vojtěch Pikal
 • finanční: Věra Magdonová

Usnesení

Krajské fórum se usneslo, že si chce spravovat strukturu internetového krajské fóra Olomouckého kraje.

Usnesení bylo schváleno: 6 pro, 1 se zdržel, nikdo nebyl proti.

Poznámka: autor příspěvku na fóru do prvního příspěvku aktualizuje vývoj situace ve vlákně.

Krajské systémy

Dropbox

 • seznam úkolů a prostředků (kdo je co schopen obstarat)

Další krajské systémy

 • Skype
 • Web
 • Facebook
 • Mumble (asi polovina členů se nepřipojí, zatím neaktivní; návod zde)

Facebook

 • pročistit, politické stránky členů

Web KS OLK

 • banner: doplňujeme posádky
 • kategorizace příspěvků: TZ, Psali o nás, …
 • like button
 • získání plného přístupu k editaci webu (Radim Nenál)
 • odkazy na FB pirátské stránky

Zřízení adresy poštovní schránky KS OLK. (PB zapisovateli-doplnit prosím přijatou adresu)

Část členů odchází na vlak, novým zapisovatelem je určen Vojtěch Pikal

Reflexe demonstrací proti ACTA

 • MO: TZ k demonstracím 2.2., 9.2., 11.2.

Nabídka DSSS

 • zasedání se celkově vyjádřilo proti účasti členů na kandidátce či akcích DSSS
 • nabídka však bude dál předložena celému krajskému fóru - viz. níže
 • je třeba nahlédnout do stanov a předpisů, jestli je něco takového vůbec možné.

Plánované události

 • volba vedoucích krajských odborů
 • beseda Média a informační zdroje - 22.2. Prostějov
 • sledování Kauzy SEFO (MO)
 • Autorský monopol na Horní náměstí (PB zapisovateli-nejsem si vědom že bychom se k této věci při jednání dostali)

Různé

 • Padla nabídka možnosti využívat Konferenční sál (PB zapisovateli-naznačit lokaci)

Prezence

Členové

 • Petr Bajgar
 • Vlastimil Holík
 • Miroslav Bartovič
 • Petr Kapounek
 • Vojtěch Pikal
 • Radim Nenál
 • Mario Pitter

Hosté

 • Ondřej Malý
 • Jan Hrubý

Internetové jednání

Nabídka DSSS

Podrobnější jednání o nabídce DSSS bylo odročeno na internetové jednání fóra. Po diskuzi se objevili dva návrhy usnesení. Po schválení pozměňovacího návrhu byl přijat ten druhý.

Rozprava

Návrh usnesení byl předložen P. Kapounkem.

Krajské fórum Olomouckého kraje se usneslo, že:
1) Odmítá jakoukoliv formu volební spolupráce s DSSS pro zásadní ideové rozdíly.
2) Obecně se nebrání diskuzi s DSSS na 'nezávislé půdě', nikoliv však na mítincích DSSS, neboť by tato účast mohla být dezinterpretována.
3) Z bodu 2 může být v odůvodněných případech učiněna výjimka, pouze však po předchozí souhlasu centrálního mediálního odboru Pirátů.
Krajské fórum dále ukládá krajskému předsednictvu sdělit tato stanoviska zástupcům DSSS v kraji.

Pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh byl předložen R. Nenálem.

Text „, pouze však po předchozí souhlasu centrálního mediálního odboru Pirátů“ v bodu 3) usnesení se ruší.

Pozměňovací návrh byl přijat. (7 PRO - 0 PROTI - 1 se zdržel)

Hlasování

Usnesení

Krajské fórum Olomouckého kraje se usneslo, že:
1) Odmítá jakoukoliv formu volební spolupráce s DSSS pro zásadní ideové rozdíly.
2) Obecně se nebrání diskuzi s DSSS na 'nezávislé půdě', nikoliv však na mítincích DSSS, neboť by tato účast mohla být dezinterpretována.
3) Z bodu 2 může být v odůvodněných případech učiněna výjimka.
Krajské fórum dále ukládá krajskému předsednictvu sdělit tato stanoviska zástupcům DSSS v kraji.

Usnesení v pozměněném znění bylo schváleno 23.3. 2012 (7 PRO - 0 PROTI - nikdo se nezdržel)

Hlasování

Usnesení

Zřízení krajských odborů

Krajské fórum zřizuje krajské odbory.
Kraj zřizuje tyto odbory: personální, technický, mediální, administrativní, finanční.

Autonomní správa fóra

Krajské fórum se usneslo, že si chce spravovat strukturu internetového krajské fóra Olomouckého kraje.

Nabídka DSSS

Krajské fórum Olomouckého kraje se usneslo, že:
1) Odmítá jakoukoliv formu volební spolupráce s DSSS pro zásadní ideové rozdíly.
2) Obecně se nebrání diskuzi s DSSS na 'nezávislé půdě', nikoliv však na mítincích DSSS, neboť by tato účast mohla být dezinterpretována.
3) Z bodu 2 může být v odůvodněných případech učiněna výjimka.
Krajské fórum dále ukládá krajskému předsednictvu sdělit tato stanoviska zástupcům DSSS v kraji.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.