• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

regiony:olomoucko:kf:olk_1_2012 [03.04.2012 15:46] (aktuální)
Vojtech Pikal vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Schůze KS OLK v sobotu 14.1.2012 ======
 +Schůze byla řádně svolána na [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=80&​t=10380&​sid=6b80cb7bda27e44c78ba1ea2f1bd489c|fóru]] a pomocí SZ. Byla svolána 10 dní předem a je tedy usnášeníschopná. Zasedání proběhlo v Bristolu v Olomouci.
 +===== Program jednání =====
 +  - zahájení setkání (13.00)
 +  - schválení programu jednání
 +  - projednání možností aktuální činnosti členů KS OL
 +  - diskuze nad plánem činnosti pro rok 2012
 +  - projednání činnosti do dalšího setkání
 +  - schválení společného usnesení z tohoto jednání
 +  - předpokládané ukončení setkání okolo 16:00
  
 +===== Zápis z jednání =====
 +
 +====1) Zahájení====
 +  * předsedající:​ Petr Bajgar
 +  * čas zahájení: 14:00
 +  * předsedající přijal přihlašku Vojtěcha Pikala za člena Pirátské strany
 +=== Prezence ===
 +  * **Členové:​**
 +    * Petr Bajgar
 +    * Vlastimil Holík
 +    * Radim Nenál
 +    * Petr Kolísek
 +  * **Registrovaní příznivci:​**
 +    * Vojtěch Pikal
 +    * Martin Dostál
 +    * Petr Karlík  ​
 +  * **Hosté:**
 +    * Jiří Středa z Ocuppy Olomouc
 +    ​
 +  ​
 +    ​
 +    ​
 +====2) Schválení programu jednání====
 +  * zapisovatel:​ Radim Nenál
 +  * doplnění programu:
 +    * ad 4. bod: projednání pravidelnéno scházení
 +  * program byl členy schválen
 +
 +====3) Projednání možností aktuální činnosti členů====
 +===Vojtěch Pikal===
 +  * Pirátský ples - komplikace s výběrem hudby -> realizace pozastavena
 +    * cimbálový soubor (Martin Dostál)
 +    * prostory v PV - Kasko, Národní dům, TK Šindler, dům na Plumlovské ul.
 +  * herní večer
 +  * besedy - prostory: konferenční místnost (V. Holík) nebo akce pod širou oblohou (možnost volného zapojení veřejnosti)
 +  * stará se o krajské weby (wiki, web, forum...)
 +  * chystá článek na PN - náměstí Olomouc
 +  * vytvoření tzv. lokálního eshopu - stránky na krajském webu (převezme práci za Maria Pittnera)
 +===Martin Dostál===
 +  * možnost zapůjčení zvukové aparatury na venkovní akce (mikrofony, reproduktory...).
 +  * Pořádá v rámci neziskového sdružení ples, kde samozřejmě bude muset OSe dokládat playlist. OSA však nedokládá adekvátní vyúčtování,​ nelze z něj konkrétně vyčíst, za co se platí. (17.2., Patříme k sobě)
 +  * kontakty na novináře
 +  * tisk letáků: objednat mailem
 +===Petr Karlík===
 +  * práce na rozkradeno.cz
 +    * web s kauzami, nejen kauzy, ale i analýzy zákonů...
 +    * minimalistická verze s časovou linií - odkazovník
 +===Radim Nenál===
 +  * spolupráce na rozkradeno.cz
 +  * filmový klub - beseda se zástupcem Pirátů
 +  * článek o KASC Prostějov
 +  * správa DropBoxu (rozeslat pozvánky, přidat čtimě.txt)
 +===Petr Kolísek===
 +  * možnost převzetí zboží z eshopu ze Zlína
 +===Petr Bajgar===
 +  * rozpočet a propagační letáky k rozdávání zájemcům o činnost Pirátské strany(ve spolupráci s Věrou Magdonovou)
 +  ​
 +
 +==== 4) Diskuze nad plánem činnosti pro rok 2012 ====
 +
 +  * příští setkání: 4.2., 25.2.
 +  * Církevní restituce (Petr Bajgar)
 +  * Sociální karty (Vlastimil Holík)
 +    * ignorace tohoto tématu ostatními médii
 +  * Decentralizace - př. "Praha nebude řešit nezaměstnanost"​
 +  * IT - umění zpracovat informace (Petr Bajgar)
 +  * Jandák - "​Nehlasuje ani pro vlastní zákony, protože jsou příliš blbé."​ (zdroj: kohovolit.eu)
 +    * kontaktovat člověka, který na to přišel
 +  * Viditelná asociace webů s politickou stranou
 +  * Registr rozvedených dětí (Vlastimil Holík)
 +  * OSA
 +    * I když je vstupné dobrovolné,​ jedná se o veřejnou produkci při příjmech od 0 do 30 Kč => platí se autorský honorář z 30ti Kč (z kapacity sálu - např. 250 míst * 30 Kč)
 +    * Daň OSe je tzv. soukromá daň.
 +    * Platí se za službu, nikoliv za produkt. Rozebereme-li princip do extrému, měl by platit také autor interpretovi,​ médiu nebo pirátovi za propagaci produktu.
 +    * Postavit se OSe formou posílání halířových dotací?
 +    * Člověk je Pirát kdykoliv slyší hudbu a nezaplatí za ni...
 +    * Autor nemusí chtít být zastupován Osou, ale nemá na výběr.
 +  * Nejčastější délka telefonního hovoru v ČR: 24 s => platí se však za celou 1. minutu, což je tzv. nevyžádaná služba (nebo nepoptávaná služba). (zdroj: Mobilmania)
 +  * V ČR neexistuje organizace hlídající tzv. nepřiměřené zisky.
 +  * Mumble - v praxi nezaveden, používají se existující platformy...
 +  * Nepodařilo se protlačit služební zákon. Byl opět odložen (nikoliv schválen, nebo zrušen).
 +
 +  * **Informace a kontakty**
 +    * na občanská sdružení a iniciativy
 +    * občanská sdružení - nabídka pomoci Pirátské strany
 +    * vzájemné kontakty na členy KS OL na Dropbox (provede Petr Bajgar)
 +
 +  * **Administrace**
 +    * Vyhlášení hlasování o usnesení - schůze krajského předsednictva:​
 +      * Schůze krajského předsednictva by začínala před schůzí kraje (předloží Vojtěch Pikal)
 +    * Osobnostní hlasování je podle stanov Pirátské strany tajné.
 +  * DropBox - odkazník na videa
 +  * krajský web
 +  * schůze - pohled do minulosti jako standardní bod programu na začátku schůze.
 +    * tzv. programové schůze
 +
 +==== 5) Projednání činnosti do dalšího setkání ====
 +
 +Projednáno v rámci bodu 4.
 +
 +==== 6) Schválení společného usnesení z tohoto jednání ====
 +Usnesení: //Naší ambicí je fungovat a komunikovat.//​
 +
 +==== 7) Ukončení schůze ====
 +Ukončení: 17:20
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.