• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Schůze KS OLK v sobotu 14.1.2012

Schůze byla řádně svolána na fóru a pomocí SZ. Byla svolána 10 dní předem a je tedy usnášeníschopná. Zasedání proběhlo v Bristolu v Olomouci.

Program jednání

 1. zahájení setkání (13.00)
 2. schválení programu jednání
 3. projednání možností aktuální činnosti členů KS OL
 4. diskuze nad plánem činnosti pro rok 2012
 5. projednání činnosti do dalšího setkání
 6. schválení společného usnesení z tohoto jednání
 7. předpokládané ukončení setkání okolo 16:00

Zápis z jednání

1) Zahájení

 • předsedající: Petr Bajgar
 • čas zahájení: 14:00
 • předsedající přijal přihlašku Vojtěcha Pikala za člena Pirátské strany

Prezence

 • Členové:
  • Petr Bajgar
  • Vlastimil Holík
  • Radim Nenál
  • Petr Kolísek
 • Registrovaní příznivci:
  • Vojtěch Pikal
  • Martin Dostál
  • Petr Karlík
 • Hosté:
  • Jiří Středa z Ocuppy Olomouc

2) Schválení programu jednání

 • zapisovatel: Radim Nenál
 • doplnění programu:
  • ad 4. bod: projednání pravidelnéno scházení
 • program byl členy schválen

3) Projednání možností aktuální činnosti členů

Vojtěch Pikal

 • Pirátský ples - komplikace s výběrem hudby → realizace pozastavena
  • cimbálový soubor (Martin Dostál)
  • prostory v PV - Kasko, Národní dům, TK Šindler, dům na Plumlovské ul.
 • herní večer
 • besedy - prostory: konferenční místnost (V. Holík) nebo akce pod širou oblohou (možnost volného zapojení veřejnosti)
 • stará se o krajské weby (wiki, web, forum…)
 • chystá článek na PN - náměstí Olomouc
 • vytvoření tzv. lokálního eshopu - stránky na krajském webu (převezme práci za Maria Pittnera)

Martin Dostál

 • možnost zapůjčení zvukové aparatury na venkovní akce (mikrofony, reproduktory…).
 • Pořádá v rámci neziskového sdružení ples, kde samozřejmě bude muset OSe dokládat playlist. OSA však nedokládá adekvátní vyúčtování, nelze z něj konkrétně vyčíst, za co se platí. (17.2., Patříme k sobě)
 • kontakty na novináře
 • tisk letáků: objednat mailem

Petr Karlík

 • práce na rozkradeno.cz
  • web s kauzami, nejen kauzy, ale i analýzy zákonů…
  • minimalistická verze s časovou linií - odkazovník

Radim Nenál

 • spolupráce na rozkradeno.cz
 • filmový klub - beseda se zástupcem Pirátů
 • článek o KASC Prostějov
 • správa DropBoxu (rozeslat pozvánky, přidat čtimě.txt)

Petr Kolísek

 • možnost převzetí zboží z eshopu ze Zlína

Petr Bajgar

 • rozpočet a propagační letáky k rozdávání zájemcům o činnost Pirátské strany(ve spolupráci s Věrou Magdonovou)

4) Diskuze nad plánem činnosti pro rok 2012

 • příští setkání: 4.2., 25.2.
 • Církevní restituce (Petr Bajgar)
 • Sociální karty (Vlastimil Holík)
  • ignorace tohoto tématu ostatními médii
 • Decentralizace - př. „Praha nebude řešit nezaměstnanost“
 • IT - umění zpracovat informace (Petr Bajgar)
 • Jandák - „Nehlasuje ani pro vlastní zákony, protože jsou příliš blbé.“ (zdroj: kohovolit.eu)
  • kontaktovat člověka, který na to přišel
 • Viditelná asociace webů s politickou stranou
 • Registr rozvedených dětí (Vlastimil Holík)
 • OSA
  • I když je vstupné dobrovolné, jedná se o veřejnou produkci při příjmech od 0 do 30 Kč ⇒ platí se autorský honorář z 30ti Kč (z kapacity sálu - např. 250 míst * 30 Kč)
  • Daň OSe je tzv. soukromá daň.
  • Platí se za službu, nikoliv za produkt. Rozebereme-li princip do extrému, měl by platit také autor interpretovi, médiu nebo pirátovi za propagaci produktu.
  • Postavit se OSe formou posílání halířových dotací?
  • Člověk je Pirát kdykoliv slyší hudbu a nezaplatí za ni…
  • Autor nemusí chtít být zastupován Osou, ale nemá na výběr.
 • Nejčastější délka telefonního hovoru v ČR: 24 s ⇒ platí se však za celou 1. minutu, což je tzv. nevyžádaná služba (nebo nepoptávaná služba). (zdroj: Mobilmania)
 • V ČR neexistuje organizace hlídající tzv. nepřiměřené zisky.
 • Mumble - v praxi nezaveden, používají se existující platformy…
 • Nepodařilo se protlačit služební zákon. Byl opět odložen (nikoliv schválen, nebo zrušen).
 • Informace a kontakty
  • na občanská sdružení a iniciativy
  • občanská sdružení - nabídka pomoci Pirátské strany
  • vzájemné kontakty na členy KS OL na Dropbox (provede Petr Bajgar)
 • Administrace
  • Vyhlášení hlasování o usnesení - schůze krajského předsednictva:
   • Schůze krajského předsednictva by začínala před schůzí kraje (předloží Vojtěch Pikal)
  • Osobnostní hlasování je podle stanov Pirátské strany tajné.
 • DropBox - odkazník na videa
 • krajský web
 • schůze - pohled do minulosti jako standardní bod programu na začátku schůze.
  • tzv. programové schůze

5) Projednání činnosti do dalšího setkání

Projednáno v rámci bodu 4.

6) Schválení společného usnesení z tohoto jednání

Usnesení: Naší ambicí je fungovat a komunikovat.

7) Ukončení schůze

Ukončení: 17:20

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.