• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
regiony:olomoucko:kf:olk_19_2012 [05.02.2013 12:54]
Vojtech Pikal vytvořeno
regiony:olomoucko:kf:olk_19_2012 [05.02.2013 13:03] (aktuální)
Vojtech Pikal vytvořeno
Řádek 2: Řádek 2:
 Zasedání proběhlo 1.11. 2012 od 16:00 v restauraci Kolárka v Olomouci. Zasedání proběhlo 1.11. 2012 od 16:00 v restauraci Kolárka v Olomouci.
 Bylo svoláno 18.10. na fóru a bylo tedy usnášeníschopné. Bylo svoláno 18.10. na fóru a bylo tedy usnášeníschopné.
 +===== Usnesení =====
 +> Předseda **bere na vědomí** rezignaci Miroslava Bartoviče na funkci 2. místopředsedy.
 +
 +> Předsednictvo jednohlasně **přijímá** Martina Šmídu za člena krajského sdružení.
 +> Předsednictvo **snižuje** členský příspěvek Martina Šmídy z důvodu jeho rodičovské dovolené
 +
 +> Předsednictvo **bere na vědomí** ukončení členství Věry Magdonové a Václava Holíka z důvodu neuhrazení členského příspěvku
 +
 +> Krajské fórum **bere na vědomí** rezignaci Vojtěcha Pikala na funkci předsedy k 17.11.
 +> Předseda **vyhlašuje** volební zasedání na 15.11. sem. 
 ===== Program ===== ===== Program =====
 ==== Program zasedání předsednictva ==== ==== Program zasedání předsednictva ====
Řádek 56: Řádek 66:
     - 7.11 - Janeček     - 7.11 - Janeček
   - Různé   - Různé
-===== Usnesení ===== 
 ===== Zápis ===== ===== Zápis =====
 ==== Zasedání předsednictva ==== ==== Zasedání předsednictva ====
Řádek 72: Řádek 81:
 17:20 Vojtěch Pikal - PRO (nepotřebujeme peníze, potřebujeme lidi) 17:20 Vojtěch Pikal - PRO (nepotřebujeme peníze, potřebujeme lidi)
 === 3) ukončování členství === === 3) ukončování členství ===
-17:24 - Krajské předsednictvo bere na vědomí ukončení členství Věry Magdonové a Vlastimila ​Holíka z důvodu neuhrazení členského příspěvku.\\+17:24 - Krajské předsednictvo bere na vědomí ukončení členství Věry Magdonové a Václava ​Holíka z důvodu neuhrazení členského příspěvku.\\
 17:26 -Vojtěch Pikal - PRO\\ 17:26 -Vojtěch Pikal - PRO\\
 Přijato Přijato
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.