• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zasedání KS OlK 1.11.

Zasedání proběhlo 1.11. 2012 od 16:00 v restauraci Kolárka v Olomouci. Bylo svoláno 18.10. na fóru a bylo tedy usnášeníschopné.

Usnesení

Předseda bere na vědomí rezignaci Miroslava Bartoviče na funkci 2. místopředsedy.
Předsednictvo jednohlasně přijímá Martina Šmídu za člena krajského sdružení.
Předsednictvo snižuje členský příspěvek Martina Šmídy z důvodu jeho rodičovské dovolené
Předsednictvo bere na vědomí ukončení členství Věry Magdonové a Václava Holíka z důvodu neuhrazení členského příspěvku
Krajské fórum bere na vědomí rezignaci Vojtěcha Pikala na funkci předsedy k 17.11.
Předseda vyhlašuje volební zasedání na 15.11. sem.

Program

Program zasedání předsednictva

 1. snížení příspěvků
 2. příjímání členů
 3. ukončení členství
 4. plnění úkolů
 5. místní sdružení
 6. doplnění volebního řádu
 7. situace v předsednictvu

Program zasedání fóra

 1. Pohled zpět
  1. Vyhodnocení voleb
  2. Demonstrace INDECT
 2. Oznámení o úmyslu odstoupení předsedy
 3. Zprávy z orgánů a uložení úkolů
  1. Krajské předsednictvo
   1. Zpráva o fungování
   2. Zprávy z jednání
  2. (Volební komise)
  3. Administrativní odbor Vojtěch Pikal
   1. Vyhledání potencionálních obcí / Zhodnocení voleb
   2. Úprava webu
   3. Kompletace agendy
  4. Finanční odbor Vojtěch Pikal
   1. Přehled prostředků
   2. Vyúčtování kampaně
   3. Finanční situace
  5. Mediální odbor
   1. Zhodnocení kampaně
   2. Naplnění webu
   3. TZ Kandidátka
   4. další TZ a stamoviska
  6. Personální odbor Petr Bajgar
   1. Příjmání členů
   2. Retence
   3. Průvodci nováčků a školitelé členů
  7. Technický odbor
   1. Publikace na webu
   2. Funkčnost odboru
   3. Stránka Odboru
  8. Místní sdružení
   1. Hranice
   2. Zodpovědné osoby
 4. Plán činnost
  1. Obecná rozprava o další činnosti v dalším období
  2. Restart kraje
  3. Výjezdní zasedání
  4. Petiční služba
  5. Za krásnou Olomouc - Aquapark
  6. Žít Olomouc
  7. DPMO
  8. RV
  9. 7.11 - Janeček
 5. Různé

Zápis

Zasedání předsednictva

Zahájeno 16:40 - Jednání předsednictva,

Předseda bere na vědomí rezignaci M. Bartoviče na funkci 2. místopředsedy

16:45 - Přichází P. Bajgar

2) Příjímání členů

17:08 - Martin Šmída
Vojtěch Pikal - PRO

1) Snížení přispěvků

17:08 - Martin Šmída žádá o snížený členský příspěvek z důvodu Mateřské dovolené.
17:20 Vojtěch Pikal - PRO (nepotřebujeme peníze, potřebujeme lidi)

3) ukončování členství

17:24 - Krajské předsednictvo bere na vědomí ukončení členství Věry Magdonové a Václava Holíka z důvodu neuhrazení členského příspěvku.
17:26 -Vojtěch Pikal - PRO
Přijato

4) plnění úkolů

- něco se dělá
Je potřeba redistribuovat

5) místní sdružení

- zatím neřešit

6) doplnění volebního řádu

Odročit na internetové fórum

7) situace v předsednictvu

to už jsem probraly, bude převolba
Nemáme vůdce

Končím jednání předsednictva 17:57

Zasedání fóra

Zahájení zasedání 18:30

18:48 - schválen program

Pohled zpět

20:07 - Demonstrace INDECT

20:15 - Rezignace předsedy k 17.11.
vyhlášení Volebního zasedání - 15.11.

Zprávy z orgánů

20:30 - Předsednictvo
- Fungování - nefunguje
- Jednání - Kontaktáž zelení

AO
- Vyhledání obcí - zadáno Petr Karlík
- Uprava Webu, není
- Kompletace agendy, není

FO
- Přehled prostředků, není
- Vyúčtování kampaně - 570,-

Letáky pro Petra RV

MO
- není
- publikace stanovisek do příště

PO
- Činnost v hranicích
- capsa
- rozesílání pozvánek?
- průvodce nováčků (V. Pikal)
- napište se do seznamu v PO
TO
- nic
- předseda udělá stranku

Místní sdružení
- Hranice (P. Bajgar)
- Převov (zatím nic, časem švadla)

21:20

Plán činnosti

- Nejbližší období:

 1. vyřešení členství
 2. zorganizování vnitrostranckých voleb

P.Bajgar - Plánování na volby?
- výjezdy?

 1. Hranice - P. Bajgar
 2. Šumberk?
 3. Přerov?

Petiční služba - nemá kdo by vedl

RV - https://piratenpad.de/p/rv-jednani-plzen-2012
Pro dělení příspěvků

Různé

- Janeček

22:00 - Konec

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.