• Tobias Esner má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Setkání OLK v Nirváně dne 9.12. 2013

Zasedání proběhlo v zadní místnosti restaurace Nirvana v Olomouci dne 9.12. od 16:00 do 20:00.

Usnesení

 • Předseda Martin Šmída svolává zasedání krajského fóra výjimečně na 9.1. 2014 do Olomouce.
 • Předsednictvo pověřuje tyto osoby přípravou příslušných stanovisek:
  • Roman Kümmel - Transparentní obec, Svobodný Software, Free wifi
  • Martin Šmída - Svobodná kultura
  • Martin Švadlenka - Svobodná hudba
  • Jakub Burget - Veřejné plakátovací plochy
  • Roman Dosoudil - Stavebnictví a dotace

Úkoly

 • Vytvořit seznam členů s datem platnosti jejich členství (PO - Petr Bajgar)
 • Rozchodit Mumble jednotlivým členům (TO)
 • Získání nových členů do jednotlivých odborů (předsednictvo, vedoucí odborů)
 • Oslovit Martina Foltýna a zjistit, zda s ním můžeme jako s vedoucím TO počítat a zda ho můžeme úkolovat (Martin Šmída)
 • Dodělat a zveřejnit video ze školení (Vojtěch Pikal)
 • Zjistit stav ohledně lázní a (ne)svobodné hudby (Martin Švadlenka)
 • Vypracování členských svodek (funkcionáři povinně, členové dobrovolně)
 • Dokončit inventuru majetku (Martin Šmída)
 • Koupit megafon (Martin Šmída)
 • Založení profilů na webu V.Hlavinka + členové odborů
 • Dotázat se zda by pomohla s grafikou Magda Topičová (Vladimír Hlavinka)
 • Vytvořit podatelny odborů (Vojtěch Pikal)
 • Vytvořit fórum pro svodky (Vojtěch Pikal)
 • Pokračovat v aktualizaci webu (Roman Kümmel)
 • Vytvořit registr kontaktů na regionální redaktory a média (Radim Studený)
 • Vytvořit elektronický krajský úkolník (Roman Kümmel)
 • Zamyslet se nad věcmi, které by bylo dobré v roce 2014 pořídit (všichni)
 • Začít zpracovávat programová témata - sepisovat stanoviska (pověřené osoby)
 • Sehnat kontakty na případné koaliční partnery, rozeslat nabídku na spolupráci (Vojtěch Pikal)

Seznam přítomných

Přítomní členové krajského předsednictva:
 • Martin Šmída
 • Roman Kümmel
Přítomní členové krajského fóra:
 • Vojtěch Pikal (AO Olk)
 • Miroslav Bartovič
 • Radim Studený (MO Olk)
 • Tomáš Karlík
 • Lukáš Buchta
 • Jakub Burget (RV)
Přítomní registrovaní příznivci sdružení:
 • Václav Holík
 • Roman Dosoudil
 • Lenka Horáková

Zasedání krajského předsednictva

Jednání zahájil předsedající Martin Šmída v 16:10 hodin.

Zápis z jednání

Činovníci
 • Předsedající: Martin Šmída
 • Zapisovatel: Lukáš Buchta, Radim Studený

Pořad jednání

Přijímání členů

Roman Dosoudil vyplňuje přihlášku odkázán na fórum
Nikdo nebyl nepřijat.

Snížení poplatků

Vzali jsme na vědomí změnu výše členského příspěvku, který RV schválil ve výši minimálně 200,-Kč dobrovolně až do 50.000,-Kč.

Ukončení členství

Nikdo nebyl nevyloučen.
Protože nevíme, do kdy platí příspěvek jednotlivých členů zadává předsednictvo vedoucímu PO Petru Bajgarovi úkol vytvořit seznam členů s datem platnosti jejich členství.

Termín mumble zasedání PKS

Termín nestanoven. Předsednictvo zadává TO úkol rozchodit Mumble jednotlivým členům.

Krajské odbory

Mediální odbor (MO)

Mediální odbor je plně funkčí s dostatkem členů

Technický odbor (TO)

Technický odbor je v současné době neaktivní.
Vedoucím odboru je Martin Foltýn.
Úkolem pro předsednictvo a TO je získání nových členů do technického odboru.
Úkol pro Martina Šmídu: oslovit Martina Foltýna a zjistit, zda s ním můžeme jako s vedoucím TO počítat a zda ho můžeme úkolovat.
Do TO navržen Miroslav Bartovič, ten souhlasí a stává se členem TO.
Roman Kümmel žádá o členství v TO a stává se jeho členem.

Administrativní odbor (AO)

Nikdo se nehlásí. Požadavek na rozšíření členů odboru je stále aktuální.
Úkolem pro předsednictvo a AO je získání nových členů do administrativního odboru.

Personální odbor (PO)

Vedoucím PO je v současné době Petr Bajgar, členem je Radim Studený.
PO je neaktivní. Předsednictvo znovu úkoluje a žádá Petra Bajgara, aby splnil zadané úkoly.
Úkolem pro předsednictvo a PO je získání nových členů do personálního odboru.

Konec jednání předsednictva KS Olk. - 16:30

Zasedání krajského fóra

Zahájení zasedání Krajského fóra - 16:35

Činovníci

Předsedající:
 • Martin Šmída
Zapisovatel:
 • Radim Studený, Lukáš Buchta, Vojtěch Pikal

Pořad jednání

Reporty odborů, report z RV, report ze schůze v Brodku 1.12.

Report z RV - Jakub Burget
Schávlen rozpočet, viz. vlákno na forum.
Schvaloval se rozpočet pro rok 2014.
Participativní rozpočet se vydělí počtem členů a určitou částku bude mít člen k dispozici svým hlasem. Záleží na projektu, který se bude hlasovat, podle toho kolik dostane hlasů dostane takové množství peněz. Snažili jsme se zamezit dikatutře většiny, tak aby i menšina mohla realizovat svůj projekt
Proběhla diskuze o volbách do senátu, ve Zlíně je kandidát - L. Maděra. V následujících senátních volbách budou dva obvody - Přerov a Olomouc venkov - jak je podpořit?
Senátní v Olomouci - Dušan Dvořák? Jméno ke zvážení.

Komunální volby:

 • RP bude zchvalovat nezávislé kandidáty, Jakub Burget: do kandidátek bychom měli dávat lidi, které známe, nebo o nich aspoň něco víme.
 • Centrální evidence skills a zkušeností lidí - nefunguje - nejsou lidi
 • Jakub Burget: Byl bych rád kdyby se někdo dostal do RV. Jinak bych kandidoval já a rád budu když mi dáte hlas.

Report ze zasedání v Brodku 1.12.
Předsedou se stal Radim Studený.

 • M. Šmída: Dohodnout se s menšími stranami a domluvit se na nějaké formě spolupráce, byl bych pro, aby se vytvořil vyjednávajcí tým, který osloví strany.
 • Kytary in Majetín Martin Šmída: dobrá akce,
 • kandidovat v Majetíně a Brodku
 • V Brodku plánujeme podobnou akci, nazveme ji „vyosení“. Budeme řešit jestli na ně vyčleníme nějaké peníze.
 • Jakub Burget, technikcá: Víme kolik máme peněz, Vojta Pikal: Máme nějaký 10 tis, ještě máme peníze, které můžeme použít.
 • Martin Švadlenka žádá, aby se vyčlenilo 600 Kč na malý přehrávač se svobodnou hudbou.

Report z MO
Roman se pochválil, parádní web.
MO pracuje dobře.
Pirtáská tvrz udělala hned první akci - Mikulášská nadílka. Extrémně rychle zpracované.

Končí se probírání bodu „reporty“

Budou pravidelné schůze každý první čtrvrtek v měscíci.
Hlasujeme, jestli zasedání bude vyjímečně 9.1.2014. (Bajgar friendly)
Od Vojty jsme se dozvěděli, že hlasovat vůbec nemusíme.
Martin Šmida svolává další schůzi na 9.1.2014.

Kontrola plnění úkolů

Zjistit právní stav ohledně plakátovacích ploch v Olomouci (Vojtěch Pikal, Jakub Burget)

 • má to v pronájmu PROFIT, tento rok to končí, veškeré plakátovací plochy v Olomouci, za poslední 4 roky byla smlouva na 88 tisíc korun.
 • Jakub Burget toto zjistil
 • SPLNĚNO

Zjistit skutečné počty a spotřeby letáků (Vojtěch Pikal)

 • skutečná spotřeba letáků: 250 při prázdném městě.
 • SPLNĚNO

Rozeslat depeši o zakládání místních sdružení (Vojtěch Pikal)

 • SPLNĚNO

Zkoordinuje vydání stanoviska k demonstraci 13.listopadu (Vojtěch Pikal)

 • SPLNĚNO

Zpracování záznamu ze školení (Roman Kümmel)

 • Předán , SPLNĚNO
 • Vojtěch Pikal to bude dále zpracovávat)

Zjistí stav ohledně lázní a (ne)svobodné hudby (Martin Švadlenka a Jakub Burget)

 • Česká republika prohrála soud.
 • byla zrušena vyjímka v zákoně - lázně musí platit
 • úkol dál zpracovává Martin Švadlenka (oslovit lázně s návhrem se Svobodnou hudbou)
 • Roman Kummel: Držel bych se v kraji (např. Slatinice, Velké Losiny)

Seznam členů v prodlení RNav

 • zaúkolován Petr Bajgar

Digitální rádio (RomK, RNAV, PKap)

 • Roman Kummel: momentálně to nevidím, odloženo, aktuálně to není aktuální

Transparentní obec (Roman Kümmel)

 • Na celostátní úrovni je to v dlouhodobém řešení
 • Na krajské úrovni řešit dál jako programové téma

Vypracování členských svodek

 • členové předsednictva, vedoucí (členové) odborů členské jsou dobrovolné, svodky odborů, MS jsou povinná, 14 dní následujícího měsíce odesíláme svodku

Svodka 11/2013 za kraj (Martin Šmída)

 • SPLNĚNO

Připravit program jednání pro KF (Martin Šmída)

 • SPLNĚNO

Inventura majektu KS Olk (Martin Šmída)

Čerpání prostředků 2013 (přehrávač svobodné hudby, megafon?)

 • schválen přehrávař Švadlenkův svobodné hudby
 • schválena koupě megafonu

Založení profilů na webu V.Hlavinka + členové odborů (VHla, RSt)

 • pokračuje

Dotaz zda by pomohla s grafikout Magda Topičová (VHla)

 • Miroslav Bartovič se stává členem MO - bude mít v kompetenci přípravu a návrh letáků.
 • Roman Dosoudil se také stává členem MO - příprava letáků

Vytvořit podatelnu AO a MO ve fórech mediální a administrativní odbor (VPik) Vytvořit fórum pro svodky (Vojtěch Pikal)

 • pokračuje
 • Roman K na Vojtu P. - na forum vytvořit podatelnu? Vojta P. podatelny uděláme, ale asi budou minimalistické

Formulář na web pro vkládání dotazů od návštěvníků (Roman Kümmel)

 • SPLNĚNO

Formulář na web pro vkládání témat, které trápí návštěvníky (Roman Kümmel)

 • pokračuje
 • odloženo na dobu, kdy budou na webu programová témata kraje

Aktualizace webu (Roman Kümmel)

 • ladíme

Mikulášská nadílka zlobivým úřadům (Martin Šmída)

 • SPLNĚNO
 • Pochvala Vladimírovi, že to zmákl

Sehnat kontakt na reportéra z Primy (Radim Studený)

 • pokračuje v pátrání

Vojta navrhuje vytvořejí krajského úkolníku

 • Roman Kümmel se nabídl, že úkolník zařídí
Uzavření hospodaření 2013 / Rozpočet 2014
 • Vojta představnení krajského rozpočtu
 • uzavření hospoaření 2013
 • Martin Šmída koupí megafon
 • platili jsme benzín
 • rozpočet 2014 se bude řešit na lednovým zasedání

Návrhy do rozpočtu 2014

 • Stojan typu „A“ na propagační materiály
 • LCD malý projektor

Úkol: Členové se zamyslí nad věcmi, které by bylo dobré v roce 2014 pořídit a přidají svůj návrh na fóru

Plán činností 2014

Kulturní akce

 • Filmový festival olomouc
 • Vyosení Majetín Brodek
 • Švadla - Svobodná hudba – Karlos, Martin Šmída, Radim Studený
 • Paragraf 106 o svobodnym přístupu k informacím

Volby

 • eurovolby - koordinace s centrálou - květen 2014, bude kampaň
 • komunální volby - příprava obcí, programu a kandidátek - asi září 2014
 • vyjednávání o koalici v Olomouci (potažmo v městech v kraji) (viz.fórum

Předsednoctvo pověřuje Vojtěch Pikala vedením vyjednávacího týmu pro komunální volby v Olomouci

členové vyjednávacího týmu

 • Martin Šmáda
 • Jakub Burget
 • Roman Dosoudil

Zapisuje Vojtěch Pikal

Možní partneři: Strana Zelení, Hnutí zelení, Strana pro otevřenou Společnost, Svobodní, Nezávislí Kandidáti, STAN, Změna, Úsvit, Jedna Olomouc?

VP - sehnat kontakty na příslušené krajské orgány / Hromadný mail (skrytý)? - VP?

Předsedá Roman Kümmel

Osoby pověřené programovými tématy

Diskuze o účelnosti zavádění „Pověřených osob“
Diskuze Garant vs. Pověřená osoba - Kvůli zbytečné birokracii nebudeme tyto lidi nazývat garanty, ale „pověřenými osobami“
(Návrh postupu) Postup: Pověřená osoba → Připraví stanovisko → [Schválení] KF → Vydání → [Bod →. Garant]

PKS pověřuje níže uvedené osoby sepsáním stanoviska k programovým tématům

 • Roman Kummel: Transparentní organizace (obec), Svobodný software, Free wifi
 • Martin Šmída: Svobodná kultura
 • Martin Šmída: Martin Švadlenka: Svobodná hudba
 • Jakub Burget: Veřejné plakátovací plochy
 • Roman Dosoudil: Stavebnictví, Dotace
Krajské odbory

Probráno na PKS.

Diskuze
 • Roman Kümmel: Co do dotazu obcím (106)?
 • Jakub Burget: Plakátovací plochy,
 • Jakub Burget: Stanovisko k Etickému Kodexu

Přejeme Kapounkovi k narozenínám!

Konec: 20:05

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.